Cosmetics Products (Prohibition Of Bleaching Agents) Regulations of Nigeria 2018 Lex Artifex LLP, công ty luật ở Nigeria, đã giới thiệu thực phẩm & Drug (F&D) Helpdesk để hỗ trợ các cá nhân và các công ty tham gia vào sản xuất, distribution, xuất khẩu và nhập khẩu các sản phẩm thực phẩm và thuốc điều chỉnh trong việc đáp ứng các yêu cầu quy định của Cơ quan quốc gia của Nigeria cho Quản lý và kiểm soát thực phẩm và dược ("NAFDAC"). Dưới đây là các sản phẩm mỹ phẩm (Prohibition Of Bleaching Agents) Regulations of Nigeria 2018. sản phẩm mỹ phẩm (Cấm Chất tẩy trắng) QUY ĐỊNH HÀNH NIGERIA 2018 ARRANGEMENT OF REGULATIONS Commencement: 1. Cấm các sản phẩm mỹ phẩm không an toàn 2. Penalty 3. sự mất danh dự 4. Interpretation 5. Repeal 6. Citation  Commencement: Trong bài tập của các cường quốc được trao cho Hội đồng quản trị của Cơ quan Quốc gia về Quản lý và kiểm soát thực phẩm và dược (NAFDAC) bởi mục 5 and 30 của NAFDAC Luật Cap N1 LFN 2004 và Mục 12 của thực phẩm, Thuốc và các sản phẩm liên quan (Đăng ký, Etc.) Luật Cap F33 LFN 2004 và của tất cả các quyền hạn cho phép nó thay cho rằng, Hội đồng quản trị của Cơ quan Quốc gia về Quản lý và kiểm soát thực phẩm và dược với sự chấp thuận của Honourable Bộ trưởng Bộ Y tế hướng làm cho các quy định sau đây:- 1. Cấm không an toàn Mỹ phẩm Sản phẩm (1) No person shall import, manufacture, distribute, display for sale, chào bán hoặc sử dụng bất kỳ mỹ phẩm, được pha trộn hoặc chứa bất kỳ chất nào mà khi sử dụng theo sự chỉ đạo trên nhãn đi kèm sản phẩm mỹ phẩm có thể gây tổn thương chphân phátỏe của người sử dụng. (2) No person shaltrưng bày để báncture, distribute, sell, display for sale, chào bán hoặc sử dụng bất kỳ sản phẩm mỹ phẩm có chứa bất kỳ đại Không ai được phép nhập khẩuchếhình phạt kê trong Phụ lục A đến Quy chế này. (3) No persobánall import, manufacture, distribute, sell, display for sale or offer for sale any cosmetic product which contains more than 1% của Hydroquinone và Arbutin là thành phần với nhau. 2. Penalty (1) Bất kỳ người nào đi ngược bất kỳ các quy định của Quvàhế này sẽ bị kết tội hành vi phạm tội và phải chịu trách nhiệm về niềm tin. Trong trường hợp : (a) Một cá nhân, phạt tù có thời hạn không quá một năm hoặc phạt tiền không quá 50,000 hoặc cho cả hai tù và tiền phạt như vậy; and (b) một doanh nghiệp cơ, đến một N100,000 không quá tốt. (2) Trong trường hợp một tội phạm theo Quy chế này được thực hiện bởi một công ty cơ thể, công ty hay khác liên quan của cá nhân mỗi:- (a) Giám đốc, giám đốc, secretary or other similar officer of the body corporate; or (b) Đối tác hoặc cán bộ của công ty; or (c) Ủy thác của cơ thể liên quan; or (d) Người có liên quan trong việc quản lý công việc của hiệp hội; or (e) Người đã có nội dung hành động theo công suất nêu tại các khoản (a) đến (d) của quy định này, là riêng rẽ tội của hành vi phạm tội đó và chịu trách nhiệm được tiến hành chống lại và bị trừng phạt vì hành vi phạm tội mà theo cách tương tự như thể anh đã tự mình thực hiện tội phạm, trừ khi anh ta chứng minh rằng hành động hoặc thiếu sót nào cấu thành hành vi phạm tội xDiễn dịchn không biết mình, sự đồng ý hoặc thông đồng. 3. Tịch thu sau khi niềm tin (1) Một người bị kết án một tội phạm theo Quy chế này sẽ bị mất cho Chính phủ Liên bang- (a) Mọi nội dung hoặc cấu thành tài sản tiến hành bắt nguồn từ hoặc thu được, directly or indirectly, là kết quả của hành vi phạm tội; (b) Any of the person's property or instrumentalities used in any manner to commộtit or to facilitate the commission of the offence. (2) Trong phần này, "proceeds" có nghĩa là bất trực tiếp hay gián tiếpuồn gốc hobc thu được, directly or indirectly, thông qua các ủy ban của hành vi phạm tội. 4. Interpretation (1) Vì mục đích của Quy chế này, trừ khi có yêu cầu khác: -c“Adulterated cosmetic” means any of the following, đó là, nếu - (a) nó cdứa nhiều hơn một dấu vết của thủy ngân hoặc bất kỳ muối thủy ngân mà theo điều kiện bình thường của thực hành sản xuất là không thể tránh khỏi; or (b) chứa hơn một dấu vết của they ngân hoặc bất kỳ muối thủy ngân được tính bằng kim loại hoặc chất bảo quản; or (c) chứa ngoài 1% hydroquinone và một trong ba hình thức arbutin; (d) gấu hoặc chứa bất kỳ chất độc hại hoặc có hại như để render nó gây thương tích cho một ngưhoặc lài dùng theo cthủ tiêuều kiện quy định tại dán nhãn hay trong điều kiện như vậy sử dụng như là thông thường hay thườVvho các sản phẩm mỹ phẩm; or (e) đã được chuẩn bị, đóng gói hoặc tổ chức trong điều kiện mất vệ sinh do đó làm cho nó có thể sẽ gây tổn hại cho sức khỏe; or (f) container, trong đó nó được đóng gói bao gồm toàn bộ hoMỹ phẩm Sản phẩmủa chất độc hoặc có hại mà có thể làm cho các nội dung có hại cho sức khỏe; or (g) chứa nhiều hơn giới hạn cho phép của một thành phNAFDACor (h) Revalidates bất kỳ thông tin ban đầu được ghi trên nhãn hoặc container của nó bởi nhà sản xuất. “Cosmetics” means any substance or mixture of substances intended to be rubbed, đổ, tưới hoặc phun, đưa vào hoặc áp dụng cho cơ thể con người hoặc bất kỳ phần nào cho sạch, làm đẹp, thúc đẩy sức hấp dẫn hoặc làm thay đổi nước da, da, tóc hay răng và bao gồm các chất khử mùi và bột giặt. 2. Repeal (1)Thuốc uốngc Fản Dhẩm mỹ phẩm (Cấm tẩy trắng đại lý, Etc.) điều lệ (2005) đều bãi bỏ. (2) Bãi bỏ Quy chế này quy định tại Quy chế 5(1) sẽ không ảnh hưởng đến bất cứ điều gì làm hoặc mục đích để được thực hiện theo Quy chế bãi bỏ. 3. Citation This Regulation may be cited as the Cosmetics Product Prohibition of Bleaching Agents Regulations, 2018.  PHỤ LỤC A 1. corticosteroid 2. Mercury and Mercury compounds Signed: Inuwa Abdulkadir Esq Chairman, Governing Council National Agency for Food and Drug Administration and Control ( NAFDAC ). Cosmetics Products (Prohibition Of Bleaching Agents) Regulations of Nigeria 2018 BƯỚC TIẾP THEO? Trên đây chỉ cung cấp một cái nhìn tổng quan và không kỳ hình thức nào tạo thành một tư vấn pháp lý. Độc giả nên để có được hướng dẫn nghiệp vụ cụ thể. GIỚI THIỆU LEX ARTIFEX LLP Lex ARTIFEX LLP là cửa sổ cho các nhà sản xuất, xuất khẩu, và các nhà phân phối thực phẩm và thuốc sản phẩm quy định cấp phép tìm kiếm ở Nigeria và tìm cách tiếp cận thị trường Nigeria. We are the one-stop shop for legal compliance and due diligence services in Nigeria. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng với sự hướng dẫn pháp lý thông qua tất cả các bước của quá trình thương mại và hơn thế nữa.  To learn more about the Lex Artifex LLP's Food & Drug (F&D) Helpdesk và làm thế nào chúng tôi có thể cung cấp đại diện cho bạn trong Nigeria, xin vui lòng gửi email: lexartifexllp@lexartifexllp.com; gọi điện +234.803.979.5959.

Mỹ phẩm Sản phẩm (Cấm tẩy trắng đại lý) Quy chế của Nigeria 2018

Lex Artifex LLP, công ty luật ở Nigeria, đã giới thiệu thực phẩm & Thuốc uống (F&D) Helpdesk để hỗ trợ các cá nhân và các công ty tham gia vào sản xuất, phân phát, xuất khẩu và nhập khẩu các sản phẩm thực phẩm và thuốc điều chỉnh trong việc đáp ứng các yêu cầu quy định của Cơ quan quốc gia của Nigeria cho Quản lý và kiểm soát thực phẩm và dược (“NAFDAC”). Dưới đây là các sản phẩm mỹ phẩm (Cấm tẩy trắng đại lý) Quy chế của Nigeria 2018.

 

sản phẩm mỹ phẩm (Cấm Chất tẩy trắng) QUY ĐỊNH HÀNH NIGERIA 2018

BỐ CÁC QUY ĐỊNH

bắt:
1. Cấm các sản phẩm mỹ phẩm không an toàn
2. hình phạt
3. sự mất danh dự
4. Diễn dịch
5. thủ tiêu
6. trích dẫn

bắt:

Trong bài tập của các cường quốc được trao cho Hội đồng quản trị của Cơ quan Quốc gia về Quản lý và kiểm soát thực phẩm và dược (NAFDAC) bởi mục 5 và 30 của NAFDAC Luật Cap N1 LFN 2004 và Mục 12 của thực phẩm, Thuốc và các sản phẩm liên quan (Đăng ký, Vv) Luật Cap F33 LFN 2004 và của tất cả các quyền hạn cho phép nó thay cho rằng, Hội đồng quản trị của Cơ quan Quốc gia về Quản lý và kiểm soát thực phẩm và dược với sự chấp thuận của Honourable Bộ trưởng Bộ Y tế hướng làm cho các quy định sau đây:-

1. Cấm không an toàn Mỹ phẩm Sản phẩm

(1) Không ai được phép nhập khẩu, chế tạo, phân phát, trưng bày để bán, chào bán hoặc sử dụng bất kỳ mỹ phẩm, được pha trộn hoặc chứa bất kỳ chất nào mà khi sử dụng theo sự chỉ đạo trên nhãn đi kèm sản phẩm mỹ phẩm có thể gây tổn thương cho sức khỏe của người sử dụng.
(2) Không ai được phép nhập khẩu, chế tạo, phân phát, bán, trưng bày để bán, chào bán hoặc sử dụng bất kỳ sản phẩm mỹ phẩm có chứa bất kỳ đại lý tẩy trắng da được liệt kê trong Phụ lục A đến Quy chế này.
(3) Không ai được phép nhập khẩu, chế tạo, phân phát, bán, display for sale or offer for sale any cosmetic product which contains more than 1% của Hydroquinone và Arbutin là thành phần với nhau.

2. hình phạt

(1) Bất kỳ người nào đi ngược bất kỳ các quy định của Quy chế này sẽ bị kết tội hành vi phạm tội và phải chịu trách nhiệm về niềm tin. Trong trường hợp :
(một) Một cá nhân, phạt tù có thời hạn không quá một năm hoặc phạt tiền không quá 50,000 hoặc cho cả hai tù và tiền phạt như vậy; và
(b) một doanh nghiệp cơ, đến một N100,000 không quá tốt.
(2) Trong trường hợp một tội phạm theo Quy chế này được thực hiện bởi một công ty cơ thể, công ty hay khác liên quan của cá nhân mỗi:-
(một) Giám đốc, giám đốc, thư ký hoặc cán bộ tương tự khác của công ty cơ thể; hoặc là
(b) Đối tác hoặc cán bộ của công ty; hoặc là
(c) Ủy thác của cơ thể liên quan; hoặc là
(d) Người có liên quan trong việc quản lý công việc của hiệp hội; hoặc là
(e) Người đã có nội dung hành động theo công suất nêu tại các khoản (một) đến (d) của quy định này, là riêng rẽ tội của hành vi phạm tội đó và chịu trách nhiệm được tiến hành chống lại và bị trừng phạt vì hành vi phạm tội mà theo cách tương tự như thể anh đã tự mình thực hiện tội phạm, trừ khi anh ta chứng minh rằng hành động hoặc thiếu sót nào cấu thành hành vi phạm tội xảy ra mà bạn không biết mình, sự đồng ý hoặc thông đồng.

3. Tịch thu sau khi niềm tin

(1) Một người bị kết án một tội phạm theo Quy chế này sẽ bị mất cho Chính phủ Liên bang-
(một) Mọi nội dung hoặc cấu thành tài sản tiến hành bắt nguồn từ hoặc thu được, trực tiếp hay gián tiếp, là kết quả của hành vi phạm tội;
(b) Bất kỳ của người đó sở hữu hoặc instrumentalities sử dụng trong bất cứ cách nào để thực hiện hoặc để tạo điều kiện thực hiện hành vi phạm tội.
(2) Trong phần này, “tiền thu được” có nghĩa là bất kỳ tài sản có nguồn gốc hoặc thu được, trực tiếp hay gián tiếp, thông qua các ủy ban của hành vi phạm tội.

4. Diễn dịch

(1) Vì mục đích của Quy chế này, trừ khi có yêu cầu khác: –
“Mỹ phẩm pha trộn” nghĩa là bất kỳ những điều sau đây, đó là, nếu –
(một) nó chứa nhiều hơn một dấu vết của thủy ngân hoặc bất kỳ muối thủy ngân mà theo điều kiện bình thường của thực hành sản xuất là không thể tránh khỏi; hoặc là
(b) chứa hơn một dấu vết của thủy ngân hoặc bất kỳ muối thủy ngân được tính bằng kim loại hoặc chất bảo quản; hoặc là
(c) chứa ngoài 1% hydroquinone và một trong ba hình thức arbutin;
(d) gấu hoặc chứa bất kỳ chất độc hại hoặc có hại như để render nó gây thương tích cho một người dùng theo các điều kiện quy định tại dán nhãn hay trong điều kiện như vậy sử dụng như là thông thường hay thường cho các sản phẩm mỹ phẩm; hoặc là
(e) đã được chuẩn bị, đóng gói hoặc tổ chức trong điều kiện mất vệ sinh do đó làm cho nó có thể sẽ gây tổn hại cho sức khỏe; hoặc là
(f) container, trong đó nó được đóng gói bao gồm toàn bộ hoặc một phần của chất độc hoặc có hại mà có thể làm cho các nội dung có hại cho sức khỏe; hoặc là
(g) chứa nhiều hơn giới hạn cho phép của một thành phần; hoặc là
(h) Revalidates bất kỳ thông tin ban đầu được ghi trên nhãn hoặc container của nó bởi nhà sản xuất.
“Mỹ phẩm” có nghĩa là bất kỳ chất hoặc hỗn hợp các chất dùng để được cọ xát, đổ, tưới hoặc phun, đưa vào hoặc áp dụng cho cơ thể con người hoặc bất kỳ phần nào cho sạch, làm đẹp, thúc đẩy sức hấp dẫn hoặc làm thay đổi nước da, da, tóc hay răng và bao gồm các chất khử mùi và bột giặt.

2. thủ tiêu

(1) Các sản phẩm mỹ phẩm (Cấm tẩy trắng đại lý, Vv) điều lệ (2005) đều bãi bỏ.
(2) Bãi bỏ Quy chế này quy định tại Quy chế 5(1) sẽ không ảnh hưởng đến bất cứ điều gì làm hoặc mục đích để được thực hiện theo Quy chế bãi bỏ.

3. trích dẫn

Quy chế này có thể được trích dẫn như Mỹ phẩm Sản phẩm Cấm Quy định tẩy trắng đại lý, 2018.

 

PHỤ LỤC A

1. corticosteroid
2. các hợp chất thủy ngân và thủy ngân

Mỹ phẩm Sản phẩm (Cấm tẩy trắng đại lý) Quy chế của Nigeria 2018

ký:
Abdulkadir Esq
Chủ tịch, Hội đồng quản trị
Cơ quan Quốc gia về Quản lý và kiểm soát thực phẩm và dược ( NAFDAC ).

 

BƯỚC TIẾP THEO?

Trên đây chỉ cung cấp một cái nhìn tổng quan và không kỳ hình thức nào tạo thành một tư vấn pháp lý. Độc giả nên để có được hướng dẫn nghiệp vụ cụ thể.

GIỚI THIỆU LEX ARTIFEX LLP

Lex ARTIFEX LLP là cửa sổ cho các nhà sản xuất, xuất khẩu, và các nhà phân phối thực phẩm và thuốc sản phẩm quy định cấp phép tìm kiếm ở Nigeria và tìm cách tiếp cận thị trường Nigeria. Chúng tôi là một cửa cho dịch vụ phù hợp và thẩm định quy phạm pháp luật ở Nigeria. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng với sự hướng dẫn pháp lý thông qua tất cả các bước của quá trình thương mại và hơn thế nữa.
Để tìm hiểu thêm về Thực phẩm các Lex ARTIFEX LLP & Thuốc uống (F&D) Helpdesk và làm thế nào chúng tôi có thể cung cấp đại diện cho bạn trong Nigeria, xin vui lòng gửi email: lexartifexllp@lexartifexllp.com; gọi điện +234.803.979.5959.