Chi phí đăng ký nhãn hiệu ở Nigeria CHI PHÍ THƯƠNG HIỆU ĐĂNG KÝ TẠI NIGERIA Lex ARTIFEX LLP, một Công ty Luật Sở hữu trí tuệ ở Nigeria đã giới thiệu Helpdesk IPR để hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc bảo vệ sở hữu trí tuệ của họ (IP) và thực thi quyền sở hữu trí tuệ của họ (sở hữu trí tuệ) khi kinh doanh tại hoặc với Nigeria. Ấn phẩm này cung cấp cho một bản chụp của chi phí đăng ký nhãn hiệu tại Nigeria.  Tất cả các phí là bằng đô la Mỹ ($) và đã bao gồm tất cả các chi phí của chính phủ và phí luật sư. S / N PHÍ ITEM MÔ TẢ (đô la Mỹ) 1 tìm kiếm sơ bộ đối với nhãn hiệu từ 59 2 tìm kiếm sơ bộ cho thiết kế / vẽ / logo 99 3 tìm kiếm sơ bộ cho mỗi lớp học thêm về thiết kế / logo 69 4 Đơn đăng ký nhãn hiệu / nhãn hiệu dịch vụ 399 5 Đơn đề nghị đăng ký cho mỗi lớp học thêm 299 6 Tuyên bố ưu tiên ước NA 7 Đơn đề nghị đổi mới 299 8 Phạt gia hạn cuối của một nhãn hiệu / nhãn hiệu dịch vụ 229 9 Rà soát thương hiệu từ chối 599 10 Đơn đề nghị chuyển nhượng nhãn hiệu 299 11 Phạt đăng ký cuối của nhiệm vụ thương hiệu 229 12 Đăng ký dùng đã đăng ký nhãn hiệu hàng hoá 229 13 Giấy chứng nhận đăng ký và truyền chứng nhận 229 14 Chứng nhận Đúng Bản sao giấy chứng nhận đổi mới 199 15 Có xác nhận sao y bản chính (CTC) của tất cả các hình thức khác hoặc nhập vào sổ đăng ký 99 16 Hủy đăng ký nhãn hiệu 229 17 Phục hồi / nhãn hiệu dịch vụ thương mại 299 18 Correction và sửa đổi cụ thể đăng ký nhãn hiệu 129 19 Phân loại lại thương hiệu 229 20 Ý kiến ​​về thông báo phản đối 229 21 Áp dụng cho đối lập 799 22 Đáp lại sự phản đối 799 23 Đơn đề nghị hủy bỏ cho người không sử dụng 399 24 Chuẩn bị và nộp các giấy tờ theo luật định 199

Chi phí đăng ký nhãn hiệu ở Nigeria

CHI PHÍ THƯƠNG HIỆU ĐĂNG KÝ TẠI NIGERIA

Lex Artifex LLP, một Công ty Luật Sở hữu trí tuệ ở Nigeria đã giới thiệu Helpdesk IP để hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc bảo vệ sở hữu trí tuệ của họ (IP) và thực thi quyền sở hữu trí tuệ của họ (sở hữu trí tuệ) khi kinh doanh tại hoặc với Nigeria. Ấn phẩm này cung cấp cho một bản chụp của chi phí đăng ký nhãn hiệu tại Nigeria.
Tất cả các phí là bằng đô la Mỹ ($) và đã bao gồm tất cả các chi phí của chính phủ và / hoặc chi phí luật sư.

S / N

MÔ TẢ MÓN HÀNG

LỆ PHÍ $ (đô la Mỹ)
1
2
Tìm kiếm wordmark
Đối với mỗi lớp thêm
79
49
3
4
Tìm kiếm thiết kế / vẽ / logo
Đối với mỗi lớp thêm
99
79
5
6
Đơn đăng ký nhãn hiệu / nhãn hiệu dịch vụ
Đối với mỗi lớp thêm
299
199
7
Tuyên bố ưu tiên ước
không áp dụng
8
9
Đơn đề nghị đổi mới
Đối với mỗi lớp thêm
399
299
10
11
Phạt gia hạn cuối của một nhãn hiệu / nhãn hiệu dịch vụ
Đối với mỗi lớp thêm
499
399
12
Rà soát thương hiệu từ chối
599
13
14
Đơn xin chuyển nhượng
Đối với mỗi lớp thêm
299
199
15
16
Phạt đăng ký cuối của nhiệm vụ thương hiệu
Đối với mỗi lớp thêm
399
329
17
18
19
Đơn đề nghị cấp phép
Đối với mỗi lớp thêm
Soạn thảo một Instrument Licensing
299
199
229
20
Đăng ký dùng đã đăng ký nhãn hiệu hàng hoá
299
21
Giấy chứng nhận đăng ký và truyền Giấy chứng nhận
299
22
Chứng nhận Đúng Bản sao giấy chứng nhận đổi mới
199
23
Chứng nhận Đúng Bản sao mọi hình thức khác hoặc nhập vào sổ đăng ký
129
24
25
Correction và / hoặc sửa đổi cụ thể đã đăng ký
Đối với mỗi lớp thêm
179
129
26
27
Phân loại lại một dấu ấn
Đối với mỗi lớp thêm
229
199
28
Ý kiến ​​về thông báo phản đối
229
29
30
Áp dụng cho đối lập
Đối với mỗi lớp thêm
399 – 799
399
31
32
Đáp lại sự phản đối
Đối với mỗi lớp thêm
399 – 799
399
33
Đơn đề nghị hủy bỏ cho người không sử dụng nhãn hiệu
399
34
Đáp ứng với một hành động hủy cho người không sử dụng nhãn hiệu
399
35
phí dịch (Mỗi 100 Words nước ngoài sang tiếng Anh)
19

GIỚI THIỆU LEX ARTIFEX LLP

Lex Artifex LLP, một công ty luật ở Nigeria, cung cấp đầy đủ các thương hiệu, bằng sáng chế, và các dịch vụ chuẩn bị và khởi tố ứng dụng kiểu dáng công nghiệp. Nhóm chúng tôi gồm Luật sư IP & Luật sư chuyên về việc thương mại hóa tài sản trí tuệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Lex ARTIFEX LLP được cấp phép bởi Văn phòng IP Nigeria.
Để tìm hiểu về IP Helpdesk và làm thế nào chúng ta có thể giúp bạn với các dịch vụ IP ở Nigeria, xin vui lòng gửi email: lexartifexllp@lexartifexllp.com; gọi điện +234.803.979.5959.
Sở hữu trí tuệ Thực hành Nhóm Lex ARTIFEX LLP

Chi phí đăng ký nhãn hiệu tại Nigeria