Môi trường Kinh doanh ở Nigeria: Chính phủ Nigeria hoan nghênh đầu tư trực tiếp nước ngoài và đầu tư gián tiếp nước ngoài. nhà đầu tư nước ngoài được đối xử theo cùng một cách như các nhà đầu tư địa phương theo pháp luật của Nigeria và xếp hạng cho các thuận lợi kinh doanh ở Nigeria đã được cải thiện đáng kể như là kết quả của cải cách chính sách được thực hiện bởi chính phủ Nigeria.

Kinh doanh tại Nigeria

KINH DOANH TẠI NIGERIA: LÀM THẾ NÀO CÁC CÔNG TY VÀ CÁC NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI NƯỚC NGOÀI thể thiết lập ở Nigeria

Chính phủ Nigeria hoan nghênh đầu tư trực tiếp nước ngoài và đầu tư gián tiếp nước ngoài. Lex Artifex LLP, một công ty luật ở Nigeria, đã đưa ra kinh doanh Làm (DB) Helpdesk để hỗ trợ các nhà đầu tư tìm cách để thiết lập ở Nigeria. Ấn phẩm này cung cấp cho một bản chụp trong những cân nhắc pháp lý cho kinh doanh tại Nigeria.

Hoạt động của công ty nước ngoài tại Nigeria

nhà đầu tư nước ngoài hoặc công ty nước ngoài có thể nắm giữ 100% cổ phần trong một công ty Nigeria. Tuy nhiên, một công ty nước ngoài có nhu cầu thành lập hoạt động kinh doanh hoặc kinh doanh tại Nigeria nên thực hiện các bước cần thiết để có được thành lập công ty của công ty con Nigeria như một thực thể riêng biệt ở Nigeria cho mục đích đó. Cho đến để kết hợp, các công ty nước ngoài có thể không tiếp tục kinh doanh tại Nigeria hay thực hiện bất kỳ quyền hạn của một công ty đăng ký. Qua Giấy Ủy Quyền, Lex ARTIFEX LLP có thể giúp một công ty nước ngoài trong việc hình thành và kết hợp của một công ty con Nigeria.

ĐỌC: 7 cách chúng tôi giúp các công ty nước ngoài và các nhà đầu tư nước ngoài để mở ở Nigeria

Được cấp giấy phép kinh doanh và người nước ngoài hạn ngạch

nhà đầu tư nước ngoài và các công ty nước ngoài đang tìm kiếm để xác định vị trí ở Nigeria phải có được Giấy phép kinh doanh hoặc hạn ngạch người nước ngoài từ Sở Di Trú Nigeria. Người nước ngoài không yêu cầu giấy phép lao động, nhưng họ vẫn phụ thuộc vào nhu cầu hạn ngạch của công ty sử dụng lao động của họ yêu cầu họ để có được giấy phép cư trú mà sẽ cho phép kiều hối thu nhập ở nước ngoài.
Giấy phép kinh doanh là việc cấp phép cho hoạt động của một doanh nghiệp có vốn nước ngoài hoặc là một công ty mẹ hoặc một chi nhánh của một công ty nước ngoài. Hạn ngạch nước ngoài là việc uỷ quyền cho một công ty tuyển dụng người nước ngoài cá nhân để phê duyệt đặc biệt định danh công việc, và cũng có thể xác định thời gian cho phép làm việc như vậy. Hạn ngạch nước ngoài là cơ sở của giấy phép lao động đối với cá nhân người nước ngoài (những bằng cấp phải thực hiện đầy đủ các tiêu chí thành lập cho vị trí hạn ngạch đặc biệt).

Quyết định cơ cấu kinh doanh

Khi quyết định về kinh doanh tại Nigeria, bạn sẽ cần phải lựa chọn giữa việc thành lập một công ty mới hoặc mua lại một công ty hiện. Nếu thiết lập một doanh nghiệp mới, một loạt các cấu trúc kinh doanh có sẵn. Bốn loại chính là sở hữu duy nhất; quan hệ đối tác; ủy thác kết hợp; và các công ty. Bạn cần phải quyết định về cơ cấu công ty tốt nhất sẽ phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn. Cơ cấu doanh nghiệp sẽ xác định chi phí, Thuế, hợp pháp, những tác động nguy cơ về vốn và quản. tình hình của bạn có thể yêu cầu tư vấn từ một Luật Sư.

Các loại tổ chức đăng ký được ở Nigeria

tổ chức kinh doanh phải đăng ký của ở Nigeria bao gồm:
1. Một công ty bị hạn chế bởi cổ phiếu (Ltd hoặc Plc)
2. Một công ty bị hạn chế bởi sự bảo đảm (Ltd / GTE)
3. Một công ty trách nhiệm vô hạn (Ultd)
Bất kỳ của các công ty trên có thể là một công ty tư nhân hoặc một công ty công cộng.
4. Tên doanh nghiệp (đăng ký như Sole Proprietorship hoặc đối tác)
5. Trustees kết hợp (thường hình thành cho các mục đích không vì mục đích lợi nhuận hoặc từ thiện)

Ưu điểm của công ty hữu hạn cổ phần Over tên doanh nghiệp?

Một công ty là pháp nhân riêng của mình. bản sắc của nó là tách biệt với các cổ đông, giám đốc, và người lao động. Nó có kế vĩnh viễn – có nghĩa là các doanh nghiệp có thể tiếp tục bất chấp sự từ chức, phá sản hoặc tử vong của Giám đốc hoặc cổ đông. Các cổ đông và giám đốc có sự bảo vệ của trách nhiệm hữu hạn gắn liền với bảo đảm cá nhân của họ và / hoặc giá trị cổ phần mà họ nắm giữ trong công ty. Nó là tương đối dễ dàng để mở rộng hoặc mở rộng quy mô-up bằng cách bán cổ phiếu hoặc đưa ra một cổ phần trong các doanh nghiệp để các nhà đầu tư bên ngoài. Công ty này có thể kiện hoặc bị kiện trong tên riêng của mình. Một công ty có uy tín hơn. Nó là dễ dàng hơn để huy động một số tiền lớn cho các doanh nghiệp hoặc bán một phần của doanh nghiệp. Nó có thể tận dụng các ưu đãi đầu tư, tình trạng tiên phong và miễn thuế được cung cấp bởi chính phủ.

Đặt chỗ Tên

Bạn chỉ có thể sử dụng một tên đó không phải là giống với một tổ chức đăng ký hiện tại Nigeria. Một tìm kiếm tên sẵn có phải được thực hiện tại Ủy ban Ngoại Công ty (CAC) đăng ký để xem nếu tên có sẵn để sử dụng. Trong trường hợp nó có sẵn, tương tự sẽ được chấp thuận đăng ký. Tên séc tính sẵn sàng và đặt phòng có thể được thực hiện trong vòng 24 giờ.

Đăng ký Tên Approved

Đơn vị kinh doanh tại Nigeria phải đăng ký với Ủy ban Ngoại Công ty hoặc là một tên doanh nghiệp hoặc như một công ty. nhà đầu tư nước ngoài quan tâm đến việc gia nhập thị trường Nigeria có thể muốn thiết lập một công ty Nigeria mới hoặc thiết lập một chi nhánh Nigeria mới cũng hoạt động như một thực thể pháp lý riêng biệt từ công ty mẹ ở nước ngoài.

Chuẩn bị và hồ sơ đăng ký và Kết hợp Deeds

Các công ty phải có một biên bản ghi nhớ của Hiệp hội và Điều lệ công ty (MEMART), một Luật Sư có thể giúp bạn soạn thảo một MEMART cho phù hợp với đối tượng doanh nghiệp của bạn và nộp một bản sao của cùng một lúc đăng ký giao Corporate Ủy ban; thực hiện thanh toán các nghĩa vụ đóng dấu vào những việc hợp nhất và kết luận đăng ký của công ty như một thực thể pháp lý. MEMART của công ty hoặc Thỏa ước Đối tác Tên doanh nghiệp sẽ đối phó với các vấn đề sở hữu và quản lý, bao gồm các quy tắc chi phối cách thức kinh doanh được điều hành. Các hành động sẽ ghim xuống vấn đề then chốt và đặt ra bất kỳ hạn chế đối với những gì mà doanh nghiệp có thể làm và những quyết định sẽ được thực hiện.

Công ty Chia sẻ kết cấu

Tất cả các loại cổ phiếu công ty (ví dụ:. dù bình thường hoặc ưu đãi) do một công ty kinh doanh tại Nigeria phải thực hiện một phiếu bầu đối với mỗi cổ phần. Cổ phiếu có quyền biểu quyết có trọng đều bị cấm. Một công ty phải có ít nhất 2 giám đốc (cổ đông không phải nhân viên). Tuy nhiên, công ty tư nhân không phải có nhiều hơn 50 cổ đông không phải nhân viên.

Bổ nhiệm Giám đốc

Giám đốc là cái bóng của một công ty và ở trung tâm của quản trị doanh nghiệp của mình Một công ty kinh doanh tại Nigeria có thể có một trong hai đạo diễn nước ngoài hoặc người Nigeria, và các giám đốc có thể cư trú hoặc không cư trú.

Tìm Một Chỗ Buôn Bán hoặc Văn phòng Location

Nếu bạn đang tìm kiếm để mua hoặc thuê một địa điểm kinh doanh hoặc văn phòng, một Luật Sư có thể giúp bạn với các tùy chọn có sẵn. Việc mua lại và phát triển của đất ở Nigeria đang hoàn thiện tại trụ sở nhà nước hoặc chính quyền địa phương nơi có đất nằm. Approvals, đánh giá (bao gồm cả đánh giá môi trường và cấu trúc) và yêu cầu pháp lý khác có thể khác nhau giữa các khu vực pháp lý nhà nước.

ĐỌC: Những điều quan trọng cần làm trước khi mua đất hoặc tài sản ở Nigeria - Vùng đất do danh sách kiểm tra siêng năng

Đăng ký với cơ quan thuế

Cơ quan Liên bang Inland Revenue (FIRS) và State Board of Internal Revenue chịu trách nhiệm về việc thu thuế doanh nghiệp và cá nhân, tương ứng. mỗi công ty, tên doanh nghiệp hoặc người được ủy thác kết hợp phải được đăng ký với FIRS và lấy mã số nhận dạng thuế (TIN) và thuế giá trị gia tăng (VAT) Con số, thực hiện và cung cấp cho CAC Return hàng năm theo các hình thức quy định trong thời gian quy định. Điền lợi nhuận tài chính phải được thực hiện trong vòng 18 tháng thành lập công ty / đăng ký và phải được điền đầy đủ và nộp trong vòng 42 ngày sau khi Hội nghị thường niên của tổ chức. Một năm tài chính có thể về nguyên tắc bắt đầu vào bất cứ ngày. Có trách nhiệm hình sự đối với mặc định thuế và trốn. Bạn có thể yêu cầu dịch vụ của một Luật Sư hoặc kế toán cung cấp thông tin về thuế theo kinh doanh tại Nigeria.

Đăng ký bằng sáng chế và thương hiệu của bạn

doanh nghiệp của bạn có thể có quyền sở hữu đối với tài sản trí tuệ nhất định. Để tránh khỏi vi phạm, bạn sẽ yêu cầu các dịch vụ của một Luật Sư để đăng ký hoặc bảo vệ những quyền lợi như bằng sáng chế, bí mật thương mại, bản quyền hay thương hiệu.

Đăng ký và có được giấy phép từ Cơ quan quản lý có liên quan

Một số doanh nghiệp phải tuân theo dõi, kiểm soát quy định và cấp phép bởi cơ quan chính phủ có liên quan như Cơ quan Quốc gia về Quản lý và kiểm soát thực phẩm và dược (NAFDAC), Đầu tư Nigeria Khuyến mãi Ủy ban (NIPC), Hội đồng Xúc tiến Xuất khẩu Nigeria (NEPC), Văn phòng Quốc gia về Công nghệ Acquisition và Xúc tiến (NOTAP), Ủy ban Bản quyền Nigeria (NCC), Dịch vụ Hải quan Nigeria, Ngân hàng Trung ương Nigeria (CBN), vv. Bạn muốn có được giấy phép cần thiết và phù hợp với sức khỏe và sự an toàn, nghĩa vụ quy định về môi trường và khác để tránh trách nhiệm trừng phạt.

Hợp đồng vấn đề việc làm

Yêu cầu dịch vụ của một Luật Sư để chuẩn bị hợp đồng lao động và công việc thủ công cho nhân viên của bạn (hoặc phụ lục cho nhân viên của bạn bên ngoài Nigeria) và tuân thủ các yêu cầu theo Luật Lao động để tránh trách nhiệm pháp lý trong tương lai.

Thực hiện Nghĩa vụ hành chính

Bạn phải nộp các tài khoản hàng năm và báo cáo thuế cho liên bang Inland Revenue (FIRS). Bạn cũng phải nộp một tuyên bố về vấn đề hay một sự trở lại hàng năm với Ủy ban Ngoại Công ty (CAC). Bạn có nguy cơ bị phạt nếu bạn bỏ lỡ thời hạn hoặc gửi thông tin không chính xác. Có một số quy định pháp lý khác. Ví dụ, có nghĩa vụ bạn phải thực hiện theo Luật công ty và Allied vấn đề luật, Luật lao động, Đạo luật bảo hiểm, Pension Cải cách luật vv. Một Luật Sư được công nhận có thể tư vấn cho bạn và giúp bạn hoàn thiện những nghĩa vụ hành chính.

Thu Một công ty Nigeria

Một thay thế cho việc thiết lập một công ty mới hoặc công ty con có thể để có được một công ty Nigeria hiện. quá trình sáp nhập và mua lại ở Nigeria được quy định bởi Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái (SEC). Các nhà đầu tư quan tâm đến việc mua lại một công ty Nigeria có thể phải thực hiện một nỗ lực chính thức. Hồ sơ dự thầu để có được một công ty người Nigeria là tùy thuộc vào sự chấp thuận của SEC và xử phạt bởi Tòa án Tối cao Liên bang.

Niêm yết trên thị trường chứng khoán Nigeria (NSE)

Nigeria có một thị trường chứng khoán, cho phép tiếp cận nguồn vốn dài hạn. Để có được và duy trì một danh sách NSE, Công ty của bạn sẽ cần phải đáp ứng các yêu cầu quy định được nêu trong các quy tắc niêm yết chứng khoán. Điều này bao gồm việc tiết lộ công ty và yêu cầu báo cáo.

Môi trường Kinh doanh ở Nigeria

nhà đầu tư nước ngoài được đối xử giống như các nhà đầu tư địa phương theo pháp luật của Nigeria. Hướng dẫn này được thiết kế để hỗ trợ bạn trong việc có được tóm tắt trong những cân nhắc quy định cho sự hình thành của công ty trong Nigeria. Hướng dẫn này không loại trừ nhu cầu để được tư vấn chuyên nghiệp và không được hiểu như là một thay thế cho hướng dẫn pháp lý. Các thiếu sót của bất kỳ vấn đề trong hướng dẫn này sẽ không làm giảm bạn từ bất kỳ hình phạt phát sinh do không tuân thủ các nghĩa vụ theo luật định của pháp luật liên quan. Cho dù bạn chỉ mới bắt đầu lên, mở rộng các hoạt động của bạn, hoặc tìm cách để làm biz ở Nigeria, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng các cố vấn chuyên nghiệp để giúp bạn với các quy phạm pháp luật, phức tạp về thuế và quy định. Lex Artifex, LLP. có thể giúp bạn bắt đầu và hỗ trợ bạn thông qua tất cả các bước của quá trình đầu tư với tất cả các doanh nghiệp của bạn nhu cầu pháp lý.

DỊCH VỤ CUNG CẤP BAO GỒM NHỮNG SỰ:

 • tư vấn chuyên gia về thương mại và đầu tư ở Nigeria
 • đại diện pháp lý tại Nigeria cho các công ty xuyên quốc gia và các nhà đầu tư ở nước ngoài
 • ứng dụng sở hữu trí tuệ / đăng ký với WIPO hoặc Nigeria Văn phòng IP
 • dịch vụ thẩm định
 • quy định tuân thủ
 • hỗ trợ di dân kinh doanh

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI!

Nhóm chúng tôi là sẵn sàng giúp đỡ. Cảm thấy tự do để tiếp cận chúng tôi tại + 234.803.979.5959, email – lexartifexllp@lexartifexllp.com.

KIT TY COMPLETE

 • bộ công ty hoàn chỉnh của bạn sẽ bao gồm – Kết hợp các tài liệu, Seal chung và tem mang tên công ty của bạn. Chi phí sản xuất bộ công ty là một phần của chi phí dịch vụ của chúng tôi.
 • dịch vụ chuyển phát nhanh từ Nigeria đến địa chỉ được chỉ định của bạn được tính phí riêng.

DỊCH VỤ VĂN PHÒNG ẢO TẠI NIGERIA

Nếu bạn muốn có một địa chỉ tương ứng trong Nigeria để nhận tài liệu kinh doanh và bưu kiện, hoặc số điện thoại chuyên dụng với các dịch vụ tiếp tân con người, chúng tôi có dịch vụ văn phòng ảo trong Nigeria để xem xét của bạn:
 • Nigeria Số điện thoại (1 năm)
 • Dịch vụ tiếp tân Nigeria (1 năm)
 • Nigeria Dịch vụ Địa chỉ Correspondence (1 năm)

chú thích:

 • dịch vụ tiếp tân Nigeria được thực hiện bằng tiếng Anh, trong giờ làm việc bình thường của Nigeria. Các nhân viên lễ tân chào người gọi với tên công ty của bạn và thông báo cho bạn thông tin liên lạc của người gọi qua email trả lời của bạn.
 • địa chỉ liên lạc là một địa chỉ thương mại; như vậy, nó không có khả năng thu thập và lưu trữ các mặt hàng cồng kềnh.
 • dịch vụ chuyển phát nhanh từ Nigeria đến địa chỉ được chỉ định của bạn được tính phí riêng.

LIÊN HỆ NGAY!

Để tiếp cận chúng tôi, gọi tại +234.803.979.5959, e-mail: lexartifexllp@lexartifexllp.com.
Triển Lex ARTIFEX LLP & Nhóm Tư vấn đầu tư

Môi trường Kinh doanh ở Nigeria