Making a Will or Trust: Importance and advantages of Death is an inevitable occurrence for everyone, và không ai biết thời điểm chính xác của anh rời khỏi thế giới này. Sau đây là một phác thảo về cách thức thực hiện một Will là rất quan trọng để có thể đặt trạng thái của công việc của bạn sau khi sự sụp đổ của bạn của bạn. how to make a will i want to make a will reasons why someone should make a will. what happens to a child if both parents die without a will last will and testament reasons to have a will importance of making a will reasons to draft a will importance of a will or trust should i have a will or living trust who needs a will what happens if both parents die without a will advantages of executing a will advantages of making a will benefits of making a will

Lập di chúc HOẶC TRUST: IMPORTANCE AND ADVANTAGES OF

Một số người có thể cảm thấy bất đắc dĩ phải viết di chúc vì đối với họ, nó có thể báo hiệu rằng họ đang dự đoán cái chết của họ. Tuy nhiên, thực tế, cái chết là không vị nể ai. Cả hai người già và trẻ có thể chết bất cứ lúc nào. Cái chết là một sự kiện không thể tránh khỏi cho mọi người, và không ai biết thời điểm chính xác của anh rời khỏi thế giới này. Sau đây là một phác thảo về cách thức thực hiện một Will là rất quan trọng để có thể đặt trạng thái của công việc của bạn sau khi sự sụp đổ của bạn của bạn.

1. Peace of Mind

Nếu không có một ý chí, bạn không thể chắc chắn người sẽ tiếp quản tài sản của mình hoặc quản lý tài sản của quý. Đặt tên cho người vô tư cụ thể(S) mà bạn tin cậy như Executor bạn hoặc đồng Chấp hành viên sẽ đủ khả năng bạn sự yên tâm rằng tài sản của bạn sẽ được quản lý hoặc được chia sẻ và phân phối phù hợp với mong muốn của bạn như chứa trong cuối Will của bạn. Bạn muốn chọn Chấp hành viên người phù hợp và người có khả năng đại diện tốt nhất mong muốn của bạn. Chấp hành viên của bạn sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo mong muốn của bạn được thực hiện.

2. Avoiding Family Dispute and Bitterness

Một Will soạn thảo bởi một Luật Sư với đặc sản trong Luật di chúc sẽ không mơ hồ phác thảo rõ ràng mong muốn của bạn cho việc quản lý tài sản của quý hoặc sự phân bố của tiền của bạn, bất động sản và đồ dùng sau sự sụp đổ của các đối tượng được chỉ định của bạn. Điều này sẽ tránh sự xuất hiện của những căng thẳng gia đình, bất đồng và cay đắng hơn sản của quý vị. Một Luật Sư sẽ đi vào xem xét di chúc tự do của bạn, hoặc pháp luật cho phép một số người phụ thuộc của bạn để có quyền cung cấp tài chính hoặc thông hợp lý. Nếu việc cung cấp tài chính hoặc thông hợp lý không được thực hiện một cách thích hợp, người phụ thuộc có thể thách thức sự phân bố của sản của quý vị theo Luật Wills áp dụng. Vì thế, bạn nên tìm sự hướng dẫn pháp lý từ một Luật Sư khi viết di chúc.

ĐỌC: Làm thế nào để nắm quyền kiểm soát của bất động sản của một người đã chết

Letter of Administration: Làm thế nào để nắm quyền kiểm soát của bất động sản của một người đã chết (1) – Thủ tục xin Letter of Administration ở Nigeria

3. Protecting Your Legacy

Nếu bạn chết mà không có một Will, bạn không thể chắc chắn như thế nào di sản hoặc tài sản của bạn sẽ được quản lý sau sự sụp đổ của bạn. Bằng cách thực hiện một Di Chúc, bạn có thể tạo một niềm tin theo di chúc hoặc bổ nhiệm Chấp hành viên những người bạn có niềm tin vào việc có thể để đưa ra quyết định hợp lý trong việc thực hiện mong muốn của bạn như chứa trong cuối Will của bạn cho công tác quản lý thích hợp và sử dụng di sản và tài sản của bạn. The trustees or executors do not necessarily have to be family members or friends, họ có thể Solicitors hoặc quản lý tài sản được cấp phép bởi chính phủ.

4. Providing for Certain Persons

Nếu không có một Di Chúc, sản của quý vị sẽ phải chịu các Luật của Intestacy, có nghĩa là những người bạn sẽ thường muốn nhận được chia sẻ công bằng của bất động của bạn có thể nhận được gì, trong khi những người khác có thể chiếm quyền điều khiển bất động của bạn để bản thân. Bằng cách thực hiện một Di Chúc, bạn có thể yên tâm rằng những người thân yêu của bạn và dễ bị tổn thương nhất trong số họ sẽ đạt được an ninh tài chính và chia sẻ công bằng của bất động của bạn theo quy định tại Will của bạn.
Bạn có thể dành tiền trong một quỹ ủy thác cho trẻ em tuổi vị thành niên của bạn. Nếu bạn đang bị lôi kéo vào một vụ kiện ly dị nơi Nghị định tuyệt đối vẫn chưa được lệnh của tòa án, vợ hoặc chồng ghẻ lạnh của bạn không bao giờ có thể đòi chủ quyền đối với tài sản của bạn, nơi bạn đã loại trừ anh ta hoặc cô một cách hiệu quả trong Di Chúc. Nếu không có một Di Chúc, vợ hoặc chồng ghẻ lạnh của bạn sẽ được hưởng các Letter of Administration trên tài sản của quý sau khi đảm bảo tương tự từ Tòa án Di chúc.

CŨNG ĐỌC: Làm thế nào để khẳng định các khoản tiền và tài sản của người chết

Cấp Chứng ở Nigeria: Làm thế nào để xác nhận số tiền và tài sản của người chết (2)

5. Cheaper Judicial Process

Nếu bạn chết để lại di chúc, các thành viên của gia đình bạn sẽ không phải nghỉ mát để chống bẩn trên tài sản của mình trong một quá trình tố tụng của tòa án tốn kém để khẳng định sản của quý vị. Quá trình xét xử cho Grant của Di chúc để Chấp hành viên bạn được chỉ định trong Will của bạn sẽ nhanh hơn và rẻ hơn không có sự mâu thuẫn.

6. Legal Document

Will của bạn là một văn bản pháp lý mà bạn đặt ra những gì bạn muốn xảy ra đối với tài sản của bạn (bất động sản, đồ đạc và tiền bạc) khi bạn không còn nữa. Nó được nộp tại Chứng Registry và sẽ được đọc sau sự sụp đổ của bạn. Nó tên những người sẽ nhận được tài sản bạn sở hữu. Nó tuyên bố mong muốn long trọng của bạn cho gia đình bạn, bạn bè và xã hội nói chung.

7. Public Record

Will của bạn sẽ trở thành một hồ sơ công cộng sau sự sụp đổ của bạn và sẵn sàng để tìm kiếm ở Di chúc Registry bởi bất kỳ bên liên quan nào muốn biết làm thế nào bạn đã muốn sở thích của bạn được bảo vệ hoặc làm thế nào bạn muốn công việc của bạn phải được quản lý.

8. Burial Arrangement

Bạn có thể cho hướng dẫn cụ thể liên quan đến sắp xếp tang lễ của bạn ở cuối Will và ghi rõ cách Chấp hành viên của bạn là để quản lý lễ an táng của bạn.

9. Having Control

Nếu bạn chết mà không để lại di chúc, bạn không thể kiểm soát như thế nào tài sản của bạn và các vấn đề bất động sẽ được quản lý hoặc xử lý. bất động của bạn có thể hoàn toàn quay ngoài bởi các thành viên vô đạo đức trong gia đình không có quan tâm đến những món bổ dưỡng hoặc duy trì di sản của bạn. Điều này có xu hướng gây nguy hiểm cho cổ phần của bạn, đánh bại ý định thực sự của bạn cho những người thân yêu của bạn và tranh chấp gia đình occasioning. Tuy nhiên, với một bạn sẽ có thể yên tâm rằng mong muốn của bạn sẽ được thực hiện.

CŨNG THẾ ĐỌC: Câu hỏi thường gặp về Viết một Will hợp lệ

Viết một Will: Những câu hỏi thường gặp về thực hiện một Will hợp lệ (3)

Bạn nên lưu ý

Một Will mà bày tỏ mong muốn của bạn như những gì nên xảy ra đối với tài sản của quý sau sự sụp đổ của bạn chỉ có hiệu lực sau sự sụp đổ của bạn.
Bạn có thể sửa đổi di chúc thông qua một codicil, hoặc thu hồi nó hoàn toàn, or make a new Will at any time during your lifetime to reflect your most current wishes and new property acquired. Vì thế, bạn đang ở tự do để làm một bài đánh giá định kỳ về hoàn cảnh của bạn và sửa đổi Will bạn để phản ánh những thay đổi và để đại diện cho lợi ích của bạn.
Một Will nộp tại Chứng Registry của một quốc gia sẽ có hiệu lực trong bất cứ tiểu bang khác của liên bang, trong đó bạn sở hữu tài sản hoặc trong đó cái chết của bạn xảy ra.

PHẢI ĐỌC: Câu Hỏi Thường Gặp về thừa kế, hưu, sự kiểm nhận, và Kế hoạch sản

Kế hoạch sản: Câu Hỏi Thường Gặp về hưu, sự kiểm nhận, và Luật Thừa kế (1)

BƯỚC TIẾP THEO?

Tất cả những ưu điểm và lợi ích của việc thực hiện một Will liệt kê ở trên chỉ có thể đến nếu bạn để lại di chúc hợp lệ mà không thể được thử thách hay phủ nhận sau sự sụp đổ của bạn. Will của bạn cung cấp hướng dẫn rõ ràng về cách bạn muốn tài sản của bạn được quản lý, quản lý, chia sẻ hoặc phân phối. Luật liên quan đến Testacy làm thay đổi tùy theo tiểu bang, vì thế điều quan trọng là bạn tìm hướng dẫn pháp lý phù hợp và giúp đỡ pháp lý từ một Luật Sư chuyên gia để cho phép bạn thực hiện và ký Will hợp lệ trong phạm vi quyền hạn của mình để tránh các vấn đề trong tương lai thực hiện của nó. Để thảo luận về kế hoạch sản của quý vị và để thực hiện và nộp Will, tham vấn theo yêu cầu trong văn phòng trên – Điện thoại: 08187019206, 08039795959 | E-mail: edoabasi.udo@lexartifexllp.com | Trang mạng: www.lexartifexllp.com/consultation.
EDOABASI Udo là một Luật sư, Cố vấn pháp luật tư vấn nghệ thuật tại Luật, LLP.

© BẢN QUYỀN CẢNH BÁO!

Việc cho phép được tự do sao chép bài viết này là chỉ với điều kiện là BARR. EDOABASI Udo được tham chiếu và hợp lệ được công nhận là tác giả sử dụng định dạng sau: “Bài viết này được viết bởi Barr. EdoAbasi Udo. Xem bài viết gốc tại http://lexartifexllp.com/making-a-will/”. Lưu ý rằng bất kỳ vi phạm bản quyền sẽ bị trừng phạt theo luật áp dụng.