Nigeria luật sư di trú nhập cư ở nigeria. Có một số lựa chọn thị thực cho người tìm đến thăm Nigeria liệu để làm việc, thành lập một doanh nghiệp mới, hoặc để chạy một doanh nghiệp hiện hành. Nigeria cung cấp bốn (4) lựa chọn thị thực cho người kinh doanh như sau: Visa khi nhập cảnh (VOA)

quy định nhập cư Nigeria

Quy định nhập cư NIGERIA CHO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀ CÁC CÔNG TY NƯỚC NGOÀI

Có một số lựa chọn thị thực cho người tìm đến thăm Nigeria liệu để làm việc, thành lập một doanh nghiệp mới, hoặc để chạy một doanh nghiệp hiện hành. Nigeria cung cấp bốn (4) lựa chọn thị thực cho người kinh doanh như sau:
  • Visa khi nhập cảnh (VOA)
  • Visa Business
  • Tuỳ thuộc vào Hợp thức (STR) Thị thực
  • Work Permit tạm thời (TWP)

1. VISA ON ARRIVAL:

ai đủ tiêu chuẩn?

Dịch vụ xuất nhập cảnh Nigeria Visa vào chương trình nhập cảnh có sẵn để thường xuyên đi du lịch doanh nhân danh tiếng quốc tế; giám đốc điều hành của các công ty đa quốc gia; các thành viên của đoàn đại biểu chính phủ; chủ sở hữu của Liên Hợp Quốc, Liên minh châu Phi, hoặc giấy thông hành ECOWAS; chủ sở hữu của bất kỳ giấy tờ thông hành chính thức khác của các tổ chức quốc tế công nhận khác, những người có ý định đến thăm Nigeria, và những người yêu cầu visa đến thăm Nigeria nhưng không thể lấy visa tại Missions Nigeria / Đại sứ quán ở các nước họ cư trú do sự vắng mặt của một sứ mệnh Nigeria trong những quốc gia hay nhu cầu cấp bách của chuyến đi kinh doanh cấp bách.

Làm thế nào để Áp dụng cho visa khi nhập cảnh

Để áp dụng cho VOA, bạn cần một visa khi nhập cảnh Approval Letter. Có hai phương pháp để đạt được VOA Approval Letter. Bạn có thể đăng ký qua email hoặc thông qua đại diện của mình tại Nigeria.

· Applying through Email

Người nộp đơn hoặc người đại diện của ông sẽ gửi đơn qua email cho Tổng Kiểm soát viên Di Trú tại oa@nigeriaimmigration.gov.ng; trang trí nội thất các nội dung sau: Tên của người nộp đơn, quốc tịch của người nộp đơn, số hộ chiếu của người nộp đơn, Mục đích của chuyến viếng thăm, đề xuất ngày lần, đề xuất cảng nhập cảnh, hành trình chuyến bay, giải quyết ở Nigeria hoặc đặt phòng khách sạn. Các tài liệu sau đây cần phải kèm theo đơn: bản sao của trang dữ liệu hộ chiếu và bản sao của phòng vé khứ hồi máy bay.

· Applying through your representative in Nigeria

đại diện của đương đơn (đối tác kinh doanh, Đại diện công ty, Nghị định thư / liaison officer, vv) có thể nộp đơn yêu cầu chính thức cho visa khi nhập cảnh chấp thuận thay mặt của người nộp đơn bằng cách gửi một ứng dụng cho Tổng Kiểm soát viên Di Trú, cung cấp các chi tiết sau đây: Tên của người nộp đơn, quốc tịch của người nộp đơn, số hộ chiếu của người nộp đơn, Mục đích của chuyến viếng thăm, đề xuất ngày lần, đề xuất cảng nhập cảnh, hãng hàng không đề xuất, hành trình chuyến bay, địa chỉ ở Nigeria, địa chỉ email của khách truy cập, Chấp nhận trách nhiệm xuất nhập cảnh. Các tài liệu sau đây cần được sáp nhập vào ứng dụng: bản sao của trang dữ liệu hộ chiếu của người nộp đơn và bản sao của phòng vé khứ hồi máy bay.
Thanh toán lệ phí Nigeria Visa nhập cư phải được thực hiện trực tuyến thông qua website NIS tại www.immigration.gov.ng. thanh toán trực tuyến thành công không phải là một chính. Người nộp đơn phải nhận ‘visa khi nhập cảnh Approval Letter’ trước khi tiến tới Nigeria. Các mốc thời gian cho quá trình xử lý ứng dụng và phát hành thư chấp thuận là 48 giờ (2 ngày làm việc). Visa Approval Letter (thư visa chấp thuận trước) có giá trị 14 ngày kể từ ngày được cấp. Người nộp đơn có trách nhiệm khi đến cảng nhập cảnh, tiến tới bàn đánh dấu ‘visa khi nhập cảnh’ cấp nhập cảnh Visa.

Yêu cầu đối với việc phát hành visa khi nhập cảnh tại Point of Entry

· Evidence of online payment of Visa fee
· Valid Passport with a minimum of six months validity
· Return ticket
· Two recent passport sized photographs

2. BUSINESS VISA

ai đủ tiêu chuẩn?

Theo quy định nhập cư Nigeria, Business Visa có sẵn cho khách du lịch nước ngoài có nguyện vọng đến thăm Nigeria với mục đích của cuộc họp, hội nghị, Hội thảo, đàm phán hợp đồng, thị trường, bán hàng, phân phối mua hàng Nigeria, hội chợ thương mại, phỏng vấn xin việc, đào tạo người Nigeria (dịch vụ nhân đạo), công việc khẩn cấp / cứu trợ, thuyền viên, nhân viên của các NGO, nhân viên của INGOs, Các nhà nghiên cứu, buổi biểu diễn âm nhạc.

Yêu cầu đối với việc phát hành Visa Business

· Passport valid for at least 6 tháng với ít nhất 2 trang visa trống để thông qua
· Two (2) recent passport-sized (35/40mm) ảnh chụp
· Return ticket
· Evidence of hotel reservation/host address in Nigeria
· Evidence of sufficient funds
· Evidence of online payment for visa fee
· 2 Hộ chiếu hình ảnh kích thước để hoàn Visa Form IMM22

Làm thế nào để nộp đơn xin Visa Business

Đơn xin thị thực kinh doanh được thực hiện trực tuyến thông qua trang web của Sở Di Trú tại Nigeria www.immigration.gov.ng . hình thức hoàn thành phải được gửi tới Đại sứ quán / High Commission / Lãnh sự quán Nigeria hoặc tại Trung tâm Ứng dụng Visa định. Người nộp đơn có thể được mời phỏng vấn nếu cần thiết. Timeline chính là 2 - 3 ngày làm việc từ ngày nhận được đơn.

Hiệu lực

Hiệu lực lưu trú với thị thực kinh doanh là 90 ngày (không mở rộng) và không thể được sử dụng để đạt được việc làm.

3. SUBJECT TO REGULARIZATION (STR) THỊ THỰC

ai đủ tiêu chuẩn?

STR VISA có sẵn cho người lao động nước ngoài của các công ty và người thân, cán bộ kỹ thuật nước ngoài của cơ quan đại diện, sinh viên nước ngoài, nhà truyền giáo / giáo sĩ và người thân, nghiên cứu sinh nghiên cứu, nhân viên người nước ngoài của các tổ chức phi chính phủ (NGO) và người thân, nhân viên người nước ngoài của các tổ chức phi chính phủ quốc tế (INGOs) và người thân, quan chức chính phủ và người thân, người nước ngoài làm việc cho các công ty đang hoạt động tại khu tự do và người thân nước ngoài làm việc cho các cá nhân, cơ quan công ty hoặc chính phủ (ví dụ:. để mất việc làm ở Nigeria).

Yêu cầu đối với việc phát hành của STR Visa

Đối với Hiệu Trưởng:

· Formal application for STR Visa from the Employer/Institution accepting
· Valid Passport with a minimum of 6 tháng tính hợp lệ và có ít nhất 2 trang trống để thông qua visa
· Two (2) Hộ chiếu hình ảnh có kích thước (35/40mm) chụp trong vòng cuối cùng 6 tháng trên nền trắng
· Duly completed Visa Form IMM22
· Evidence of Immigration Responsibility
· Letters of Offer of Appointment and Acceptance of Offer
· Educational qualifications and Curriculum Vitae
· Extract of Board Resolution, áp dụng đối với các CEO, MDS và GM công ty
· Expatriate Quota Approval, áp dụng đối với nhân viên của công ty
· Evidence of online payment for visa fee.
Người nước ngoài của các công ty hoạt động trong khu miễn phí, sinh viên nước ngoài, cán bộ kỹ thuật nước ngoài của cơ quan đại diện, người nước ngoài của các tổ chức phi chính phủ quốc tế (INGOs) và các quan chức chính phủ được miễn người nước ngoài hạn ngạch Approval.

Đối với người phụ thuộc:

· Evidence of Regularization of Principal
· Marriage Certificate of Spouse
· Birth certificate for children confirming nexus.

Làm thế nào để Áp dụng cho STR Visa

Đơn đề nghị Theo Hợp thức đơn có thể được thực hiện trực tuyến bằng hình thức IMM22 với nộp lệ phí thích hợp qua www.immigration.gov.ng. Các tài liệu được in sẽ được trình lên Ủy ban Đại sứ quán / High / Lãnh sự quán Nigeria nơi nộp đơn là thường trú, hoặc tại Trung tâm Ứng dụng Visa định (nơi áp dụng). thanh toán trực tuyến thành công là tuy nhiên, không phải là một phê duyệt cho STR. Timeline cho sự chấp thuận của ứng dụng là tối đa là bảy (7) ngày kể từ khi nhận được đơn.

4. TEMPORARY WORK PERMIT (TWP)

ai đủ điều kiện?

Người đủ điều kiện để nộp đơn xin TWP được các chuyên gia được mời do các công ty cung cấp dịch vụ có kỹ năng chuyên ngành, chẳng hạn như sau khi cài đặt bán hàng, vận hành, nâng cấp, bảo trì, sửa chữa các thiết bị và máy móc thiết bị, đào tạo, xây dựng năng lực cho các cán bộ Nigeria, kiểm toán của máy móc / thiết bị và hồ sơ tài chính

Yêu cầu đối với việc ban hành tạm thời Work Permit (TWP)

· Visa Approval Letter (thư visa chấp thuận trước) có hiệu lực cho 90 ngày kể từ ngày được cấp
· Passport with not less than 6 tháng tính hợp lệ và có ít nhất 2 trang trống để thông qua visa
· Two (2) Hộ chiếu hình ảnh có kích thước (35/40mm) trên nền trắng chụp trong vòng cuối cùng 6 tháng
· Duly completed Visa Form IMM22
· Evidence of payment of Visa fee
· Confirmed Airline Return ticket
· Acceptance of IR (Trách nhiệm Di Trú) do các tổ chức, cá nhân mời. Trách nhiệm Nhập cư bao gồm nhưng không giới hạn: nơi ăn nghỉ / bú; vận chuyển; và nếu cần chi phí hồi hương hoặc trục xuất
· Obtainable only from the office of the Comptroller General of Immigration in the Nigeria Immigration Service.

Làm thế nào để Áp dụng cho TWP Visa

Đơn xin Work Permit tạm thời được thực hiện để Tổng Kiểm soát viên Di Trú bởi một cơ quan công ty trong Nigeria thay mặt người nộp đơn. Các chi tiết của người nộp đơn đang được trang bị. Ứng dụng này sẽ được kèm theo các tài liệu sau: hồ sơ công ty, Giấy chứng nhận Thành lập, Mẫu CAC 2 & 7 (cho thấy vốn cổ phần của công ty không nhỏ hơn N10 triệu), bản sao của trang dữ liệu hộ chiếu của người nước ngoài, bằng chứng của hợp đồng hiện tại hoặc mua / nhập khẩu máy móc, thiết bị, bất kỳ tài liệu khác có liên quan.
Đơn đề nghị TWP có thể được gửi qua email tại oa@nigeriaimmigration.gov.ng or at the Mission receiving the application, nộp lệ phí visa được áp dụng thông qua www.immigration.gov.ng. Timeline chính CGI là tối đa hai (2) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn.
Hiệu lực
Hiệu lực lưu trú với TWP là 90 ngày.

THAM GIA NƯỚC NGOÀI TẠI NIGERIA: CÁC NHU CẦU GIẤY PHÉP KINH DOANH VÀ HẠN NGẠCH là người nước ngoài

Là một phần của quy định xuất nhập cảnh Nigeria, nhà đầu tư nước ngoài và công ty nước ngoài kinh doanh hoặc tìm cách thiết lập ở Nigeria phải xin giấy phép kinh doanh và người nước ngoài hạn ngạch của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. người lao động nhập cư không yêu cầu giấy phép lao động, nhưng họ vẫn phụ thuộc vào nhu cầu hạn ngạch của công ty sử dụng lao động của họ yêu cầu họ để có được giấy phép cư trú cho phép kiều hối lương ở nước ngoài.
Lex Artifex, LLP. có thể hỗ trợ các nhà đầu tư nước ngoài và các công ty nước ngoài để có được giấy phép kinh doanh hoặc hạn ngạch người nước ngoài từ Sở Di Trú Nigeria. nhân nước ngoài không yêu cầu giấy phép lao động, nhưng họ vẫn phụ thuộc vào nhu cầu hạn ngạch của công ty sử dụng lao động của họ yêu cầu họ để có được giấy phép cư trú mà sẽ cho phép kiều hối thu nhập ở nước ngoài.

PHẢI ĐỌC: 7 cách chúng tôi giúp các công ty nước ngoài và các nhà đầu tư nước ngoài để mở ở Nigeria

Giấy phép kinh doanh là một ủy quyền cho hoạt động của một doanh nghiệp có vốn nước ngoài hoặc là một công ty mẹ hoặc một chi nhánh của một công ty nước ngoài.
người nước ngoài hạn ngạch là một uỷ quyền cho một công ty tuyển dụng người nước ngoài cá nhân cụ thể đã được phê duyệt định danh công việc, và cũng có thể xác định thời gian cho phép làm việc như vậy. Hạn ngạch nước ngoài là cơ sở của giấy phép lao động đối với cá nhân người nước ngoài (những bằng cấp phải thực hiện đầy đủ các tiêu chí thành lập cho vị trí hạn ngạch đặc biệt).
Residence Permit được cấp cho người nước ngoài đến thăm Nigeria sử dụng Theo Hợp thức (STR) Thị thực. Người nước ngoài là cần thiết để thay đổi trạng thái của mình từ một người truy cập vào một cư dân bằng cách lấy một giấy phép cư trú. Residence Permit có thời hạn hiệu lực của hai năm và có thể tái tạo. Tuy nhiên, người nước ngoài đã nhập khẩu một tối thiểu “ngưỡng hàng năm vốn” over a period of time may be issued a Permanent Residence Permit in so far as the investment capital is not withdrawn and the foreigner has complied with any other condition prescribed for the issuance of the Permanent Residence Permit.
ECOWAS Nationals có quyền nhập cảnh vào Nigeria cho một chín mươi (90) thời hạn hiệu lực ngày, và phải đăng ký với Sở Di Trú Nigeria và được cấp Thẻ cư trú để đủ điều kiện để kinh doanh hoặc làm việc trong Nigeria.
Có hai loại visa mà có thể được cấp, tùy thuộc vào thời gian lưu trú. Đối với nhiệm vụ ngắn hạn, sử dụng lao động phải làm đơn xin và nhận được một giấy phép lao động tạm thời, cho phép người lao động để thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể. Giấy phép lao động tạm thời là một thị thực đơn nhập cảnh, và sau khi hết hạn 90 ngày. Không có giới hạn về số về thị thực ngắn hạn, và công dân nước ngoài có đủ điều kiện để được cấp thị thực có thể áp dụng cho bao nhiêu visa ngắn hạn theo yêu cầu.
Đối với bài tập dài hạn, sử dụng lao động cần visa “đề-to-chính quy” (STR). Để nộp đơn xin STR, sử dụng lao động phải làm đơn xin và được một người nước ngoài hạn ngạch. Vị trí tiểu bang hạn ngạch nước ngoài trong công ty sẽ được chiếm bởi các nhân viên người nước ngoài. Khi đến ở Nigeria, người lao động sẽ cần phải xác nhận mình hoặc visa của mình bằng cách nộp đơn xin giấy phép cư trú.
Vợ hoặc chồng của người lao động có thẩm quyền cũng có thể làm việc ở Nigeria, miễn là họ có được một công việc và giấy phép cư trú cũng. Nigeria không sử dụng một thử nghiệm thị trường lao động, mặc dù nội dung Luật Nigeria làm nhà nước mà nhà tuyển dụng cần thực hiện một sở thích cho người lao động địa phương.

PHẢI ĐỌC: Làm thế nào các công ty và các nhà đầu tư ngoài khơi nước ngoài có thể khởi động ở Nigeria

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG

Thông tin này được thiết kế để hỗ trợ bạn trong việc tóm tắt các quy định nhập cư Nigeria cho doanh nhân và các công ty nước ngoài muốn thành lập ở Nigeria. thông tin tổng quát này không loại trừ nhu cầu tư vấn chuyên nghiệp và không được hiểu như là một thay thế cho hướng dẫn pháp lý cụ thể. Cho dù bạn đang làm kinh doanh, đang làm việc, hoặc tìm cách để xác định vị trí ở Nigeria là một nhà đầu tư nước ngoài, thương gia nước ngoài hoặc một công nhân nhập cư, điều quan trọng là bạn tìm hướng dẫn pháp lý từ một luật sư di trú liên quan đến nhu cầu di trú của mình và tuân thủ. Lex Artifex, LLP. có thể giúp bạn. Để bắt đầu, Gọi cho chúng tôi tại +2348187019206, +2348039795959 | E-mail: lexartifexllp@lexartifexllp.com | Trang mạng: www.lexartifexllp.com.
Triển Lex ARTIFEX LLP & Nhóm Tư vấn đầu tư

© BẢN QUYỀN CẢNH BÁO!

Việc cho phép được tự do sao chép bài viết này là chỉ với điều kiện là LEX ARTIFEX LLP được tham chiếu và hợp lệ được công nhận là tác giả sử dụng định dạng sau: “This article was written by Triển Lex ARTIFEX LLP & Nhóm Tư vấn đầu tư. Xem bài viết gốc tại http://lexartifexllp.com/nigeria-immigration/”. Lưu ý rằng bất kỳ vi phạm bản quyền sẽ bị trừng phạt theo luật áp dụng.

quy định nhập cư Nigeria