NIGERIA'S NAFDAC GUIDELINES TO OBTAIN AN IMPORT PERMIT FOR BULK PESTICIDES, AGROCHEMICALS, AND FERTILIZERS The following guidelines are the condition precedents for the importation of pesticides, agrochemicals, phân bón hữu cơ và phân bón vào lãnh thổ Nigeria theo NAFDAC Luật Cap N1 LFN 2004. Công ty của bạn phải được đăng ký hợp lệ tại Nigeria với cơ sở vật chất để thực hiện thu hồi của sản phẩm khi cần thiết. nhà nhập khẩu tiềm năng là để có được những mẫu quy định về nộp lệ phí theo quy định. Các hình thức đang được hoàn thành đầy đủ và có chữ ký của giám đốc điều hành và cán bộ kỹ thuật. DOCUMENTATION An application for Import Permit shall be submitted with the following documents: a) Duly filled application form b) Giấy chứng nhận Thành lập. (New applicant only) c) Chứng nhận Đúng Bản sao Biên bản ghi nhớ và Điều lệ công ty (New applicant only) d) Chứng chỉ giải phóng mặt bằng thuế hiện hành. e) Chứng nhchỉ đơn mớio Cụ thể của Giám đốc-Mẫu C07(New applicant only). f) Photocopy of listing certificate as an Agrochemical marketer g) Bản sao của những năm trước Giấy phép nhập khẩu (chỉ xin gia hạn) (chú thích: gốc các mặt hàng a - d trên đây sẽ được đệ trình để nhìn thấy) h) Giấy phép Đăng ký NAFDAC (Các nhà sản xuất chỉ). i) Material Safety Data Sheets (MSDS) of each the items from the Manufacturer j) Thông tin đăng nhập của Cán bộ kỹ thuật với tối thiểu là National Diploma ngành Khoa học có liên quan và một bản sao của thư mời phỏng vấn và lá thư chấp nhận với 2 recent Passport photographs k) Một phiên bản điện tử (CD-ROM / ổ đĩa flash) lượng chứa được yêu cầu sử dụng Microsoft Word, Nếu mặt hàng được nhập khmộtu là hơn mười (10) l) Giấy chứng nhận phân tích (C của A) các sản phẩm được nhập khẩu 4. LABELING The label of the product should indicate that the product is eNot for human use”. Các yêu cfu ghi nhãn khác bao gồm: a) Tên sản phẩm (Nhãn hiệu) b) The compositioh of active ingredient c) Full name tôind location address of manufacturer d) Số lô. e) Ngày sản xuất. f) Ngày hết hạn. g) Khối lượng tịnh. h) Điều kiện bảo quản. i) Hướng dẫn sử dụng 5. PAYMENT All payments to the Agency should be in Bank Draft /cash, payable to National Agency for Food and Drug Administration and Control (NAFDAC) account at the designated bank. For a new import permit, a non-refundable fee of eighty-two thousand, six hundred and seventy-five naira (₦82, 675) only shall be paid to NAFDAC upon submission of application. That will be for: Application Form ₦1,000.00 Permit (1st 25 Items) ₦67,500.00 Inspection ₦13,500.00 + 5% VAT For renewal of import permit, a non-refundable fee of forty-eight thousand, nine hundred and twenty-five naira (₦48,925.00) only will be paid to NAFDAC when an application is been submitted. That will be for: Application Form ₦1,000 Renewal Permit(1st 25 Items) ₦33,750 Inspection ₦13,500+5% Vhóa chất nông nghiệpnal page for import permit is twenty-seven thousand (₦27,000) Naira only, while an additional page on an issued permit is thirty-three thousand seven hundred and fifty (₦33,750) Naira. CHÚ THÍCH: các hình thức ứng dụng mà không cần hỗ trợ tài liệu sẽ bị từ chối. Chỉ có cán bộ kỹ thuật và / hoặc Giám đốc điều hành được phép xử lý các ứng dụng để có được một giấy phép nhập khẩu thuốc trừ sâu với số lượng lớn, agrochemicals, và phân bón. Nhập khẩu không có giấy phép thu hút xử phạt thích hợp. Ứng viên phải có một nhà kho, mà sẽ được kiểm tra cho phù hợp và phù hợp cho việc lưu trữ các sản phẩm. Kho nằm trong các tòa nhà dân cư sẽ không được chấp thuận cho sử dụng. Cơ quan phải được thông báo về bất kỳ sự thay đổi trong vị trí của công ty, Kho, số điện thoại, hoặc thay đổi cán bộ kỹ thuật. Bất kỳ sự thay đổi của nhân viên kỹ thuật phải được đệ trình với Cơ quan cùng với các tài liệu hỗ trợ bao gồm cả thư mời phỏng vấn, và lá thư chấp nhận. Các công ty sản xuất sản phẩm quy định với thuốc trừ sâu nhập khẩu, hóa chất nông nghiệp và phân bón phải nộp bằng chứng về đăng ký của tất cả các sản phẩm của họ với Cơ quan hoặc bằng chứng của chính sản xuất (nếu nhà sản xuất mới). MSDS có các phân nhóm sau: Identification of product and the company Composition and information on ingredients Hazardous identification First aid measures Firefighting measures Accidental release measures Handling and storage Exposure control/ personal protection measures Physical and chemical properties Stability and reactivity Toxicological information Ecological information Disposal consideration. Health Hazard Data Spills or Leak Procedures Transport information Renewal of Permits commences from the 1st of November every year. LIÊN HỆ CHÚNG TÔI! For assistance to obtain the NAFDAC importation permit, contact us at +234.803.979.5959, lexartifexllp@lexartifexllp.com.

Hướng dẫn NAFDAC của Nigeria để có được một giấy phép nhập khẩu

Lex Artifex LLP, công ty luật ở Nigeria, đã giới thiệu thực phẩm & Thuốc uống (F&D) Helpdesk để hỗ trợ các cá nhân và các công ty tham gia vào sản xuất, phân phát, xuất khẩu và nhập khẩu các sản phẩm thực phẩm và thuốc điều chỉnh trong việc đáp ứng các yêu cầu quy định của Cơ quan quốc gia của Nigeria cho Quản lý và kiểm soát thực phẩm và dược (“NAFDAC”). Dưới đây là hướng dẫn NAFDAC của Nigeria để có được một giấy phép nhập khẩu đối với thuốc trừ sâu, hóa chất nông nghiệp, và phân bón.

 

Nigeria NAFDAC HƯỚNG DẪN XIN GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU AN CHO PESTICIDES RỜI, hóa chất nông nghiệp, AND FERTILIZERS

Các hướng dẫn sau đây là những tiền lệ điều kiện cho việc nhập khẩu thuốc trừ sâu, hóa chất nông nghiệp, phân bón hữu cơ và phân bón vào lãnh thổ Nigeria theo NAFDAC Luật Cap N1 LFN 2004.
1. Công ty của bạn phải được đăng ký hợp lệ tại Nigeria với cơ sở vật chất để thực hiện thu hồi của sản phẩm khi cần thiết.
2. nhà nhập khẩu tiềm năng là để có được những mẫu quy định về nộp lệ phí theo quy định. Các hình thức đang được hoàn thành đầy đủ và có chữ ký của giám đốc điều hành và cán bộ kỹ thuật.

3. TÀI LIỆU

Đơn đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu được nộp cùng với các giấy tờ sau:
một) đơn hợp lệ điền
b) Giấy chứng nhận Thành lập. (chỉ đơn mới)
c) Chứng nhận Đúng Bản sao Biên bản ghi nhớ và Điều lệ công ty (chỉ đơn mới)
d) Chứng chỉ giải phóng mặt bằng thuế hiện hành.
e) Chứng nhận Đúng Bản sao Cụ thể của Giám đốc-Mẫu C07(chỉ đơn mới).
f) Bản sao giấy chứng nhận niêm yết như một nhà tiếp thị Hóa chất nông nghiệp
g) Bản sao của những năm trước Giấy phép nhập khẩu (chỉ xin gia hạn) (chú thích: gốc các mặt hàng a - d trên đây sẽ được đệ trình để nhìn thấy)
h) Giấy phép Đăng ký NAFDAC (Các nhà sản xuất chỉ).
tôi) Material Safety Data Sheets (MSDS) của mỗi mặt hàng từ các nhà sản xuất
j) Thông tin đăng nhập của Cán bộ kỹ thuật với tối thiểu là National Diploma ngành Khoa học có liên quan và một bản sao của thư mời phỏng vấn và lá thư chấp nhận với 2 hình ảnh hộ chiếu gần đây
k) Một phiên bản điện tử (CD-ROM / ổ đĩa flash) lượng chứa được yêu cầu sử dụng Microsoft Word, Nếu mặt hàng được nhập khẩu là hơn mười (10)
l) Giấy chứng nhận phân tích (C của A) các sản phẩm được nhập khẩu

4. LABELING

Nhãn của sản phẩm nên chỉ ra rằng sản phẩm là “Không dùng cho người”. Các yêu cầu ghi nhãn khác bao gồm:
một) Tên sản phẩm (Nhãn hiệu)
b) Thành phần hoạt chất
c) Họ, tên, địa chỉ vị trí của nhà sản xuất
d) Số lô.
e) Ngày sản xuất.
f) Ngày hết hạn.
g) Khối lượng tịnh.
h) Điều kiện bảo quản.
tôi) Hướng dẫn sử dụng

CHÚ THÍCH:

1. các hình thức ứng dụng mà không cần hỗ trợ tài liệu sẽ bị từ chối.
2. Chỉ có cán bộ kỹ thuật và / hoặc Giám đốc điều hành được phép xử lý các ứng dụng để có được một giấy phép nhập khẩu thuốc trừ sâu với số lượng lớn, hóa chất nông nghiệp, và phân bón.
3. Nhập khẩu không có giấy phép thu hút xử phạt thích hợp.
4. Ứng viên phải có một nhà kho, mà sẽ được kiểm tra cho phù hợp và phù hợp cho việc lưu trữ các sản phẩm.
5. Kho nằm trong các tòa nhà dân cư sẽ không được chấp thuận cho sử dụng.
6. Cơ quan phải được thông báo về bất kỳ sự thay đổi trong vị trí của công ty, Kho, số điện thoại, hoặc thay đổi cán bộ kỹ thuật. Bất kỳ sự thay đổi của nhân viên kỹ thuật phải được đệ trình với Cơ quan cùng với các tài liệu hỗ trợ bao gồm cả thư mời phỏng vấn, và lá thư chấp nhận.
7. Các công ty sản xuất sản phẩm quy định với thuốc trừ sâu nhập khẩu, hóa chất nông nghiệp và phân bón phải nộp bằng chứng về đăng ký của tất cả các sản phẩm của họ với Cơ quan hoặc bằng chứng của chính sản xuất (nếu nhà sản xuất mới).
8. MSDS có các phân nhóm sau:
 • Xác định các sản phẩm và công ty
 • Thành phần và thông tin về các thành phần
 • xác định nguy hiểm
 • Biện pháp sơ cứu
 • Biện pháp chữa cháy
 • Các biện pháp giảm nhẹ tai nạn
 • Xử lý và bảo quản
 • Kiểm soát phơi nhiễm / biện pháp bảo vệ cá nhân
 • Các tính chất vật lý và hóa học
 • Tính ổn định và độ phản ứng
 • thông tin về độc
 • Thông tin sinh thái
 • Xem xét xử lý.
 • Dữ liệu độc hại cho sức khỏe
 • Sự cố tràn hoặc rò rỉ Thủ tục
 • thông tin vận chuyển
9. Đổi mới Giấy phép bắt đầu từ ngày 01 tháng 11 hàng năm.

 

Hướng dẫn NAFDAC của Nigeria để có được một giấy phép nhập khẩu

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG

Trong khi tất cả các dịch vụ chăm sóc có thể được thực hiện trong sản xuất quy định này, thông tin được cung cấp có thể không hoàn toàn chính xác hoặc vì quy định đã thay đổi kể từ khi chuẩn bị của nó, or because other information about related policies was not available. It is highly recommended that manufacturers, xuất khẩu, và các nhà nhập khẩu kiểm tra tập hợp đầy đủ các yêu cầu nhập khẩu với luật sư thương mại chuyên ở Nigeria, ai là phù hợp nhất về những vấn đề như vậy với các nhà chức trách Nigeria.

GIỚI THIỆU LEX ARTIFEX LLP

Lex ARTIFEX LLP là cửa sổ cho các nhà sản xuất, xuất khẩu, và các nhà phân phối thực phẩm và thuốc sản phẩm quy định cấp phép tìm kiếm ở Nigeria và tìm cách tiếp cận thị trường Nigeria. Chúng tôi là một cửa cho dịch vụ phù hợp và thẩm định quy phạm pháp luật ở Nigeria. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng với sự hướng dẫn pháp lý thông qua tất cả các bước của quá trình thương mại và hơn thế nữa.
Để tìm hiểu thêm về Thực phẩm các Lex ARTIFEX LLP & Thuốc uống (F&D) Helpdesk và làm thế nào chúng tôi có thể cung cấp đại diện cho bạn trong Nigeria, xin vui lòng gửi email: lexartifexllp@lexartifexllp.com; gọi điện +234.803.979.5959.

Leave a Reply