Oluchi là thành viên của Lex ARTIFEX, Nhóm tư vấn kinh doanh LLP. Cô chuyên về luật giao dịch của công ty và thương mại và tư vấn về các vấn đề liên quan đến sự hình thành các công ty, thuế, địa ốc, lao động, tái cơ cấu doanh nghiệp, tài chính doanh nghiệp và dự án, liên doanh, thị trường vốn và quản trị doanh nghiệp.
Oluchi có một sự hiểu biết thấu đáo về vấn đề pháp lý phức tạp và nhạy cảm tại các khu vực được lựa chọn của mình thực hành. Cô kết cấu các thỏa thuận thương mại và các hành vi cho khách hàng của chúng tôi trong dịch vụ thư ký công ty.
Oluchi kiếm được một BL từ Trường Luật Nigeria, và một LL.B từ Đại học Abuja.
FOCUS THỰC HÀNH VÀ KINH NGHIỆM
  • Doanh nghiệp và thương mại
  • Phát triển kinh doanh
  • thị trường vốn
  • Dự án tài chính
  • Quan hệ đối tác công tư
  • Private Equity đầu tư
  • thuế
  • Tuân thủ quy định
THÀNH VIÊN CHUYÊN NGHIỆP
  • Đoàn Luật sư Nigeria