Môi trường Kinh doanh ở Nigeria: sau đây là một danh sách các công việc mà các doanh nhân người Nigeria và ở nước ngoài kinh doanh hoặc tìm cách để thiết lập hoặc xuất khẩu sang Nigeria có thể cần chúng tôi để xử lý đối với họ: Bắt đầu kinh doanh tại Nigeria

Bắt đầu kinh doanh tại Nigeria

KHỞI KINH DOANH NĂM NIGERIA HOẶC xem xét mở rộng? Đây là cách chúng THỂ GIÚP

Kinh doanh tại Nigeria: sau đây là một danh sách các công việc mà các doanh nhân người Nigeria và ở nước ngoài kinh doanh hoặc tìm cách để thiết lập hoặc xuất khẩu sang Nigeria có thể cần chúng tôi để xử lý đối với họ:
Trên đây không phải là một danh sách đầy đủ các nhiệm vụ quy phạm pháp luật trong đó doanh nhân, xuất khẩu, nhà nhập khẩu và nhà đầu tư nước ngoài sẽ yêu cầu chúng tôi để xử lý đối với họ.

TẠI SAO TÔI LÀ NHẬN TRỢ GIÚP PHÁP SO QUAN TRỌNG?

thường, doanh nhân bị vướng vào những vấn đề quá phức tạp, quá tốn nhiều thời gian, hoặc đầy rủi ro và trách nhiệm pháp. Một luật sư doanh nghiệp có thể cung cấp quan trọng hướng dẫn pháp lý và hỗ trợ ở hầu hết mọi khía cạnh của doanh nghiệp của bạn để cho phép bạn yên tâm. Nhờ giúp đỡ về pháp lý và hướng dẫn có thể bảo vệ liên thương mại của bạn và giúp bạn tiết kiệm rất nhiều tiền trong thời gian dài. Nếu không có hướng dẫn pháp lý, bạn đứng dễ bị tấn công từ đối tác kinh doanh của bạn(S), chính phủ, người lao động, khách hàng, khách hàng, và bất cứ ai khác; và điều này có thể trở thành cao gây rối, thời gian lãng phí, tốn kém, trạng mất năng lượng và một mối đe dọa trực tiếp đến sự phát triển và tồn tại của bạn trong kinh doanh.

PHẢI LÀM GÌ TIẾP THEO?

Là một công ty luật doanh nghiệp có trụ sở tại Nigeria, chúng tôi sẽ vui mừng để hỗ trợ các nhà đầu tư ở nước ngoài, các công ty và các nhà xuất khẩu nước ngoài để di chuyển tất cả các khía cạnh của việc nhập cư, đoàn thể, hợp pháp, tuân thủ quy định và các vấn đề thẩm định. Vui lòng lạc với chúng tôi tại +234-803-979-5959 hoặc là +234-818-701-9206; hoặc email tại lexartifexllp@lexatifexllp.com.
Triển Lex ARTIFEX LLP & Nhóm Tư vấn đầu tư

 

Bắt đầu kinh doanh tại Nigeria