Đăng ký nhãn hiệu tại Nigeria: How much is trademark registration in Nigeria? ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU TRÊN NIGERIA: BAO NHIÊU LÀ THƯƠNG HIỆU ĐĂNG KÝ TẠI NIGERIA? Lex Artifex LLP, an Intellectual Property Law Firm in Nigeria has introduced the IP Helpdesk to assist businesses in protecting their Intellectual Property (IP) và thực thi quyền sở hữu trí tuệ của họ (sở hữu trí tuệ) khi kinh doanh tại hoặc với Nigeria. Ấn phẩm này về đăng ký nhãn hiệu ở Nigeria: How much is trademark registration in Nigeria? Tất cả các phí là bằng đô la Mỹ ($) và đã bao gồm tất cả các chi phí của chính phủ và / hoặc chi phí luật sư. S/N ITEM DESCRIPTION FEES $ (đô la Mỹ) 1 2 Search for wordmark For each additional class 69 49 3 4 Search for design/drawing/logo For each additional class 99 79 5 6 Application for registration of trademark/service mark For each additional class 299 199 7 Claiming convention priority Not Applicable 8 9 Application for Renewal For each additional class 429 399 10 11 Penalty for late renewal of a trademark/service mark For each additional class 499 429 12 Rà soát thương hiệu từ chối 599 13 14 Application for Assignment For each additional class 299 199 15 16 Penalty for late registration of trademark assignment For each additional class 399 329 17 18 19 Application for License For each additional class Drafting of a Licensing Instrument 299 199 229 20 Đăng ký dùng đã đăng ký nhãn hiệu hàng hoá 299 21 Giấy chứng nhận đăng ký và truyền Giấy chứng nhận 299 22 Chứng nhận Đúng Bản sao giấy chứng nhận đổi mới 199 23 Chứng nhận Đúng Bản sao mọi hình thức khác hoặc nhập vào sổ đăng ký 129 24 25 Correction and/or modification of registered particulars For each additional class 179 129 26 27 Reclassification of a mark For each additional class 229 199 28 Ý kiến ​​về thông báo phản đối 229 29 30 Applying for opposition For each additional class 699 599 31 32 Response to opposition For each additional class 699 599 33 Đơn đề nghị hủy bỏ cho người không sử dụng nhãn hiệu 479 34 Đáp ứng với một hành động hủy cho người không sử dụng nhãn hiệu 499 35 phí dịch (Mỗi 100 Words nước ngoài sang tiếng Anh) 19 ABOUT LEX ARTIFEX LLP Lex Artifex LLP, a law firm in Nigeria, cung cấp đầy đủ các thương hiệu, bằng sáng chế, và các dịch vụ chuẩn bị và khởi tố ứng dụng kiểu dáng công nghiệp. Nhóm chúng tôi gồm Luật sư IP & Luật sư chuyên về việc thương mại hóa tài sản trí tuệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Lex ARTIFEX LBao nhiêu là đăng ký nhãn hiệu ở NigeriaNigeria.  Để tìm hiểu về IP Helpdesk và làm thế nào chúng ta có thể giúp bạn với các dịch vụ IP ở Nigeria, xin vui lòng gửi email: lexartifexllp@lexartifexllp.com; gọi điện +234.803.979.5959. Lex Artifex LLP’s Intellectual Property Practice Group Trademark Registration in Nigeria: How much is trademark registration in Nigeria?

Đăng ký nhãn hiệu tại Nigeria: Bao nhiêu là đăng ký nhãn hiệu ở Nigeria?

ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU TRÊN NIGERIA: BAO NHIÊU LÀ THƯƠNG HIỆU ĐĂNG KÝ TẠI NIGERIA?

Lex Artifex LLP, một Công ty Luật Sở hữu trí tuệ ở Nigeria đã giới thiệu Helpdesk IP để hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc bảo vệ sở hữu trí tuệ của họ (IP) và thực thi quyền sở hữu trí tuệ của họ (sở hữu trí tuệ) khi kinh doanh tại hoặc với Nigeria. Ấn phẩm này về đăng ký nhãn hiệu ở Nigeria: Bao nhiêu là đăng ký nhãn hiệu ở Nigeria?
Tất cả các phí là bằng đô la Mỹ ($) và đã bao gồm tất cả các chi phí của chính phủ và / hoặc chi phí luật sư.
S / N
MÔ TẢ MÓN HÀNG
LỆ PHÍ $ (đô la Mỹ)
1
2
Tìm kiếm wordmark
Đối với mỗi lớp thêm
79
49
3
4
Tìm kiếm thiết kế / vẽ / logo
Đối với mỗi lớp thêm
99
79
5
6
Đơn đăng ký nhãn hiệu / nhãn hiệu dịch vụ
Đối với mỗi lớp thêm
299
199
7
Tuyên bố ưu tiên ước
không áp dụng
8
9
Đơn đề nghị đổi mới
Đối với mỗi lớp thêm
399
299
10
11
Phạt gia hạn cuối của một nhãn hiệu / nhãn hiệu dịch vụ
Đối với mỗi lớp thêm
499
399
12
Rà soát thương hiệu từ chối
599
13
14
Đơn xin chuyển nhượng
Đối với mỗi lớp thêm
299
199
15
16
Phạt đăng ký cuối của nhiệm vụ thương hiệu
Đối với mỗi lớp thêm
399
329
17
18
19
Đơn đề nghị cấp phép
Đối với mỗi lớp thêm
Soạn thảo một Instrument Licensing
299
199
229
20
Đăng ký dùng đã đăng ký nhãn hiệu hàng hoá
299
21
Giấy chứng nhận đăng ký và truyền Giấy chứng nhận
299
22
Chứng nhận Đúng Bản sao giấy chứng nhận đổi mới
199
23
Chứng nhận Đúng Bản sao mọi hình thức khác hoặc nhập vào sổ đăng ký
129
24
25
Correction và / hoặc sửa đổi cụ thể đã đăng ký
Đối với mỗi lớp thêm
179
129
26
27
Phân loại lại một dấu ấn
Đối với mỗi lớp thêm
229
199
28
Ý kiến ​​về thông báo phản đối
229
29
30
Áp dụng cho đối lập
Đối với mỗi lớp thêm
399 – 799
399
31
32
Đáp lại sự phản đối
Đối với mỗi lớp thêm
399 – 799
399
33
Đơn đề nghị hủy bỏ cho người không sử dụng nhãn hiệu
399
34
Đáp ứng với một hành động hủy cho người không sử dụng nhãn hiệu
399
35
phí dịch (Mỗi 100 Words nước ngoài sang tiếng Anh)
19

GIỚI THIỆU LEX ARTIFEX LLP

Lex Artifex LLP, một công ty luật ở Nigeria, cung cấp đầy đủ các thương hiệu, bằng sáng chế, và các dịch vụ chuẩn bị và khởi tố ứng dụng kiểu dáng công nghiệp. Nhóm chúng tôi gồm Luật sư IP & Luật sư chuyên về việc thương mại hóa tài sản trí tuệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Lex ARTIFEX LLP được cấp phép bởi Văn phòng IP Nigeria.
Để tìm hiểu về IP Helpdesk và làm thế nào chúng ta có thể giúp bạn với các dịch vụ IP ở Nigeria, xin vui lòng gửi email: lexartifexllp@lexartifexllp.com; gọi điện +234.803.979.5959.
Sở hữu trí tuệ Thực hành Nhóm Lex ARTIFEX LLP

Đăng ký nhãn hiệu tại Nigeria: Bao nhiêu là đăng ký nhãn hiệu ở Nigeria?