Edo Abasi Udo

edobasi 畢業於尼日利亞法學院, 並被稱為尼日利亞律師協會嘅法律從業人員. 他獲得了在尼日利亞各地同尼日利亞知識產權局執業嘅牌 (即. 嘜, 聯邦工業部商業法司專利和外觀設計登記處, 貿易和投資). edoabasi 準備和起訴與農業有關的商標和專利申請, 體育, 化學, 製藥, 消費品, 電腦軟件, 化妝品, 電氣, 機械, 醫療, 和電信. edoabasi 係我哋公司嘅管理律師, 都係尼日利亞律師協會商業法科嘅成員.

Ubong Usen

ubong 畢業於尼日利亞法學院, 擔任尼日利亞最高法院大律師和律師, 並獲得在尼日利亞所有法院和尼日利亞知識產權局執業的許可 (即. 嘜, 聯邦工業部商業法司專利和外觀設計登記處, 貿易和投資). 乌邦專攻公司法和商業法以及知識產權法. 佢就同喺尼日利亞開展業務以及知識產權資產嘅保護同商業化有關的問題向我們的客戶提供建議. 乌邦係我哋公司嘅合夥人, 都係尼日利亞律師協會的成員.