Business Advisory The Lex Artifex’s Trade & Investment Advisory Group represents Nigerian and international clients in a broad spectrum of corporate and commercial law matters, covering issues relating to company formation, съвместни предприятия, лицензиране, консултативен данък, business immigration, надлежна проверка, спазване на нормативната уредба, финансиране частен капитал, дългово финансиране, подаване на интелектуалната собственост и изпълнение, митница, чуждестранна валута, международната търговия и преки чуждестранни инвестиции. Lex Artifex LLP is the window for offshore investors looking to locate in Nigeria and the one-stop shop for companies seeking business expansion and licensing in Nigeria. We help clients avoid legal liabilities and to navigate the regulatory considerations for doing business in Nigeria. To learn more about our advisory services, моля свържете се с член на екипа ни, пряко или имейл lexartifexllp@lexartifexllp.com. Адвокатите са вещи на английски език и работа с не-англоговорящи клиенти чрез езикови преводачи. Търговия Lex Artifex на LLP & Инвестиционен консултативна група

Business Advisory in Nigeria

Бизнес консултативния

The Lex Artifex’s Trade & Investment Advisory Group represents Nigerian and international clients in a broad spectrum of corporate and commercial law matters, covering issues relating to company formation, съвместни предприятия, лицензиране, консултативен данък, business immigration, надлежна проверка, спазване на нормативната уредба, финансиране частен капитал, дългово финансиране, подаване на интелектуалната собственост и изпълнение, митница, чуждестранна валута, международната търговия и преки чуждестранни инвестиции.
Lex Artifex LLP is the window for offshore investors looking to locate in Nigeria and the one-stop shop for companies seeking business expansion and лицензиране в Нигерия. We help clients avoid legal liabilities and to navigate the regulatory considerations for правене на бизнес в Нигерия.
To learn more about our advisory services, моля свържете се с член на екипа ни пряко или имейл lexartifexllp@lexartifexllp.com. Адвокатите са вещи на английски език и работа с не-англоговорящи клиенти чрез езикови преводачи.
Търговия Lex Artifex на LLP & Инвестиционен консултативна група