intellectual property lawyers in Nigeria Filing a patent in Nigeria Filling a trademark in Nigeria IP law firm in Nigeria IP law firms in Nigeria Intellectual property law firms in Nigeria Intellectual property law firms in Nigeria Trademark attorneys in Nigeria Trademark lawyers in Nigeria Patent lawyers in Nigeria Patents attorneys in Nigeria Requirements for Registering a Patent in Nigeria REQUIREMENTS FOR REGISTERING A PATENT IN NIGERIA  The Lex Artifex Law Office has introduced the IPR Helpdesk to assist businesses in protecting their Intellectual Property (IP) a prosazování jejich práv duševního vlastnictví (IPR) Při podnikání nebo s Nigérii. This publication gives a snapshot of the requirements for patent registration in Nigeria. Co je patentem? Patent je právní nárok ochrany vynálezu, který poskytuje nové a tvůrčí technické řešení problému. Majitel patentu má právo zastavit další z komerčně využívá chráněný vynález, for example by making, using, dovážet nebo prodávat, v zemi nebo regionu, ve kterém bylo uděleno patent. WHAT KIND OF INVENTION IS PATENTABLE? Vynález je patentovatelný, je-li nový, nebo je výsledkem vynálezecké činnosti a s průmyslově využitelné; nebo, to představuje zlepšení na patentovaného vynálezu, a také je nový, výsledkem vynálezecké činnosti a je průmyslově využitelné. Vynález je průmyslově využitelné v případě, že vynález může být vyráběna nebo používána v jakékoliv průmyslu, včetně zemědělství. Patenty nemohou, however, být získány v případě rostlinných nebo živočišných druhů nebo převážně biologických způsobů pro pěstování rostlin nebo zvířat (s výjimkou mikrobiologických procesů a jejich produkty); vynálezy, jejichž zveřejnění nebo využití by bylo v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy; nebo zásady a objevy vědecké povahy. Zákon o patenty a vzory z 1971 je primární legislativa upravující registraci a prosazování patentů v Nigérii. Patenty Pravidla upravuje postupy používané v patentovém rejstříku. , Který používá PATENT? Patent is a valuable asset for companies, korporace, výzkumných institucí a vysokých škol, stejně jako jednotlivci a malé a střední podniky. ADVANTAGES OF FILING A PATENT IN NIGERIA: Patent registration confers the exclusive right on you to exploit the invention. This right affords the power to prevent the rest of the world from commercially exploiting yournapříklad výrobulepoužitímaking, using, importing or selling the invention. Patent protection helps to differentiate your inventive products and services in the marketplace as it inhibits competitors from simply copying them. In turn, this helps to drive higher sales and support increased profit margins, allowing investment costs to be recovered. Without registration, you have no protection. And if the invention becomes “public knowledge”, subject to certain limited exceptions, you have no protection. The enforceability of rights over a patented invention or product is only dependent on the filing and registration of such patent. Registration facilitates cross-border expansion. Remittances through authorized commercial banks in respect of the imported food and drug products in Nigeria are only possible where such products have been registered with NAFDAC. REQUIREMENTS FOR FILING A PATENT A patent application must have the following attributes: It must be new, It must have an inventive step that is not obvious to someone with knowledge and experience in the subject, It must be capable of being made or used in some kind of industry and not be, a scientific or mathematical discovery, theory or method, a literary, dramatic, musical or artistic work, a way of performing a mental act, playing a game or doing business, the presentation of information, or some computer programs, an animal or plant variety, a method of medical treatment or diagnosis, It must not be against public policy or morality. PATENT FILING PROCEDURES UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY A patent application filed under at the International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) or the Nigerian Patent Office must contain the following: A petition or request for registration with your full name and address; specifikace, včetně svůj nárok nebo nároky ve dvou vyhotoveních; Plány a výkresy, if any, ve dvou vyhotoveních; Prohlášení podepsané skutečným vynálezcem; Adresu pro doručování v Nigérii, pokud vaše adresa mimo Nigérii; Chcete-li využít na zahraniční priority, pokud jde o dřívější žádosti podané v zemi mimo Nigérii, vaše žádost bude muset doprovázet písemné prohlášení s následujícími: datum a číslo dřívější přihlášky, the country in which the earlier application was made, Your name as indicated in the earlier application You would have to file an application for patent at a Patent Office through an Intellectual Property Attorney - who will act as your legal representative and agent. Lex Artifex LLP can help you file a patent application at the Nigerian Patent Office or at the International Bureau of WIPO, depending on whether you want to file nationally or internationally, příslušně. If you chose to file internationally, our office will perform an International Search to provide an initial assessment of the potential patentability of your invention. This will be followed with the Publication of your patent along with the International Search Report. Your application, with its International Search Report, will be published shortly after the expiration of 18 months from the priority date of your application. On publication, your invention will become publicly known. Where necessary, we can also request an optional supplementary international search and/or an International Preliminary Examination for your patent. The information contained in these documents enables applicants to better evaluate whether it is worthwhile to continue with their patent application before they are required to pay the full range of costs involved. The International Search Report and Written Opinion will be issued by the Bureau within 16 months of the priority date of your application (tj., its filing date or the filing date of an earlier application from which it claims priority, -li v úvahu). Your application Search Report will be published shortly after the expiration of 18 months from the priority date of your application. Ono publikaciyováš vynález se stanou veřejně známýmiNigérie je signatářem Smlouvy o patentové spolupráci WIPO a má přímý přístup k pracovním PCT produktů, včetně mezinárodní rešeršní zprávy, the Written Opinion of the International Searching Authority and an International Preliminary Examination Re­port. Všechny předešlé mezinárodních patentových přihlášek podle PCT systému jsou přijímány v Nigérii územní registraci a vynucování. Kam chcete využít sami zahraniční priority, pokud jde o dřívější patentové přihlášky podané v rámci systému PCT nebo podané v zemi mimo Nigérii, we will file a written declaration showing the date and number ozemě, ve které byla dříve podána žádostarlier application was made, a tvé jméno. To je požadavek, aby ne více než tři měsíce by mělo uplynout od aplikace v prvotní zemi byl vyroben. Budete muset poskytnout ověřenou kopii dřívější přihlášky podle patentového úřadu (nebo jeho ekvivalent) v zemi, kde byla podána dřívější přihláška. POZNÁMKA: Once you file an application in one country which is party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, you are entitled to claim the priority of that filing for a period of 12 months, and the filing date of that first application is considered the “priority date”. During those 12 měsíce, the filing date of your first application is considered to have “priority” over other applications filed after that date in all member countries of the Paris Convention. A PCT application may be filed as a first filing or, alternativně, může uplatňovat právo přednosti z příslušné žádosti podané do 12 měsíce předem, v takovém případě bude aplikace PCT působí, jako by byla podána ke stejnému datu jako dřívější přihlášky. Nárok na patent ve vztahu k vynálezu, je vložená není v „pravého vlastníka“, but in the “statutory inventor”, v takovém případě je osoba, která je jako první podat žádost o patent, nebo který může platně nárok na zahraniční prioritu patentové přihlášky podané v rámci vynálezu,. The WIPO-administered Patent Cooperation Treaty (PCT) je smlouva pro racionalizaci a spolupráci v souvislosti s podáním, vyhledávání a zkoumání patentových přihlášek a šíření technických informací v nich obsažených. PCT nabízí žadatelům usilujícím o získání patentové ochrany v několika zemích více uživatelsky přívětivé, nákladově efektivní a účinná varianta. By filing one “international” patent application under the PCT with one patent office (dále jen „přijímající úřad“). The Nigerian IP Office grants patents which have the same effect as though the applications were filed in the WIPO Member stnicméněnce Nigeria is a signatory to the Patent Cooperation Treaty ("PCT"). However, the PCT does not provide for the grant of "international patents" as odpovědnost za udělování patentů je, že z příslušných zemí patentovými úřady, kde jsou aplikace provedené.  The enforcement of  “international patents” lies within the jurisdiction of each Member State. The enforceability of patent is territorial, což znamená, že patent je jen vykonatelný v Nigérii pouze na základě platného domácí registraci s nigerijskou patentovým úřadem. Jakmile je patentová přihláška udělen, patent je platný pro 20 years and is subject to annual renewals. PATENT REGISTRATION AT THE NIGERIAN PATENT OFFICE Lex Artifex LLP through its IPR Helpdesk offers a full range of patent application preparation and prosecution services. You will need to send to our office the details of your invention or a claim to a foreign priority of a patent application filed in respect of an invention via email - lexartifexllp@lexartifexllp.com, together with a Power of Attorney simply signed with your full particulars giving us the authority to act as your IP Attorneys and agents. Our law office specialize in business law with a particular focus on transactional law, commercialization of intellectual property, and commercial litigation. For more information about the Lex Artifex IPR Helpdesk, please visit our website at http://lexartifexllp.com, or contact us at +234.803.979.5959, email at lexartifexllp@lexartifexllp.com. BILLING ARRANGEMENT Billing is in U.S. Dollars Billing does not include legal defenses against objections and prosecution services.     PREMIUM STANDARD BASIC Description Drafting of a non-provisional patent. (Data and drawings will be yours). Drafting of a provisional patent. (Data and drawings will be yours). Search and filing of a provisional or non-provisional patent with the Nigerian IP Office or WIPO. Delivery Time 25 days 15 days 7 dny $799 $499 $99 OUR INTELLECTUAL PROPERTY SERVICES: Preparation and filing of your trademark application Preparation and filing of your application with the Nigerian Trademarks Office A search of the Trademarks’ Registry Representation as “Attorney on Record” Advisory on intellectual property law Provision of lojestli nějakýdress for the service of government papers and correspondences, hájení námitky (if any), Udržování obnovených z ochranných známek.   ABOUT US Lex Artifex LLP offers a full range of patent application preparation and prosecution services. Our team comprises accredited IP Attorneys & Solicitors, experienced in trademarks, patenty, and designs filings, IP defenses and prosecution. We assist our clients with pre-issuance submissions, re-examinations, inter partes review, and post grant review proceedings. We also provide assistance with supplemental examinations and re-examinations to patent owners who wish to insure the strength and validity of their patents. Pro IPR radu obchodní-soustředěný, kontaktujte nás ještě dnes, email at lexartifexllp@lexartifexllp.com, volání +234.803.979.5959, website, http://lexartifexllp.com. Náš tým je připraven pomoci! Lex Artifex LLP’s Intellectual Property Practice Group Requirements for registering a patent in Nigeria Patent Registration in Nigeria Trademark Registration in Nigeria Registration of Business in Nigeria Patents application and registration in Nigeria Business Protection in Nigeria. Designs registration in Nigeria Trademarks Filing in Nigeria Lex Artifex, LLP’s intellectual property practice supports and safeguards our local and international clients’ businesses and proprietary rights and help bolster innovation in our clients’ organizations. Our lawyers assist clients in structuring documentations on acquisition, licencí, and sales of intellectual property rights; conducting searches for trademark availability, registering trademarks and interfacing with relevant regulatory bodies such as National Office for Technology Acquisition and Promotion (NOTAP), Standards Organization of Nigeria (SYN), Národní agentura pro kontrolu potravin a léčiv a kontrolu (NAFDAC). Our area of practice also covers filing of trademark, copyright, design or patent claims and representing clients in intellectual property disputes, as well as enforcing clients’ proprietary rights and trade secrets. Requirements+for+Registering+a+Patent+in+Nigeria

Intellectual Property Lawyers in Nigeria

Intellectual Property Law is a key practice focus of Lex Artifex LLP. We specialize in the commercialization of intellectual property (“IP”) and the enforcement of intellectual property rights in Nigeria, and we provide comprehensive IP services to clients who are doing business in or outside Nigeria.
We file trademarks, patents and industrial designs applications, and structure documentation on the assignment of IP assets for clients. Our intellectual property lawyers in Nigeria belong to international legal networks and are licensed by the Nigerian IP Office (tj.. o ochranných známkách, Patentů a průmyslových vzorů Registr právním oddělením obchodního Spolkového ministerstva průmyslu, Obchod a investice Nigérie. They interface with other government agencies such as the National Office for Technology Acquisition and Promotion (NOTAP), Národní agentura pro kontrolu potravin a léčiv a kontrolu (NAFDAC) on the protection of IP rights in Nigeria.
Lex Artifex LLP is extremely detail-focused and provides the highest level of IP services and protection in Nigeria. We take the extra time and attention to ensure the long-term sustainability of our clients’ intellectual property assets.
Whether you are involved in consumer products, biotechnology, genetics, nanotechnology, pharmaceutical sciences; software and systems engineering, heavy metal engineering, atd. you generate intellectual property that requires protection in Nigeria and in the global marketplace.
pro poradenství, legal representation and/or to learn more about Lex Artifex LLP’s intellectual property services, kontaktujte člena našeho týmu přímo, nebo e-mailem lexartifexllp@lexartifexllp.com.