ما در خدمت مشتریان ما در سطح بین المللی و در سراسر نیجریه, به برنامه تلفن یا دفتر مشاوره,
با ما تماس بگیرید در +234 803 979 5959.
ما را دنبال در فیس بوک.
Lex Artifex, LLP.
2طبقه دوم, (دفاع مشاوران کاخ)
#34 سرفه Udotung خیابان
یویو 520101 – نیجریه.
ایمیل در – lexartifexllp@lexartifexllp.com