Cosmetics Products (Prohibition Of Bleaching Agents) Regulations of Nigeria 2018 Lex Artifex LLP, شرکت حقوقی در نیجریه, معرفی مواد غذایی & Drug (F&D) مرکز برای کمک به افراد و شرکت های درگیر در ساخت, توزیع, صادرات و واردات غذا و دارو تولیدات تنظیم در جلسه مورد نیاز توسط سازمان ملی نیجریه برای اداره غذا و دارو و کنترل مجموعه ("NAFDAC"). در زیر محصولات آرایشی و بهداشتی است (Prohibition Of Bleaching Agents) Regulations of Nigeria 2018. COSMETICS PRODUCTS (ممنوعیت سفید) مقررات نیجریه 2018 ARRANGEMENT OF REGULATIONS Commencement: 1. منع کالا ناامن آرایشی و بهداشتی 2. Penalty 3. جریمه 4. Interpretation 5. Repeal 6. Citation  Commencement: در اعمال قدرت اعطایی به شورای حکومتی از سازمان ملی غذا و دارو و کنترل (NAFDAC) توسط بخش 5 and 30 از NAFDAC قانون درپوش N1 LFN 2004 و بخش 12 از مواد غذایی, مواد مخدر و محصولات مرتبط (ثبت, Etc.) قانون درپوش F33 LFN 2004 و از تمام قدرت را قادر می سازد آن را در آن طرف, شورای حکومتی از آژانس ملی برای اداره غذا و دارو و کنترل با تصویب وزیر محترم بهداشت به این وسیله باعث می شود مقررات زیر:- 1. منع غیربهداشتی آرایشی و بهداشتی محصولات (1) No person shall import, manufacture, distribute, display for sale, ارائه برای فروش و یا استفاده از هر گونه لوازم آرایشی, که تقلبی و یا که شامل هیچ یک از مواد است که هنگامی که با توجه به جهت بر روی برچسب همراه با محصول آرایشی و بهداشصفحه نمایش برای فروشه می شود که موجب آسیب به سلامت از کاربر. (2) No person shall import, manufacture, distribute,هیچ شخص واردe,تولید توزیع مجازاتروش و یا استفاده از هر محصول آرایشی و بهداشتی که شامل هر یک از سفید پوست ذکر شده در برنامه A به فروختن مقررات. (3) No person shall import, manufacture, distribute, sell, display for sale or offer for وe any cosmetic product which contains more than 1% هیدروکینون و آربوتین به عنوان مواد را با هم. 2. Penalty (1) هر کسی که هر یک از مفاد این مقررات در تناقض باید به جرم یک جرم و موجب بر اعتقاد راسخ باشد. در صورت : (a) یک فرد, به حبس به مدت حداکثر یک سال و یا به جزای نقدی بیش از 50,000 و یا به هر دو مانند زندان و جریمه; and (b) شرکت های بزرگ بدن, به N100،000 بیش از خوب. (2) که در آن یک جرم به موجب این مقررات است که توسط یک شرکت جسم هستند, شرکت و یا دیگر ارتباط افراد هر:- (a) Director, مدیر, secretary or other similar officer of the body corporate; or (b) شریک یا افسر از شرکت; or (c) امانت از بدن مربوط; or (d) شخص مورد نظر در مدیریت امور انجمن; or (e) شخصی که ظاهرا در ظرفیت های عمل در پاراگراف به آن اشاره (a) به (d) این مقرره, بارها به جرم که جرم و موجب شده است تا در برابر اقدام شود و در همان شیوه ای مجازات برای آن جرم را به عنوان اگر او خود مرتکب جرم, مگر اینکتفسیرت می کند که فعل یا ترک فعل تشکیل جرم بدون دانش خود را در زمان, رضایت و یا چشم پوشی. 3. جریمه پس از محکومیت (1) یک فرد محکوم به جرم تحت این مقررات باید به دولت فدرال جریمه- (a) هر دارایی یا مقوم اموال عواید بدست آمده از و یا به دست آمده, directly or indirectly, به عنوان یک نتیجه از جرم; (b) Any of the person's property or instrumentalities used in any manner to commit or to facilitate the commission of the offence. (2) در این بخش, "proceeds" معنی هر گونمستقیم یا غیر مستقیمت آمده و یا به دست آمده, directly or indirectly, از طریب ارتکاب جرم. 4. Interpretation (1) به منظور این مقررات, مگر آنکه در متن در غیر این صورت نیاز به: - “Adulterated cosmetجc” means any of the following, به این معنا که, اگر - (a) آن دامل بیش از یک کم از جیوه و یا هر نمک جیوه است که در شرایط عادی از عمل تولید اجتناب ناپذیر است; or (b) شامل بیش از یک کم از جیوه و یالکترونیکی هر نمک جیوه محاسبه شده به عنوان فلز یا ماده نگهدارنده; or (c) فراتر شامل 1% هیدروکینون و هر یک از این سه شکل مختلف لغوتین; (d) خرس و یا شامل هر گونه مواد سمی یا زیان به ارائه و غیره. را به یک یااربر تحت شرایط مقرر در برچسب زدن آن و یا در چنین شرایطی استفاده به عنوان مرسوم و یا معمول برای محصول آرایشی و بهداشتی هستند مضر; or (e) آماده شده است, بسته بندی شده و یا تحت شرایط آرایشی و بهداشتی محصولاتی برگزار نتیجه ارائه آن به احتمال زیاد به مضر به سلامNAFDAC (f) ظرف که در آن بسته بندی شده است در تمام یا قسمتی از ماده سمی و یا زیان که ممکن است ارائه محتویات مضر به سلامت تشکیل شده; or (گرم) شامل بیش از حد مجاز یک عنصر; or (ساعت) Revalidates هر گونه اطلاعات در اصل بر روی برچسب و یا ظرف آن توسط سازنده. “Cosmetics” means any substance or mixture of substances intended to be rubbed, ریخته, پاشیده یا اسپری, معرفی به و یا در غیر این صورت اداروF شدD به بدن انسان و یا هر آن قسمت برای پاکسازی, زیبایی, ترویج جذابیت و یا تغییر چهره, پوست, مو یا دندان و شامل دئودورانت ها و پودر شوینده. 2. Repeal (1) لوازم آرایشی محصولات (منع سفید, Etc.) آئین نامه (2005) بدینوسیله لغو. (2) لغو این مقررات مشخص شده در مقررات 5(1) نباید تحت تاثیر قرار دهد هر چیزی را انجام و یا ادعا تحت مقررات لغو انجام شود. 3. Citation This Regulation may be cited as the Cosmetics Product Prohibition of Bleaching Agents Regulations, 2018.  جدول الف 1. کورتیکواستروئیدها 2. Mercury and Mercury compounds Signed: Inuwa Abdulkadir Esq Chairman, Governing Council National Agency for Food and Drug Administration and Control ( NAFDAC ). Cosmetics Products (Prohibition Of Bleaching Agents) Regulations of Nigeria 2018 گام بعدی? موارد فوق فراهم می کند تنها یک مرور کلی و نمی کند در هر حال توصیه حقوقی تلقی. خوانندگان توصیه برای به دست آوردن راهنمایی های حرفه ای خاص. ABOUT LEX ARTIFEX LLP Lex Artifex LLP is the window for manufacturers, صادر کنندگان, و توزیع کنندگان مواد غذایی و دارو به دنبال صدور مجوز محصولات کنترل در نیجریه و به دنبال دسترسی به بازار نیجریه. We are the one-stop shop for legal compliance and due diligence services in Nigeria. We provide clients with legal guidance through every step of the trade process and beyond.  To learn more about the Lex Artifex LLP's Food & Drug (F&D) مرکز و چگونه ما می توانیم نمایندگی به شما در نیجریه ارائه, لطفا ایمیل کنید: lexartifexllp@lexartifexllp.com; زنگ زدن +234.803.979.5959.

آرایشی و بهداشتی محصولات (منع سفید) تنظیم نیجریه 2018

Lex Artifex LLP, شرکت حقوقی در نیجریه, معرفی مواد غذایی & دارو (F&D) مرکز برای کمک به افراد و شرکت های درگیر در ساخت, توزیع, صادرات و واردات غذا و دارو تولیدات تنظیم در جلسه مورد نیاز توسط سازمان ملی نیجریه برای اداره غذا و دارو و کنترل مجموعه ("NAFDAC"). در زیر محصولات آرایشی و بهداشتی است (منع سفید) تنظیم نیجریه 2018.

 

آرایشی و بهداشتی محصولات (ممنوعیت سفید) مقررات نیجریه 2018

آرایش مقررات

جشن فارغ التحصیلی:
1. منع کالا ناامن آرایشی و بهداشتی
2. مجازات
3. جریمه
4. تفسیر
5. لغو
6. نقل قول

جشن فارغ التحصیلی:

در اعمال قدرت اعطایی به شورای حکومتی از سازمان ملی غذا و دارو و کنترل (NAFDAC) توسط بخش 5 و 30 از NAFDAC قانون درپوش N1 LFN 2004 و بخش 12 از مواد غذایی, مواد مخدر و محصولات مرتبط (ثبت, و غیره.) قانون درپوش F33 LFN 2004 و از تمام قدرت را قادر می سازد آن را در آن طرف, شورای حکومتی از آژانس ملی برای اداره غذا و دارو و کنترل با تصویب وزیر محترم بهداشت به این وسیله باعث می شود مقررات زیر:-

1. منع غیربهداشتی آرایشی و بهداشتی محصولات

(1) هیچ شخص وارد, تولید, توزیع کردن, صفحه نمایش برای فروش, ارائه برای فروش و یا استفاده از هر گونه لوازم آرایشی, که تقلبی و یا که شامل هیچ یک از مواد است که هنگامی که با توجه به جهت بر روی برچسب همراه با محصول آرایشی و بهداشتی استفاده می شود که موجب آسیب به سلامت از کاربر.
(2) هیچ شخص وارد, تولید, توزیع کردن, فروختن, صفحه نمایش برای فروش, ارائه برای فروش و یا استفاده از هر محصول آرایشی و بهداشتی که شامل هر یک از سفید پوست ذکر شده در برنامه A به این مقررات.
(3) هیچ شخص وارد, تولید, توزیع کردن, فروختن, display for sale or offer for sale any cosmetic product which contains more than 1% هیدروکینون و آربوتین به عنوان مواد را با هم.

2. مجازات

(1) هر کسی که هر یک از مفاد این مقررات در تناقض باید به جرم یک جرم و موجب بر اعتقاد راسخ باشد. در صورت :
(a) یک فرد, به حبس به مدت حداکثر یک سال و یا به جزای نقدی بیش از 50,000 و یا به هر دو مانند زندان و جریمه; و
(ب) شرکت های بزرگ بدن, به N100،000 بیش از خوب.
(2) که در آن یک جرم به موجب این مقررات است که توسط یک شرکت جسم هستند, شرکت و یا دیگر ارتباط افراد هر:-
(a) مدیر, مدیر, وزیر یا دیگر افسران مشابه از شرکت های بزرگ بدن; یا
(ب) شریک یا افسر از شرکت; یا
(ج) امانت از بدن مربوط; یا
(د) شخص مورد نظر در مدیریت امور انجمن; یا
(الکترونیکی) شخصی که ظاهرا در ظرفیت های عمل در پاراگراف به آن اشاره (a) به (د) این مقرره, بارها به جرم که جرم و موجب شده است تا در برابر اقدام شود و در همان شیوه ای مجازات برای آن جرم را به عنوان اگر او خود مرتکب جرم, مگر اینکه او ثابت می کند که فعل یا ترک فعل تشکیل جرم بدون دانش خود را در زمان, رضایت و یا چشم پوشی.

3. جریمه پس از محکومیت

(1) یک فرد محکوم به جرم تحت این مقررات باید به دولت فدرال جریمه-
(a) هر دارایی یا مقوم اموال عواید بدست آمده از و یا به دست آمده, مستقیم یا غیر مستقیم, به عنوان یک نتیجه از جرم;
(ب) هر یک از اموال و یا instrumentalities شخص استفاده در هر شیوه ای برای ارتکاب و یا به منظور تسهیل در ارتکاب جرم.
(2) در این بخش, “عایدات” معنی هر گونه اموال به دست آمده و یا به دست آمده, مستقیم یا غیر مستقیم, از طریق ارتکاب جرم.

4. تفسیر

(1) به منظور این مقررات, مگر آنکه در متن در غیر این صورت نیاز به: –
"لوازم آرایشی و بهداشتی تقلبی" معنی هر یک از موارد زیر, به این معنا که, اگر –
(a) آن شامل بیش از یک کم از جیوه و یا هر نمک جیوه است که در شرایط عادی از عمل تولید اجتناب ناپذیر است; یا
(ب) شامل بیش از یک کم از جیوه و یا هر نمک جیوه محاسبه شده به عنوان فلز یا ماده نگهدارنده; یا
(ج) فراتر شامل 1% هیدروکینون و هر یک از این سه شکل مختلف آربوتین;
(د) خرس و یا شامل هر گونه مواد سمی یا زیان به ارائه آن را به یک کاربر تحت شرایط مقرر در برچسب زدن آن و یا در چنین شرایطی استفاده به عنوان مرسوم و یا معمول برای محصول آرایشی و بهداشتی هستند مضر; یا
(الکترونیکی) آماده شده است, بسته بندی شده و یا تحت شرایط غیر بهداشتی برگزار نتیجه ارائه آن به احتمال زیاد به مضر به سلامت; یا
(F) ظرف که در آن بسته بندی شده است در تمام یا قسمتی از ماده سمی و یا زیان که ممکن است ارائه محتویات مضر به سلامت تشکیل شده; یا
(گرم) شامل بیش از حد مجاز یک عنصر; یا
(ساعت) Revalidates هر گونه اطلاعات در اصل بر روی برچسب و یا ظرف آن توسط سازنده.
"لوازم آرایشی" معنی هر ماده یا مخلوطی از مواد در نظر گرفته شده به مالیده شود, ریخته, پاشیده یا اسپری, معرفی به و یا در غیر این صورت اعمال شده به بدن انسان و یا هر آن قسمت برای پاکسازی, زیبایی, ترویج جذابیت و یا تغییر چهره, پوست, مو یا دندان و شامل دئودورانت ها و پودر شوینده.

2. لغو

(1) لوازم آرایشی محصولات (منع سفید, و غیره.) آئین نامه (2005) بدینوسیله لغو.
(2) لغو این مقررات مشخص شده در مقررات 5(1) نباید تحت تاثیر قرار دهد هر چیزی را انجام و یا ادعا تحت مقررات لغو انجام شود.

3. نقل قول

این مقررات ممکن است به عنوان آرایشی و بهداشتی ممنوعیت محصولات از سفید مقررات ذکر شده, 2018.

 

جدول الف

1. کورتیکواستروئیدها
2. ترکیبات جیوه و عطارد

آرایشی و بهداشتی محصولات (منع سفید) تنظیم نیجریه 2018

امضاء شده:
عبدالقادر تحلیلگر
رئيس, شورای حکومتی
سازمان ملی غذا و دارو و کنترل ( NAFDAC ).

 

گام بعدی?

موارد فوق فراهم می کند تنها یک مرور کلی و نمی کند در هر حال توصیه حقوقی تلقی. خوانندگان توصیه برای به دست آوردن راهنمایی های حرفه ای خاص.

در مورد Lex ARTIFEX LLP

سافلکس ARTIFEX LLP پنجره برای تولید کنندگان است, صادر کنندگان, و توزیع کنندگان مواد غذایی و دارو به دنبال صدور مجوز محصولات کنترل در نیجریه و به دنبال دسترسی به بازار نیجریه. ما یک فروشگاه توقف برای خدمات انطباق و علت سعی و کوشش حقوقی در نیجریه. We provide clients with legal guidance through every step of the trade process and beyond.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مواد غذایی سافلکس ARTIFEX LLP است & دارو (F&D) مرکز و چگونه ما می توانیم نمایندگی به شما در نیجریه ارائه, لطفا ایمیل کنید: lexartifexllp@lexartifexllp.com; زنگ زدن +234.803.979.5959.