NIGERIA'S NAFDAC GUIDELINES TO OBTAIN AN IMPORT PERMIT FOR BULK PESTICIDES, مواد شیمیایی کشاورزی, AND FERTILIZERS The following guidelines are the condition precedents for the importation of pesticides, agrochemicals, کود آلی و کود به خاک نیجریه مطابق با NAFDAC قانون درپوش N1 LFN 2004. شرکت شما باید بموقع در نیجریه با امکانات ثبت نام به اثر فراخوان کالا در صورت لزوم. وارد آینده نگر هستند برای به دست آوردن صورت تجویز در پرداخت هزینه مقرر. فرم ها به بموقع تکمیل و امضا شده توسط مدیر عامل و مسئول فنی. DOCUMENTATION An application for Import Permit shall be submitted with the following documents: a) Duly filled application form b) گواهی ثبت. (New applicant only) ج) کپی برابر واقعی از تفاهم نامه و اساسنامه (New applicant only) د) گواهی عدم سوءپیشینه مالیاتی کنونی. e) کپی برامتقاضی جدید تنها مشخصات مدیران-فرم C07(New applicant only). f) Photocopy of listing certificate as an Agrochemical marketer g) کپی از سال گذشته واردات اجازه (برنامه نوسازی تنها) (Note: اصل از اقلام A - D فوق باید برای رویت ارسال) h) مجوز ثبت نام NAFDAC (تولید کنندگان تنها). i) ورق های اطلاعات ایمنی مواد (MSDS) of each the items from the Manufacturer j) اعتبار از مسئول فنی با حداقل دیپلم ملی علوم مرتبط و یک کپی از نامه انتصاب و نامه پذیرش با 2 recent Passport photographs k) نسخه الکترونیکی (CD-ROM / فلش درایو) حاوی مقادیر درخواست استفاده از مایکروسافت ورد, اگر موارد باید وارد شود بیش از ده (10) L) گواهی تجزیه و تحلیل (C از A) از محصولات وارداتی می شود 4. LABELING The label of the product should indicate that the product is “Not for hالکترونیکیman use”. مورد نیاز برچFب زدن های دیگر عبارتند از: a) نام محصوساعت (نام تجاری) ب) The compositioمن of active ingredient c) Full name and location address of manufacturer d) تعداد دسته ای. e) تاریخ تولید. f) تاریخ انقضا. گرم) وزن خالص. h) شرایط نگهداری. i) جهت برای استفاده 5. PAYMENT All payments to the Agency should be in Bank Draft /cash, payable to National Agency for Food and Drug Administration and Control (NAFDAC) account at the designated bank. For a new import permit, a non-refundable fee of eighty-two thousand, six hundred and seventy-five naira (₦82, 675) only shall be paid to NAFDAC upon submission of application. That will be for: Application Form ₦1,000.00 Permit (1st 25 Items) ₦67,500.00 Inspection ₦13,500.00 + 5% VAT For renewal of import permit, a non-refundable fee of forty-eight thousand, nine hundred and twenty-five naira (₦48,925.00) only will be paid to NAFDAC when an application is been submitted. That will be for: Application Form ₦1,000 Renewalتوجه داشته باشمواد شیمیایی Items) ₦33,750 Inspection ₦13,500+5% VAT An additional page for import permit is twenty-seven thousand (₦27,000) Naira only, while an additional page on an issued permit is thirty-three thousand seven hundred and fifty (₦33,750) Naira. NOTE: فرم های درخواست بدون اسناد را رد خواهد کرد. فقط افسر فنی و / یا مدیر عامل مجاز به پردازش نرم افزار به دست آوردن اجازه برای واردات سموم دفع آفات فله, agrochemicals, و کود. واردات بدون مجوز جذب تحریم مناسب. متقاضیان باید یک انبار دارند, که باید برای انطباق و مناسب برای ذخیره سازی مواد بازرسی. ساختمان و ذخیره سازی واقع در ساختمان های مسکونی خواهد شد برای استفاده مورد تایید نیست. آژانس باید از هر گونه تغییر در محل شرکت اطلاع داده شود, انبار, شماره تلفن, و یا تغییر افسر فنی. هر گونه تغییر در افسر فنی باید با آژانس همراه با مدارک از جمله نامه انتصاب واصل شود, و نامه پذیرش. شرکت های تولید محصولات کنترل با آفت کش ها وارد, مواد شیمیایی و کود باید شواهدی از ثبت نام از تمام محصولات خود را با آژانس و یا شواهدی از تصویب تولید ارائه (اگر تولید کننده جدید). در MSDS باید موارد زیر را زیر عنوان شده اند: Identification of product and the company Composition and information on ingredients Hazardous identification First aid measures Firefighting measures Accidental release measures Handling and storage Exposure control/ personal protection measures Physical and chemical properties Stability and reactivity Toxicological information Ecological information Disposal consideration. Health Hazard Data Spills or Leak Procedures Transport information Renewal of Permits commences from the 1st of November every year. تماس با ما! For assistance to obtain the NAFDAC importation permit, contact us at +234.803.979.5959, lexartifexllp@lexartifexllp.com.

نیجریه راهنمای NAFDAC برای به دست آوردن مجوز واردات

Lex Artifex LLP, شرکت حقوقی در نیجریه, معرفی مواد غذایی & دارو (F&D) مرکز برای کمک به افراد و شرکت های درگیر در ساخت, توزیع, صادرات و واردات غذا و دارو تولیدات تنظیم در جلسه مورد نیاز توسط سازمان ملی نیجریه برای اداره غذا و دارو و کنترل مجموعه ("NAFDAC"). در زیر دستورالعمل NAFDAC نیجریه برای کسب یک مجوز واردات برای آفت کش است, مواد شیمیایی, و کود.

 

نیجریه NAFDAC دستورالعمل برای به دست آوردن مجوز واردات برای آفت کش فله, مواد شیمیایی کشاورزی, AND FERTILIZERS

دستورالعمل های زیر را نیز سوابق شرایط برای واردات سموم دفع آفات هستند, مواد شیمیایی, کود آلی و کود به خاک نیجریه مطابق با NAFDAC قانون درپوش N1 LFN 2004.
1. شرکت شما باید بموقع در نیجریه با امکانات ثبت نام به اثر فراخوان کالا در صورت لزوم.
2. وارد آینده نگر هستند برای به دست آوردن صورت تجویز در پرداخت هزینه مقرر. فرم ها به بموقع تکمیل و امضا شده توسط مدیر عامل و مسئول فنی.

3. مستندات

یک برنامه کاربردی برای پروانه های وارداتی باید با مدارک زیر را ارسال:
a) فرم درخواست را پر بموقع
ب) گواهی ثبت. (متقاضی جدید تنها)
ج) کپی برابر واقعی از تفاهم نامه و اساسنامه (متقاضی جدید تنها)
د) گواهی عدم سوءپیشینه مالیاتی کنونی.
الکترونیکی) کپی برابر واقعی از مشخصات مدیران-فرم C07(متقاضی جدید تنها).
F) فتوکپی گواهی را به عنوان یک بازاریاب سموم گیاهی
گرم) کپی از سال گذشته واردات اجازه (برنامه نوسازی تنها) (توجه داشته باشید: اصل از اقلام A - D فوق باید برای رویت ارسال)
ساعت) مجوز ثبت نام NAFDAC (تولید کنندگان تنها).
من) ورق های اطلاعات ایمنی مواد (MSDS) هر یک از آیتم ها را از تولید کننده
J) اعتبار از مسئول فنی با حداقل دیپلم ملی علوم مرتبط و یک کپی از نامه انتصاب و نامه پذیرش با 2 عکس جدید گذرنامه
K) نسخه الکترونیکی (CD-ROM / فلش درایو) حاوی مقادیر درخواست استفاده از مایکروسافت ورد, اگر موارد باید وارد شود بیش از ده (10)
L) گواهی تجزیه و تحلیل (C از A) از محصولات وارداتی می شود

4. LABELING

برچسب محصول باید نشان می دهد که این محصول است: "نه برای استفاده انسان". مورد نیاز برچسب زدن های دیگر عبارتند از:
a) نام محصول (نام تجاری)
ب) ترکیب مواد تشکیل دهنده فعال
ج) نام کامل و آدرس محل تولید
د) تعداد دسته ای.
الکترونیکی) تاریخ تولید.
F) تاریخ انقضا.
گرم) وزن خالص.
ساعت) شرایط نگهداری.
من) جهت برای استفاده

توجه داشته باشید:

1. فرم های درخواست بدون اسناد را رد خواهد کرد.
2. فقط افسر فنی و / یا مدیر عامل مجاز به پردازش نرم افزار به دست آوردن اجازه برای واردات سموم دفع آفات فله, مواد شیمیایی, و کود.
3. واردات بدون مجوز جذب تحریم مناسب.
4. متقاضیان باید یک انبار دارند, که باید برای انطباق و مناسب برای ذخیره سازی مواد بازرسی.
5. ساختمان و ذخیره سازی واقع در ساختمان های مسکونی خواهد شد برای استفاده مورد تایید نیست.
6. آژانس باید از هر گونه تغییر در محل شرکت اطلاع داده شود, انبار, شماره تلفن, و یا تغییر افسر فنی. هر گونه تغییر در افسر فنی باید با آژانس همراه با مدارک از جمله نامه انتصاب واصل شود, و نامه پذیرش.
7. شرکت های تولید محصولات کنترل با آفت کش ها وارد, مواد شیمیایی و کود باید شواهدی از ثبت نام از تمام محصولات خود را با آژانس و یا شواهدی از تصویب تولید ارائه (اگر تولید کننده جدید).
8. در MSDS باید موارد زیر را زیر عنوان شده اند:
 • شناسایی محصول و شرکت
 • ترکیب و اطلاعات در مورد مواد تشکیل دهنده
 • شناسایی خطرناک
 • اقدامات کمک های اولیه
 • اقدامات آتش نشانی
 • اقدامات انتشار اتفاقی
 • حمل و نقل و انبار
 • کنترل نوردهی / اقدامات حفاظت شخصی
 • خواص فیزیکی و شیمیایی
 • پایداری و واکنش پذیری
 • اطلاعات سم شناسی
 • اطلاعات زیست محیطی
 • نظر دفع.
 • بهداشت خطر داده
 • نشت و یا روش نشت
 • اطلاعات حمل و نقل
9. تجدید مجوز آغاز از از 1st نوامبر سالجاری.

 

نیجریه راهنمای NAFDAC برای به دست آوردن مجوز واردات

تذکر مهم

در حالی که هر مراقبت ممکن را در تولید این مقررات در نظر گرفته شد, اطلاعات ارائه شده ممکن است کاملا دقیق یا به دلیل تنظیم از آماده سازی خود را تغییر داده, or because other information about related policies was not available. It is highly recommended that manufacturers, صادر کنندگان, و واردکنندگان بررسی مجموعه ای کامل از نیازهای وارداتی با وکلای تجارت متخصص در نیجریه, که بهترین جا در باره این مسایل با مقامات نیجریه هستند.

در مورد Lex ARTIFEX LLP

سافلکس ARTIFEX LLP پنجره برای تولید کنندگان است, صادر کنندگان, و توزیع کنندگان مواد غذایی و دارو به دنبال صدور مجوز محصولات کنترل در نیجریه و به دنبال دسترسی به بازار نیجریه. ما یک فروشگاه توقف برای خدمات انطباق و علت سعی و کوشش حقوقی در نیجریه. We provide clients with legal guidance through every step of the trade process and beyond.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مواد غذایی سافلکس ARTIFEX LLP است & دارو (F&D) مرکز و چگونه ما می توانیم نمایندگی به شما در نیجریه ارائه, لطفا ایمیل کنید: lexartifexllp@lexartifexllp.com; زنگ زدن +234.803.979.5959.

Leave a Reply