Oluchi ay isang miyembro ng Luther Artifex, Ng LLP Business Advisory Group. Siya ay dalubhasa sa corporate at komersyal na batas ng transaksyonal at nagpapayo sa mga bagay na may kinalaman sa pagbubuo ng mga kumpanya, pagbubuwis, real estate, Labour, corporate restructuring, korporasyon at pananalapi ng proyekto, joint venture, kabisera na mga merkado at pamamahalang pangkompanya.
Oluchi ay isang masinsinang pag-unawa ng masalimuot at sensitibong na mga legal na mga isyu sa kanyang piniling lugar ng pagsasanay. Istruktura niya ng mga komersyal na mga kasunduan at mga gawa para sa aming mga kliyente sa kumpanya kalihim serbisyo.
Oluchi na kinita ng isang ng mga Nigerian abugasya, at isang LL. B mula sa unibersidad ng Abuja.
POKUS NG PAGSASANAY AT KARANASAN
  • Korporasyon at komersyal
  • Pagpapaunlad ng negosyo
  • Pamilihan ng kapital
  • Pananalapi ng proyekto
  • Public Private Partnership
  • Pagkakapantay-pantay ng pribadong pamumuhunan
  • Pagbubuwis
  • Regulasyon pagsunod
MGA PAGMIMIYEMBRO SA PROPESYONAL
  • Nigerian Bar Association