Cosmetics Products (Prohibition Of Bleaching Agents) Regulations of Nigeria 2018 Lex Artifex LLP, firma undang-undang di Nigeria, telah memperkenalkan Makanan & Drug (F&D) Meja bantuan untuk membantu individu dan syarikat yang terlibat dalam sektor perkilangan, pengedaran, pengeksportan dan pengimportan produk makanan dan ubat-ubatan yang dikawal selia dalam memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Agensi Kebangsaan Nigeria bagi Pentadbiran dan Kawalan Makanan dan Dadah ("NAFDAC"). Berikut adalah Kosmetik Produk (Prohibition Of Bleaching Agents) Regulations of Nigeria 2018. COSMETICS PRODUCTS (LARANGAN AGENTS pelunturan) PERATURAN NIGERIA 2018 ARRANGEMENT OF REGULATIONS Commencement: 1. Larangan produk kosmetik yang tidak selamat 2. Penalty 3. pelucuthakan 4. Interpretation 5. Repeal 6. Citation  Commencement: Pada menjalankan kuasa yang diberikan kepada Majlis Pentadbir Agensi Kebangsaan bagi Pentadbiran dan Kawalan Makanan dan Dadah (NAFDAC) oleh Seksyen 5 and 30 daripada NAFDAC Akta Cap N1 LFN 2004 dan Bahagian 12 Makanan yang, Dadah dan Produk Berkaitan (pendaftaran, Etc.) Akta Cap F33 LFN 2004 dan semua kuasa membolehkannya bagi maksud itu, Majlis Pentadbir Agensi Kebangsaan bagi Pentadbiran Makanan dan Ubat-Ubatan dan Kawalan dengan kelulusan Yang Berhormat Menteri Kesihatan dengan ini membuat Peraturan-Peraturan yang berikut:- 1. Larangan yang tidak selamat Kosmetik Produk (1) No person shall import, manufacture, distribute, display for sale, menawarkan untuk dijual atau menggunakan mana-mana kosmetik, yang dicemari atau yang mengandungi apa-apa bahan yang apabila digunakan mengikut arahan pada label disertakan dengan produk kosmetik mungkin menyebabkan kecederaan kepada kesihatan pengguna. (2) No person shall import, manufacture,mempamerkan untuk dijuall, display for sale, menawarkan untuk dijual atau menggunakan mana-mana produk kosmetik yang mengandungi mana-mana daripada agen pemutihtiada seorang pun boleh mengimportikpembuatandumengedarkana Peraturan-Peraturan. (3) Nomenjualson shall import, manufacture, distribute, sell, display for sale or offer for sale anPenaltitic product which contains more than 1% daripada Hydroquinone dan Arbutin sebagai bahan bersama-sama. 2. Penalty (1) Mana-mana orang yang melanggar mana-mana peruntukan Peraturan-Peraturan ini adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan. Dalam kes : (a) Seseorang individu, ddannjarakan selama tempoh tidak melebihi satu tahun atau didenda tidak melebihi 50,000 atau kedua-duanya penjara dan denda itu; and (b) suatu pertubuhan perbadanan, didenda tidak melebihi N100,000. (2) Jika kesalahan di bawah Peraturan-Peraturan ini dilakukan oleh suatu pertubuhan perbadanan, firma atau lain-lain persatuan individu setiap:- (a) Pengarah, pengurus, secretary or other similar officer of the body corporate; or (b) Pekongsi atau pegawai firma itu; or (c) Pemegang amanah badan yang berkenaan; or (d) Orang yang berkenaan dalam pengurusan hal ehwal persatuan itu; or (e) Orang yang berupa sebagai bertindak atas sifat yang disebut dalam perenggan (a) kepada (d) peraturan ini, adalah berasingan melakukan kesalahan itu dan boleh diambil tindakan dan dihukum kerana kesalahan itu mengikut cara yang sama seolah-olah dia sendiri melakukan kesalahan itu, melainkan jika dia membuktikan bahawa perbuatan atau peninggalan yang menjadi kesalahan itu berlaku tanpa pengetahuan, persetujuan atau pembiarannya. 3. Pelucuthakan selepas sabitan (1) Seseorang yang disabitkan atas suatu kesalahan di bawah Peraturan-Peraturan ini hendaklah melucuthakkan kepada Kerajaan Persekutuan- (a) Apa-apa hasil aset atau yang membentuk harta yang didapati daripada atau diperolehi, directly or indirectly, akibat daripada kesalahan itu; (b) Any of the person's properTafsiranntalities used in any manner to commit or to facilitate the commission of the offence. (2) Dalam bahagian ini, "proceeds" ertinya apa-apa harta yang didapatsecara langsung atau tidak langsungctly or indirectly, melalui pelakuan kesalahan itu. 4. Interpretationyang(1) Bagi maksud Peraturan-Peraturan ini, melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain: - “Adulterated cosmetic” means any of the followibg, itu dia, jika - (a) ia mengandungi lebih daripada satu kesan merkuri atau mana-mana garam merkuri yang di bawah keadaan normal amalcn perkilangan yang tidak dapat dielakkan; or (b) mengandungi lebih daripada satu desan merkuri atau mana-mana garam merkuri dikira sebagai logam atau bahan pengawet; or (c) mengandungi luar 1% hydroquinone dan mana-mana tiga bentuk Arbutin; (d) beruang atau mengandungi apa-apa zat beracun atau merosakkan yeng menjadikannya ia mendatangkan kerugian kepada pengguna di bawah syarat-syarat yang ditetapkan dalam pelabelan atau di bawah apa-apa syarat penggunaan sebagaimana yang lazim atau biasa untuk produk kosmetik; or (e) telah disediakan, dibungkus atau dipegang di bawah keadaan yang tidak bersih dan ini menjadikan ia mungkin mendatangkan bencana ataupada kesihatan; or (f) bekas di mana ia dibungkus terdiri dalam keseluruhan atau sebahagian daripada bahan beracun atau merosakkan yang boleh menyebabkan kandungan memudaratkan kesihatan; or (g) mengandungi lebih daripada had yang dibenarkan ramuan; or (h) Revalidates sebarang maPemansuhan asalnya ditunjukkan pada label atau bekasnya oleh pengeluar. Dan lain-lain.metics” means any substance or mixture of substances intended to be rubbed, dicurahkan, ditaburi atau disembur, diperkenalkan ke atau sebaliknya digunakan untuk tubuh manusia atau mana-mana bahagiannya untuk pembersihan, mengindahkan, menggalakkan daya tarikan atau mengubah kulit itu, kulit, rambut atau gigi dan termasuk deodoran dan serbuk bahan pencuci. 2. Repeal (1) Kosmetik Produk (Larangan Bleaching Agents, Etc.) peraturan (2005) akosmetik Produkimansuhkan. (2) PemanNAFDACPeraturan-Peraturan ini dinyatakan dalam Peraturan-Peraturan 5(1) tidak boleh menyentuh apa-apa yang dilakukan atau berupa sebagai dilakukan di bawah Peraturan-Peraturan dimansuhkan. 3. Citation This Regulation may be cited as the Cosmetics Product Prohibition of Bleaching Agents Regulations, 2018.  JADUAL A 1. kortikosteroid 2. Mercury and Mercury compounds Signed: Inuwa Abdulkadir Esq Chairman, Governing Council National Agency for Food and Drug Administration and Control ( NAFDAC ). Cosmetics Products (Prohibition Of Bleaching Agents) Regulations of Nigeria 2018 LANGKAH SETERUSNYA? perkara di atas menyediakan hanya gambaran keseluruhan dan tidak dadahm Fpa juD cara membentuk nasihat undang-undang. Pembaca dinasihatkan supaya mendapatkan bimbingan profesional tertentu. ABOUT LEX ARTIFEX LLP Lex Artifex LLP is the window for manufacturers, pengeksport, dan pengedar makanan dan dadah produk terkawal mencari pelesenan di Nigeria dan mencari akses kepada pasaran Nigeria. We are the one-stop shop for legal compliance and due diligence services in Nigeria. We provide clients with legal guidance through every step of the trade process and beyond.  To learn more about the Lex Artifex LLP's Food & Drug (F&D) Helpdesk dan bagaimana kita boleh menawarkan perwakilan kepada anda di Nigeria, sila e-mel: lexartifexllp@lexartifexllp.com; panggilan +234.803.979.5959.

kosmetik Produk (Larangan Bleaching Agents) Peraturan Nigeria 2018

Lex Artifex LLP, firma undang-undang di Nigeria, telah memperkenalkan Makanan & dadah (F&D) Meja bantuan untuk membantu individu dan syarikat yang terlibat dalam sektor perkilangan, pengedaran, pengeksportan dan pengimportan produk makanan dan ubat-ubatan yang dikawal selia dalam memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Agensi Kebangsaan Nigeria bagi Pentadbiran dan Kawalan Makanan dan Dadah ("NAFDAC"). Berikut adalah Kosmetik Produk (Larangan Bleaching Agents) Peraturan Nigeria 2018.

 

COSMETICS PRODUCTS (LARANGAN AGENTS pelunturan) PERATURAN NIGERIA 2018

SUSUNAN PERATURAN

permulaan:
1. Larangan produk kosmetik yang tidak selamat
2. Penalti
3. pelucuthakan
4. Tafsiran
5. Pemansuhan
6. Citation

permulaan:

Pada menjalankan kuasa yang diberikan kepada Majlis Pentadbir Agensi Kebangsaan bagi Pentadbiran dan Kawalan Makanan dan Dadah (NAFDAC) oleh Seksyen 5 dan 30 daripada NAFDAC Akta Cap N1 LFN 2004 dan Bahagian 12 Makanan yang, Dadah dan Produk Berkaitan (pendaftaran, Dan lain-lain.) Akta Cap F33 LFN 2004 dan semua kuasa membolehkannya bagi maksud itu, Majlis Pentadbir Agensi Kebangsaan bagi Pentadbiran Makanan dan Ubat-Ubatan dan Kawalan dengan kelulusan Yang Berhormat Menteri Kesihatan dengan ini membuat Peraturan-Peraturan yang berikut:-

1. Larangan yang tidak selamat Kosmetik Produk

(1) tiada seorang pun boleh mengimport, pembuatan, mengedarkan, mempamerkan untuk dijual, menawarkan untuk dijual atau menggunakan mana-mana kosmetik, yang dicemari atau yang mengandungi apa-apa bahan yang apabila digunakan mengikut arahan pada label disertakan dengan produk kosmetik mungkin menyebabkan kecederaan kepada kesihatan pengguna.
(2) tiada seorang pun boleh mengimport, pembuatan, mengedarkan, menjual, mempamerkan untuk dijual, menawarkan untuk dijual atau menggunakan mana-mana produk kosmetik yang mengandungi mana-mana daripada agen pemutihan kulit yang disenaraikan dalam Jadual A kepada Peraturan-Peraturan.
(3) tiada seorang pun boleh mengimport, pembuatan, mengedarkan, menjual, display for sale or offer for sale any cosmetic product which contains more than 1% daripada Hydroquinone dan Arbutin sebagai bahan bersama-sama.

2. Penalti

(1) Mana-mana orang yang melanggar mana-mana peruntukan Peraturan-Peraturan ini adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan. Dalam kes :
(yang) Seseorang individu, dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi satu tahun atau didenda tidak melebihi 50,000 atau kedua-duanya penjara dan denda itu; dan
(b) suatu pertubuhan perbadanan, didenda tidak melebihi N100,000.
(2) Jika kesalahan di bawah Peraturan-Peraturan ini dilakukan oleh suatu pertubuhan perbadanan, firma atau lain-lain persatuan individu setiap:-
(yang) Pengarah, pengurus, setiausaha atau pegawai lain yang seumpamanya dalam pertubuhan perbadanan itu; atau
(b) Pekongsi atau pegawai firma itu; atau
(c) Pemegang amanah badan yang berkenaan; atau
(d) Orang yang berkenaan dalam pengurusan hal ehwal persatuan itu; atau
(e) Orang yang berupa sebagai bertindak atas sifat yang disebut dalam perenggan (yang) kepada (d) peraturan ini, adalah berasingan melakukan kesalahan itu dan boleh diambil tindakan dan dihukum kerana kesalahan itu mengikut cara yang sama seolah-olah dia sendiri melakukan kesalahan itu, melainkan jika dia membuktikan bahawa perbuatan atau peninggalan yang menjadi kesalahan itu berlaku tanpa pengetahuan, persetujuan atau pembiarannya.

3. Pelucuthakan selepas sabitan

(1) Seseorang yang disabitkan atas suatu kesalahan di bawah Peraturan-Peraturan ini hendaklah melucuthakkan kepada Kerajaan Persekutuan-
(yang) Apa-apa hasil aset atau yang membentuk harta yang didapati daripada atau diperolehi, secara langsung atau tidak langsung, akibat daripada kesalahan itu;
(b) Mana-mana harta atau peralatan orang itu digunakan dalam apa-apa cara untuk melakukan atau memudahkan pelakuan kesalahan itu.
(2) Dalam bahagian ini, “teruskan” ertinya apa-apa harta yang didapati atau diperoleh, secara langsung atau tidak langsung, melalui pelakuan kesalahan itu.

4. Tafsiran

(1) Bagi maksud Peraturan-Peraturan ini, melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain: –
"Kosmetik dicemari" ertinya mana-mana daripada yang berikut, itu dia, jika –
(yang) ia mengandungi lebih daripada satu kesan merkuri atau mana-mana garam merkuri yang di bawah keadaan normal amalan perkilangan yang tidak dapat dielakkan; atau
(b) mengandungi lebih daripada satu kesan merkuri atau mana-mana garam merkuri dikira sebagai logam atau bahan pengawet; atau
(c) mengandungi luar 1% hydroquinone dan mana-mana tiga bentuk Arbutin;
(d) beruang atau mengandungi apa-apa zat beracun atau merosakkan yang menjadikannya ia mendatangkan kerugian kepada pengguna di bawah syarat-syarat yang ditetapkan dalam pelabelan atau di bawah apa-apa syarat penggunaan sebagaimana yang lazim atau biasa untuk produk kosmetik; atau
(e) telah disediakan, dibungkus atau dipegang di bawah keadaan yang tidak bersih dan ini menjadikan ia mungkin mendatangkan bencana kepada kesihatan; atau
(f) bekas di mana ia dibungkus terdiri dalam keseluruhan atau sebahagian daripada bahan beracun atau merosakkan yang boleh menyebabkan kandungan memudaratkan kesihatan; atau
(g) mengandungi lebih daripada had yang dibenarkan ramuan; atau
(h) Revalidates sebarang maklumat asalnya ditunjukkan pada label atau bekasnya oleh pengeluar.
"Kosmetik" ertinya apa-apa bahan atau campuran bahan-bahan yang dicadangkan hendak disapu, dicurahkan, ditaburi atau disembur, diperkenalkan ke atau sebaliknya digunakan untuk tubuh manusia atau mana-mana bahagiannya untuk pembersihan, mengindahkan, menggalakkan daya tarikan atau mengubah kulit itu, kulit, rambut atau gigi dan termasuk deodoran dan serbuk bahan pencuci.

2. Pemansuhan

(1) Kosmetik Produk (Larangan Bleaching Agents, Dan lain-lain.) peraturan (2005) adalah dengan ini dimansuhkan.
(2) Pemansuhan Peraturan-Peraturan ini dinyatakan dalam Peraturan-Peraturan 5(1) tidak boleh menyentuh apa-apa yang dilakukan atau berupa sebagai dilakukan di bawah Peraturan-Peraturan dimansuhkan.

3. Citation

Peraturan ini bolehlah dinamakan Akta Kosmetik Larangan Product of Bleaching Agents Peraturan-Peraturan, 2018.

 

JADUAL A

1. kortikosteroid
2. Raksa dan merkuri sebatian

kosmetik Produk (Larangan Bleaching Agents) Peraturan Nigeria 2018

ditandatangani:
Abdulkadir Esq
Pengerusi, Majlis Pentadbiran
Agensi Kebangsaan bagi Pentadbiran dan Kawalan Makanan dan Dadah ( NAFDAC ).

 

LANGKAH SETERUSNYA?

perkara di atas menyediakan hanya gambaran keseluruhan dan tidak dalam apa jua cara membentuk nasihat undang-undang. Pembaca dinasihatkan supaya mendapatkan bimbingan profesional tertentu.

ABOUT LEX Artifex LLP

Lex Artifex LLP ialah tetingkap bagi pengeluar, pengeksport, dan pengedar makanan dan dadah produk terkawal mencari pelesenan di Nigeria dan mencari akses kepada pasaran Nigeria. Kami adalah kedai sehenti untuk perkhidmatan pematuhan dan usaha yang wajar undang-undang di Nigeria. We provide clients with legal guidance through every step of the trade process and beyond.
Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Makanan Lex Artifex LLP & dadah (F&D) Helpdesk dan bagaimana kita boleh menawarkan perwakilan kepada anda di Nigeria, sila e-mel: lexartifexllp@lexartifexllp.com; panggilan +234.803.979.5959.