NIGERIA'S NAFDAC GUIDELINES TO OBTAIN AN IMPORT PERMIT FOR BULK PESTICIDES, AGROCHEMICALS, AND FERTILIZERS The following guidelines are the condition precedents for the importation of pesticides, agrochemicals, baja organik dan baja ke dalam wilayah Nigeria mengikut NAFDAC Akta Cap N1 LFN 2004. syarikat anda mesti didaftarkan dengan sewajarnya di Nigeria dengan kemudahan untuk melaksanakan dipanggil semula produk apabila perlu. pengimport bakal adalah untuk mendapatkan bentuk yang ditetapkan apabila dibayar fi yang ditetapkan. Bentuk-bentuk yang siap diisi dan ditandatangani oleh Pengarah Urusan dan Pegawai Teknikal. DOCUMENTATION An application for Import Permit shall be submitted with the following documents: a) Duly filled application form b) Perakuan pemerbadanan. (New applicant only) c) Salinan Memorandum dan Artikel Persatuan (New applicant only) d) Semasa Sijil Penyelesaian Cukai. e) Salinan Maklumat Pengarah-Borang C07(New applicant only). f) Photocopy of listinpemohon baru sahajan Agrochemical marketer g) Salinan Permit Import tahun-tahun sebelumnya (permohonan pembaharuan sahaja) (Catatan: asal barang a - d di atas hendaklah dikemukakan untuk melihat anak) h) lesen Pendaftaran NAFDAC (pengeluar hanya). i) Helaian Data Keselamatan Bahan (MSDS) of each the items from the Manufacturer j) Bukti kelayakan Pegawai teknikal dengan sekurang-kurangnya Diploma Kebangsaan dalam Sains yang berkaitan dan salinan surat pelantikan dan surat penerimaan dengan 2 recent Passport photographs k) Versi elektronik (CD-ROM / pemacu denyar) mengandungi kuantiti yang diminta menggunakan Microsoft Word, Jika perkara untuk diimport lebih daripada sepuluh (10) l) Sijil Analisis (C A) produk diimport 4. LABELING The label of the product should indicate that the product is “Not for human use”. Keperluan pelabelan lain termasuk: a) Nama produk (Jenama) b) The compositioyang of active ingredient c) Full name and location address of manufacturer d) nombor kelompok. e) tarikh pembuaten.ff) Tarikh luput. g) Berat bersih. h) keadaan penhimpanan. i) CaraiPenggunaan 5. PAYMENT All payments to the Agency should be in Bank Draft /cash, payable to National Agency for Food and Drug Administration and Control (NAFDAC) account at the designated bank. For a new import permit, a non-refundable fee of eighty-two thousand, six hundred and seventy-five naira (₦82, 675) only shall be paid to NAFDAC upon submission of application. That will be for: Application Form ₦1,000.00 Permit (1st 25 Items) ₦67,500.00 Inspection ₦13,500.00 + 5% VAT For renewal of import permit, a non-refundable fee of forty-eight thousand, nine hundred and twenty-five naira (₦48,925.00) only will be paid to NAFDAC when an application is been submitted. That will be for: Application Form ₦1,000 Renewal Permit(1st 25 Items) ₦33,750 Inspection ₦13,500+5% VAT An additional page for import permit is twenty-seven thousand (₦27,000) Naira only, while an additional page on an issued permit is thirty-three thousand seven hundred and fifty (₦33,750) Naira. CATATAN: Borang permohonan tanpa dokumen sokongan akan ditolak. Hanya pegawai teknikal dan / atau Pengarah Urusan dibenarkan untuk memproses permohonan untuk mendapatkan permit untuk mengimport racun perosak pukal, agrochemicals, dan baja. Pengimportaagrokimiat menarik sanksi sesuai. Pemohon mestilah mempunyai gudang, yang hendaklah diperiksa untuk pematuhan dan kesesuaian untuk penyimpanan produk. Gudang terletak di bangunan kediaman yang tidak akan diluluskan untuk digunakan. Agensi perlu diberitahu tentang apa-apa perubahan dalam lokasi syarikat, gudang, nombor telefon, atau pertukaran pegawai teknikal. Apa-apa pertukaran pegawai teknikal hendaklah difailkan dengan Agensi bersama-sama dengan dokumen-dokumen sokongan termasuk surat pelantikan, dan surat penerimaan. Syarikat yang mengeluarkan produk yang dikawal selia dengan racun perosak yang diimport, bahan kimia pertanian dan baja hendaklah mengemukakan bukti pendaftaran semua produk mereka dengan Badan atau bukti kelulusan pengeluaran (jika pengilang baru). MSDS hendaklah mempunyai sub-tajuk berikut: Identification of product and the company Composition and information on ingredients Hazardous identification First aid measures Firefighting measures Accidental release measures Handling and storage Exposure control/ personal protection measures Physical and chemical properties Stability and reactivity Toxicological information Ecological information Disposal consideration. Health Hazard Data Spills or Leak Procedures Transport information Renewal of Permits commences from the 1st of November every year. HUBUNGI KAMI! For assistance to obtain the NAFDAC importation permit, contact us at +234.803.979.5959, lexartifexllp@lexartifexllp.com.

Nigeria Garis Panduan NAFDAC Mendapatkan Permit Import

Lex Artifex LLP, firma undang-undang di Nigeria, telah memperkenalkan Makanan & dadah (F&D) Meja bantuan untuk membantu individu dan syarikat yang terlibat dalam sektor perkilangan, pengedaran, pengeksportan dan pengimportan produk makanan dan ubat-ubatan yang dikawal selia dalam memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Agensi Kebangsaan Nigeria bagi Pentadbiran dan Kawalan Makanan dan Dadah ("NAFDAC"). Di bawah adalah garis panduan NAFDAC Nigeria untuk mendapatkan permit import bagi racun perosak, agrokimia, dan baja.

 

NIGERIA'S NAFDAC PANDUAN MENDAPATKAN AN PERMIT IMPORT UNTUK RACUN BULK, agrokimia, AND FERTILIZERS

Garis panduan berikut adalah contoh-syarat pengimportan racun perosak, agrokimia, baja organik dan baja ke dalam wilayah Nigeria mengikut NAFDAC Akta Cap N1 LFN 2004.
1. syarikat anda mesti didaftarkan dengan sewajarnya di Nigeria dengan kemudahan untuk melaksanakan dipanggil semula produk apabila perlu.
2. pengimport bakal adalah untuk mendapatkan bentuk yang ditetapkan apabila dibayar fi yang ditetapkan. Bentuk-bentuk yang siap diisi dan ditandatangani oleh Pengarah Urusan dan Pegawai Teknikal.

3. DOKUMENTASI

Suatu permohonan untuk Permit Import hendaklah dikemukakan dengan dokumen-dokumen berikut:
yang) Borang permohonan yang telah diisi
b) Perakuan pemerbadanan. (pemohon baru sahaja)
c) Salinan Memorandum dan Artikel Persatuan (pemohon baru sahaja)
d) Semasa Sijil Penyelesaian Cukai.
e) Salinan Maklumat Pengarah-Borang C07(pemohon baru sahaja).
f) Salinan sijil penyenaraian sebagai pemasar Agrochemical
g) Salinan Permit Import tahun-tahun sebelumnya (permohonan pembaharuan sahaja) (Catatan: asal barang a - d di atas hendaklah dikemukakan untuk melihat anak)
h) lesen Pendaftaran NAFDAC (pengeluar hanya).
i) Helaian Data Keselamatan Bahan (MSDS) setiap item dari Pengeluar
j) Bukti kelayakan Pegawai teknikal dengan sekurang-kurangnya Diploma Kebangsaan dalam Sains yang berkaitan dan salinan surat pelantikan dan surat penerimaan dengan 2 gambar Pasport baru-baru ini
k) Versi elektronik (CD-ROM / pemacu denyar) mengandungi kuantiti yang diminta menggunakan Microsoft Word, Jika perkara untuk diimport lebih daripada sepuluh (10)
l) Sijil Analisis (C A) produk diimport

4. LABELING

Label produk perlu menunjukkan bahawa produk ini adalah "Bukan untuk kegunaan manusia". Keperluan pelabelan lain termasuk:
yang) Nama produk (Jenama)
b) Komposisi bahan aktif
c) Nama penuh dan alamat lokasi pengilang
d) nombor kelompok.
e) tarikh pembuatan.
f) Tarikh luput.
g) Berat bersih.
h) keadaan penyimpanan.
i) Cara Penggunaan

CATATAN:

1. Borang permohonan tanpa dokumen sokongan akan ditolak.
2. Hanya pegawai teknikal dan / atau Pengarah Urusan dibenarkan untuk memproses permohonan untuk mendapatkan permit untuk mengimport racun perosak pukal, agrokimia, dan baja.
3. Pengimportan tanpa permit menarik sanksi sesuai.
4. Pemohon mestilah mempunyai gudang, yang hendaklah diperiksa untuk pematuhan dan kesesuaian untuk penyimpanan produk.
5. Gudang terletak di bangunan kediaman yang tidak akan diluluskan untuk digunakan.
6. Agensi perlu diberitahu tentang apa-apa perubahan dalam lokasi syarikat, gudang, nombor telefon, atau pertukaran pegawai teknikal. Apa-apa pertukaran pegawai teknikal hendaklah difailkan dengan Agensi bersama-sama dengan dokumen-dokumen sokongan termasuk surat pelantikan, dan surat penerimaan.
7. Syarikat yang mengeluarkan produk yang dikawal selia dengan racun perosak yang diimport, bahan kimia pertanian dan baja hendaklah mengemukakan bukti pendaftaran semua produk mereka dengan Badan atau bukti kelulusan pengeluaran (jika pengilang baru).
8. MSDS hendaklah mempunyai sub-tajuk berikut:
 • Pengenalpastian produk dan syarikat itu
 • Kandungan dan maklumat mengenai bahan-bahan
 • pengenalan berbahaya
 • langkah pertolongan cemas
 • langkah memadam kebakaran
 • Langkah menangani pelepasan yang tidak disengajakan
 • Pengendalian dan penyimpanan
 • Kawalan pendedahan / langkah-langkah perlindungan peribadi
 • Sifat-sifat fizikal dan kimia
 • Kestabilan dan kereaktifan
 • Maklumat toksikologi
 • maklumat ekologi
 • pertimbangan pelupusan.
 • Bahaya Kesihatan Data
 • Tumpahan atau Prosedur Leak
 • maklumat pengangkutan
9. Pembaharuan Permit bermula dari 1 November setiap tahun.

 

Nigeria Garis Panduan NAFDAC Mendapatkan Permit Import

NOTIS PENTING

Sementara segala usaha mungkin telah diambil dalam menghasilkan peraturan ini, maklumat yang diberikan mungkin tidak benar-benar tepat sama ada kerana peraturan yang telah berubah sejak penyediaannya, or because other information about related policies was not available. It is highly recommended that manufacturers, pengeksport, dan pengimport mengesahkan set penuh keperluan import dengan peguam perdagangan pakar di Nigeria, yang patut terbaik mengenai perkara itu dengan pihak berkuasa Nigeria.

ABOUT LEX Artifex LLP

Lex Artifex LLP ialah tetingkap bagi pengeluar, pengeksport, dan pengedar makanan dan dadah produk terkawal mencari pelesenan di Nigeria dan mencari akses kepada pasaran Nigeria. Kami adalah kedai sehenti untuk perkhidmatan pematuhan dan usaha yang wajar undang-undang di Nigeria. We provide clients with legal guidance through every step of the trade process and beyond.
Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Makanan Lex Artifex LLP & dadah (F&D) Helpdesk dan bagaimana kita boleh menawarkan perwakilan kepada anda di Nigeria, sila e-mel: lexartifexllp@lexartifexllp.com; panggilan +234.803.979.5959.

Leave a Reply