EMPLOYMENT LAW Lex Artifex, LLP consults for local and international organizations on labour laws and practices in Nigeria. Syarikat ini menyediakan nasihat undang-undang ke atas setiap aspek hubungan buruh, Termasuk, membangunkan prosedur dan polisi pekerjaan, penyediaan rahsia perdagangan dan perjanjian tidak boleh dedah, penyediaan buku panduan pekerja, dan bentuk, berurusan dengan isu-isu pematuhan yang berkaitan dengan undang-undang pekerjaan, imigresen perniagaan, merundingkan perjanjian pampasan dan rundingan secara kolektif dengan kesatuan, dan bertindak untuk pelanggan kami dalam pertikaian buruh timbang tara atau pertikaian alternatif resolusi prosiding.

Undang-undang pekerjaan

Lex Artifex LLP consults for local and international organizations on employment laws and practices in Nigeria. Syarikat ini menyediakan nasihat undang-undang ke atas setiap aspek hubungan buruh, Termasuk, membangunkan prosedur dan polisi pekerjaan, penyediaan rahsia perdagangan dan perjanjian tidak boleh dedah, penyediaan buku panduan pekerja, dan bentuk, berurusan dengan isu-isu pematuhan yang berkaitan dengan undang-undang pekerjaan, imigresen perniagaan, merundingkan perjanjian pampasan dan rundingan secara kolektif dengan kesatuan, dan bertindak untuk pelanggan kami dalam pertikaian buruh timbang tara atau pertikaian alternatif resolusi prosiding.
For advisory or consultation, sila hubungi ahli pasukan kami secara langsung atau e-mel lexartifexllp@lexartifexllp.com.