penggabungan & Pengambilalihan penggabungan dan firma undang-undang pengambilalihan dalam nigeria Penglibatan dalam penggabungan sensitif dan pelbagai rupa & proses pengambilalihan adalah kawasan biasa untuk Lex Artifex, LLP. Firma itu memanfaatkan pengetahuan khusus dalam M&Urus niaga A untuk berunding dan menasihati pelanggan yang terlibat dalam M&tawaran A - sama ada pembeli, penjual, pemegang saham atau pemegang debentur. M kami&Satu kawasan amalan meliputi pengenalan bakal rakan kongsi, menjalankan usaha yang wajar, rundingan, merangka dan mengkaji semula dokumentasi undang-undang dan antara muka dengan badan-badan kawal selia untuk mendapatkan sanksi.

penggabungan & pengambilalihan

Penglibatan dalam penggabungan sensitif dan pelbagai rupa & proses pengambilalihan adalah sebahagian daripada tumpuan amalan kita. Lex Artifex LLP memanfaatkan pengetahuan khusus dalam menasihati pembeli, penjual, pemegang saham dan pemegang debentur yang terlibat dalam M&Urus niaga A. M kami&amalan A meliputi khidmat nasihat, usaha yang wajar undang-undang, pematuhan, dokumentasi undang-undang, dan antara muka dengan badan-badan kawal selia yang berkaitan.

Lex Artifex LLP