Prowadzenie działalności gospodarczej w Nigerii: Nigeryjski rząd wita bezpośrednie inwestycje zagraniczne oraz zagraniczne inwestycje portfelowe. Zagraniczni inwestorzy są traktowani w taki sam sposób jak lokalnych inwestorów w ramach praw Nigerii i ranking dla łatwości prowadzenia działalności gospodarczej w Nigerii uległa znacznej poprawie w wyniku reform politycznych realizowanych przez rząd Nigerii.

Prowadzenie działalności gospodarczej w Nigerii

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W Nigerii: JAK ZAGRANICZNE firm i inwestorów OFFSHORE może ustanowić w Nigerii

Rząd Nigerii wita bezpośrednie inwestycje zagraniczne oraz zagraniczne inwestycje portfelowe. Lex Artifex LLP, za Kancelaria w Nigerii, rozpoczęła się robi biznes (DB) Helpdesk, aby pomóc inwestorom zamierza stworzyć w Nigerii. Niniejsza publikacja daje migawkę rozważań prawnych i regulacyjnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w Nigerii.

Operacji zagranicznych firm w Nigerii

inwestorów zagranicznych lub spółek offshore może pomieścić 100% udziałów kapitałowych w nigeryjskiej firmy. jednak, zagraniczne spółki, które chcą założyć działalność gospodarczą lub prowadzeniem działalności gospodarczej w Nigerii powinny podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu uzyskania włączenia Nigerii zależnej jako odrębny podmiot w Nigerii do tego celu. Aż tak włączone, spółka zagraniczna nie może prowadzić działalności w Nigerii lub wykonywać żadnych uprawnień zarejestrowanej firmy. Poprzez Pełnomocnictwa, Lex Artifex LLP mogą pomóc firmę zagraniczną w tworzeniu i inkorporacji spółki zależnej Nigerii.

CZYTAĆ: 7 sposoby możemy pomóc zagranicznych przedsiębiorstw i inwestorów morskich, aby otworzyć w Nigerii

Uzyskanie zezwolenia i działalności Polonii przydziału

zagraniczni inwestorzy i zagraniczne firmy chcą zlokalizować w Nigerii muszą uzyskać zezwolenie lub działalności Polonii kontyngentu od Nigerii Imigracji. Emigranci nie wymagają pozwoleń na pracę, ale nadal podlegają kwoty potrzeb ich firmy pracodawcy wymagając od nich w celu uzyskania pozwolenia na pobyt, które pozwoliłyby przelewów dochodów za granicą.
Pozwolenie działalności jest upoważnienie dla funkcjonowania firmy z kapitałem zagranicznym albo jako spółki dominującej lub zależnej spółki zagranicznej. Kontyngent zagraniczny jest zezwolenie dla firmy zatrudnić indywidualnych emigrantów specjalnie zatwierdzone oznaczenia pracy, a także określające dopuszczalny czas trwania takiego zatrudnienia. Kontyngent zagraniczny stanowi podstawę pozwoleń na pracę dla osób emigrantów (kwalifikacje te muszą spełniać kryteria określone dla danego stanowiska kwotowego).

Decyzję w sprawie struktury przedsiębiorstw

Przy podejmowaniu decyzji o prowadzeniu działalności gospodarczej w Nigerii, trzeba będzie wybierać między utworzenia nowej spółki lub nabycie istniejącego firmę. W przypadku utworzenia nowego biznesu, różnorodność struktur biznesowych są dostępne. Cztery główne typy to jednoosobowej; Związki partnerskie; włączone powierników; i firmy. Musisz zdecydować się na strukturze firmy, który będzie najlepiej odpowiadał naszym potrzebom biznesowym. Struktura firmy będzie określenie kosztów, podatek, prawny, regulacyjne i finansowe implikacje ryzyka. Twoja sytuacja może wymagać porady adwokata.

Rodzaje rejestracyjną organizacji w Nigerii

Rejestrowalne organizacje biznesowe w Nigerii m.in.:
1. Spółka akcyjna (Ltd lub Plc)
2. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Ltd / Gte)
3. Firma nieograniczona odpowiedzialność (Ultd)
Każda z powyższych firm może być prywatna firma lub spółka publiczna.
4. Nazwa firmy (zarejestrowany jako jednoosobowej lub spółki osobowej)
5. Incorporated Trustees (zazwyczaj tworzone w celach not-for-profit i charytatywne)

Zalety spółki akcyjnej nad nazwą firmy?

Firma ma własną osobowość prawną. Jego tożsamość jest odrębna od akcjonariuszy, dyrektorzy, i pracownicy. Ma wieczystego sukcesji – co oznacza, że ​​firma może kontynuować pomimo rezygnacji, upadłości lub śmierć dyrektorów lub akcjonariuszy. Akcjonariusze i dyrektorzy mają ochronę ograniczoną odpowiedzialnością przywiązany do swoich osobistych gwarancji i / lub wartości posiadanych akcji w spółce. Jest to stosunkowo łatwe do rozbudowy lub skalowanie w górę przez sprzedaż akcji lub oferując udział w działalności na zewnątrz inwestorów. Firma może pozywać lub być pozywane we własnym imieniu. Firma ma większą wiarygodność. Łatwiej jest podnieść dużych sum pieniędzy dla biznesu lub sprzedać część działalności. Może on skorzystać z ulg inwestycyjnych, Stan pionierem i zwolnienia podatkowe oferowane przez rząd.

Zastrzegamy nazwę

Można używać tylko nazwę, która nie jest identyczna z istniejącą organizacją zarejestrowaną w Nigerii. Przeszukanie nazwa dostępność muszą być prowadzone w Komisji Spraw Korporacyjnych (CAC) rejestr, aby zobaczyć, czy nazwa jest dostępna do użytku. Gdzie jest on dostępny, Podobnie będzie dopuszczony do rejestracji. Nazwa Dostępność i rezerwacja może być dokonana w ciągu 24 godziny.

Zarejestruj Approved Nazwa

Podmioty prowadzące działalność w Nigerii muszą być zarejestrowane w Komisji Spraw Korporacyjnych albo jako nazwę firmy lub jako Spółki. Zagraniczni inwestorzy zainteresowani wejściem na rynek nigeryjski mogą chcieć założyć nową firmę Nigerii lub ustanowienie nowej nigeryjskiej zależną, która również działa jako odrębny podmiot prawny z offshore spółki dominującej.

Przygotowanie i plik rejestracji i inkorporacja Deeds

Firmy muszą mieć Statutu i statut (MEMART), Adwokat może pomóc sporządzić MEMART do własnych obiektów biznesowych i złożyć kopie sam w rejestrze Corporate Affairs Komisji; dokonać zapłaty opłaty skarbowej na czyny inkorporacji i zawierania rejestracji spółki jako osoby prawnej. MEMART Spółki lub nazwa firmy za Partnerstwo Deed będzie zajmować się kwestiami własności i zarządzania oraz zawiera przepisy regulujące sposób prowadzona jest działalność. Czyn będzie zmusić kluczowe kwestie i określono żadnych ograniczeń co firma może zrobić i jak decyzje będą podejmowane.

Struktura spółki akcyjnej

Wszystkie kategorie akcji spółki (to znaczy. czy zwyczajne lub preferencyjny) wydane przez spółkę prowadzenia działalności gospodarczej w Nigerii muszą nosić jeden głos w odniesieniu do wszystkich akcji. Akcji o ważoną prawa głosu są zakazane. Firma musi mieć co najmniej 2 dyrektorzy (akcjonariuszy niebędących pracownikami). jednak, firmy prywatne nie mogą mieć więcej niż 50 akcjonariuszy niebędących pracownikami.

Mianować dyrektorów

Dyrektorzy są cień spółki i w sercu swoim ładu korporacyjnego Spółka prowadzenia działalności gospodarczej w Nigerii może mieć dyrektorów albo zagranicznych lub Nigerii, i dyrektorzy mogą być rezydent lub nierezydent.

Znaleźć miejsce handlowe lub urzędowe Lokalizacja

Jeśli szukasz nabyć lub wydzierżawić lokalizacji firmy lub biura, Adwokat może pomóc z dostępnych opcji. Nabycie i zagospodarowania terenu w Nigerii są dopracowane w urzędzie stanu lub samorządowej, gdzie nieruchomość jest położona. Zatwierdzenia, oceny (w tym oceny oddziaływania na środowisko i strukturalnej) i inne wymogi regulacyjne mogą różnić się między jurysdykcji państwowej.

CZYTAĆ: Ważne rzeczy do zrobienia przed zakupem gruntów lub nieruchomości w Nigerii - due diligence ziemi kontrolną

Zarejestrować z organami podatkowymi

Federalna Służba Inland Revenue (FIRS) i State Board of Internal Revenue są odpowiedzialne za zbieranie podatków korporacyjnych i osobowych, odpowiednio. każda firma, nazwa firmy lub włączone powiernik musi być zarejestrowany z jodeł i uzyskanie Numeru Identyfikacji Podatkowej (INFORMACJE) i podatku od wartości dodanej (faktura VAT) Numer, zrobić i dostarczyć do CAC rocznym zeznaniu w formach przewidzianych w określonym czasie. Wypełnienie deklaracji finansowych musi nastąpić w ciągu 18 miesiąc inkorporacji / rejestracji i musi być wypełniony i złożony w terminie 42 dzień po Zwyczajne Walne Zgromadzenie organizacji. Rok finansowy można w zasadzie rozpocząć w dowolnym terminie. Jest karna za zwłokę podatkowych i uchylania. Można wystąpić z usług prawnika lub księgowego, aby uzyskać informacje na temat opodatkowania zgodnie z prowadzenia działalności gospodarczej w Nigerii.

Zarejestruj swoją patentu lub znaku towarowego

Twoja firma może mieć prawa autorskie do niektórych aktywów intelektualnych. Aby odeprzeć naruszeń, będzie wymagać z usług adwokata, aby zarejestrować lub ochrony tych praw patentowych, tajemnice handlowe, prawa autorskie i znaki towarowe.

Zarejestrować i uzyskać licencję od agencji regulacyjnych związanych

Niektóre przedsiębiorstwa podlegają monitorowaniu, kontroli regulacyjnej i licencjonowanie przez odpowiednie agencje rządowe, takie jak Krajowa Agencja Żywności i Leków i Kontroli (NAFDAC), Gorące Komisja Nigerii Inwestycje (NIPC), Eksport Nigerii Rady Promocji (NEPC), Krajowy Urząd ds Technologii nabywanie i promowanie (notap), Nigeryjczyk autorskie Komisja (NCC), Nigeryjczyk Służba Celna, Centralny Bank Nigerii (CBN), itp. Chcesz uzyskać niezbędne zezwolenia i przestrzegania bezpieczeństwa i higieny, obowiązki regulacyjne środowiskowych i innych, aby uniknąć odpowiedzialności karnej.

Kontrakty problem z zatrudnieniem

Prośba z usług radcy prawnego w celu przygotowania umów o pracę i instrukcje pracy dla pracowników (lub dodatki dla pracowników spoza Nigerii) i są zgodne z wymogami wynikającymi z Ustawy o pracy w celu uniknięcia przyszłych zobowiązań prawnych.

Wykonywania obowiązków administracyjnych

należy złożyć roczne zeznanie podatkowe i rachunki do Federalnej Służby Inland Revenue (FIRS). Musisz również złożyć oświadczenie o sprawy lub roczny zwrot z Komisją Spraw Korporacyjnych (CAC). Ryzykujesz karę jeśli przegap terminów lub przedstawienia nieprawdziwych informacji. Istnieje szereg innych wymogów ustawowych. Na przykład, istnieją zobowiązania należy spełnić w ramach firm i Allied Matters ustawę, Ustawa pracy, Ustawa o ubezpieczeniach, Pension Reform Act etc. Akredytowanym solicitor może doradzić i pomóc udoskonalić tych obowiązków administracyjnych.

Pozyskanie nigeryjski firmą

Alternatywą do ustalenia za nowy lub spółka zależna może nabyć istniejące Nigerii firmę. Procesy fuzji i przejęć w Nigerii są regulowane przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Inwestorzy zainteresowani nabyciem nigeryjski firmę może trzeba złożyć formalną ofertę. Daniu nabyć Nigerii Spółka podlega zatwierdzeniu przez SEC i sankcjonowania przez Federalnego Sądu Najwyższego.

Notowania na Giełdzie Nigerii (NSE)

Nigeria ma giełdzie, umożliwiając dostęp do kapitału długoterminowego. Aby uzyskać i utrzymać NSE listę, Twoja firma musi spełniać określone wymagania określone w przepisach notowań giełdowych. Obejmuje ujawnienia firmy oraz wymogi sprawozdawcze.

Prowadzenie działalności gospodarczej w Nigerii

Zagraniczni inwestorzy są traktowani tak samo jak lokalnych inwestorów w ramach praw Nigerii. Przewodnik ten ma na celu pomóc w uzyskaniu podsumowanie rozważań prawnych dla tworzenia firmy w Nigerii. Podręcznik ten nie eliminuje potrzebę profesjonalnego doradztwa i nie mogą być traktowane jako substytut poradnictwa prawnego. Pominięcie jakiejkolwiek materii w tym przewodniku nie zwalnia cię od jakiejkolwiek kary poniesione przez niezastosowanie się do ustawowych obowiązków właściwych przepisów. Niezależnie od tego czy dopiero zaczyna się, rozszerza swoje działania, lub chcą robić biznesowi w Nigerii, zaleca się stosowanie profesjonalnych doradców, aby pomóc prawne, podatkowe i prawne komplikacje. stolarz prawo, LLP. może Ci zacząć i pomóc na każdym etapie procesu inwestycyjnego z całego swojego biznesu potrzeb prawnych.

Oferowane usługi obejmują:

 • doradczy ekspert w dziedzinie handlu i inwestycji w Nigerii
 • zastępstwo prawne w Nigerii dla międzynarodowych firm i inwestorów zagranicznych
 • Aplikacja własności intelektualnej / rejestracja WIPO lub Nigerii Urzędu IP
 • Due diligence usługi
 • przestrzeganie zasad
 • Pomoc Biznes imigracja

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Nasz zespół jest gotowy, aby pomóc. Zapraszam do nas dotrzeć w + 234.803.979.5959, e-mail – lexartifexllp@lexartifexllp.com.

Cała firma KIT

 • Twój kompletny zestaw spółka obejmie – Włączenie Dokumenty, Wspólne Seal i pieczęcią nazwę firmy. Koszt wytworzenia zestawu firma jest częścią naszych honorariów.
 • usługi kurierskie z Nigerii do wyznaczonego adresu jest pobierane oddzielnie.

WIRTUALNE usług biurowych w Nigerii

Jeśli chcesz mieć odpowiedni adres w Nigerii do otrzymania dokumentu biznesowego i paczkę, lub dedykowany numer telefonu z Opieki Społecznej recepcjonistki, mamy wirtualnych usług biurowych w Nigerii za uwagę:
 • Nigeryjczyk numer telefonu (1 rok)
 • Nigeryjczyk usługi Recepcjonistka (1 rok)
 • Adres korespondencyjny Nigeryjczyk usługi (1 rok)

Uwaga:

 • Nigeryjczyk obsługa recepcji prowadzona jest w języku angielskim, w ciągu normalnych godzin pracy Nigerii. Recepcjonistki witają dzwoniących ze swoimi nazwami firmowymi i poinformować informacje kontaktowe rozmówców email za odpowiedź.
 • Adres do korespondencji jest adres handlowy; a zatem, nie jest w stanie gromadzić i przechowywać dużych przedmiotów.
 • usługi kurierskie z Nigerii do wyznaczonego adresu jest pobierane oddzielnie.

SKONTAKTUJ SIĘ TERAZ!

Aby dotrzeć do nas, zawijają +234.803.979.5959, e-mail: lexartifexllp@lexartifexllp.com.
Transakcja Lex Artifex LLP & Advisory Group Investment

Prowadzenie działalności gospodarczej w Nigerii