wiedza specjalistyczna w klientach wspierających’ cele biznesowe.