Cosmetics Products (Prohibition Of Bleaching Agents) Regulations of Nigeria 2018 Lex Artifex LLP, บริษัท กฎหมายในประเทศไนจีเรีย, ได้แนะนำอาหาร & Drug (F&D) ฝ่ายช่วยเหลือด้านการให้ความช่วยเหลือบุคคลและ บริษัท ที่เกี่ยวข้องในการผลิต, การกระจาย, การส่งออกและการนำเข้าของอาหารและยาเสพติดควบคุมสินค้าในการประชุมความต้องการที่กำหนดโดยสำนักงานแห่งชาติของไนจีเรียสำหรับอาหารและยาและการควบคุม ("NAFDAC"). ด้านล่างนี้คือผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (Prohibition Of Bleaching Agents) Regulations of Nigeria 2018. COSMETICS PRODUCTS (PROHIBITION OF BLEACHING AGENTS) ข้อบังคับไนจีเรีย 2018 ARRANGEMENT OF REGULATIONS Commencement: 1. ข้อห้ามของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัย 2. Penalty 3. ค่าปรับไหม 4. Interpretation 5. Repeal 6. Citation  Commencement: ในการออกกำลังกายของผู้มีอำนาจหารือกับสภาปกครองของหน่วยงานแห่งชาติเพื่อการอาหารและยาและการควบคุม (NAFDAC) โดยส่วน 5 and 30 ของ NAFDAC พระราชบัญญัติ Cap N1 LFN 2004 และมาตรา 12 ของอาหาร, ยาเสพติดและสินค้าที่เกี่ยวข้อง (การลงทะเบียน, Etc.) พระราชบัญญัติ Cap F33 LFN 2004 และอำนาจทั้งหมดทำให้มันในนามว่า, สภาปกครองของหน่วยงานแห่งชาติเพื่อการอาหารและยาและการควบคุมด้วยความเห็นชอบของผู้มีเกียรติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขขอทำให้ระเบียบดังต่อไปนี้:- 1. ข้อห้ามของการที่ไม่ปลอดภัยเครืการลงโทษสำอางสินค้า (1) No person shall import, manufacture, distribute, display for sale, เสนอขายหรือใช้เครื่องสำอางใด ๆ, ซึ่งมีการปลอมปนหรือที่มีสารใด ๆ ซึ่งเมื่อใช้ตามทิศทางบนฉลากที่มาพร้อมจอแสดงผลสำหรับขายตภัณฑ์เและรื่องสำอางมีแนวโน้มที่จะทำใไม่มีใครจะนำเข้าการผลิตกระจาย่อสุขภาพของผู้ใช้. (2) No person shall import, manufacture, distribute, sell, display for sale, เสนอขายหรือใช้ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่มีเครื่องสำอางใด ๆ ของตัวแทนฟอกผิวทขายระบุไว้ในตาราง A ถึงระเบียบนี้. (3) No person shall import, manufacture, distribute, sell, display for sale or offer for sale any cosmetic product which contains more than 1% ของ Hydroquinone และอาร์บูติเป็นส่วนผสมเข้าด้วยกัน. 2. Penalty (1) ผู้ใดฝ่าฝืนใด ๆ ของบทบัญญัติของกฎระเบียบเหล่านี้จะมีความผิดของการกระทำผิดและความรับผิดต่อความเชื่อมั่น. ในกการตีความ่ : (a) บุคคล, โทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกิน 50,000 หรือทั้งจำทั้งจำคุกและปรับดังกล่าว; and (b) นิติบุคคล, โทษปรับไม่เกิน N100,000. (2) ในกรณีที่การกระทำความผิดตามระเบียบนี้มีความมุ่งมั่นโดยนิติบุคคล, บริษัท หรืออื่น ๆ ที่เชื่อมโยงของบุคคลทุก:- (a) ผู้อำนวยการ, ผู้จัดการ, secretary or other similar officer of the body corporate; or (b) พาร์ทเนอร์หรือเจ้าหน้าที่ของ บริษัท; or (c) ผู้ดูแลผลประโยชน์ของร่างกายที่เกี่ยวข้อง; or (d) ผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารกิจการของสมาคมฯ; or (e) คนที่ได้รับการอ้างที่จะทำหน้าที่ในฐานะที่อ้างถึงในวรรค (a) ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ระข้อห้ามของสารสารฟอกสีมีความผิดเฉพาะตัวของการกระทำผิดที่แยกเลิกีแนวโน้มที่จะได้รับการดำเนินการต่อต้านและถูกลงโทษสำหรับความผิดที่ในลักษณะเช่นเดียวกับถ้าตัวเขาเองกระทำความผิด, เว้นแต่จะพิสูจน์ได้เป็นต้นาการกระทำขรือละเว้นการกระทำผิดกฎหมายประกอบที่เกยาFึDนโดยที่เขาไม่รู้, ได้รับความยินยอมหรือทำเป็นไม่รู้ไNAFDACี้. 3. ริบหลังจากที่ความเชื่อมั่น (1) คนตัดสินลงโทษในความผคดตามกฎระเบียบเหล่านี้จะสูญเสียกับรัฐบาล- (a) สินทรัพย์หรือdป็นการทรัพย์สินใด ๆ ที่ได้มาจากเงินหรือได้รับ, directly or indirectly, เป็นผลมาจากการกระทำผิดกฎหมาย; (b) Any of the person's property or instrอีmentalities used in any manner to commit or to facilitate the commission of the offence. (2) ในส่วนโหรือยตรงหรือโดยอ้อมs" หมายถึงทรัพย์สินที่ได้มาหรือได้รับ, directly or indirectly, ผ่านการกระทำความผิดนั้น. 4. Interpretation (1) สำหรับวัตถุประสงค์ของระเบียบนี้, เว้นแต่บริบทจะกำหนด: - “Adulterated cosmetic” means any of the following, นั่นคือ, ถ้า - (a) มันมีมากกว่าร่องรอยของปรอทหรือปรอทเกลือใด ๆ ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขปกติของการผลิตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้; or (b) มีมากกว่าร่องรอยของปรอทหรือปรอทเกลือใด ๆ คำนวณเป็นโลหะหรือสารกันบูด; or (c) มีเกิน 1% hydroquinone และใด ๆ ในสามรูปแบบของอาร์บูติ; (d) หมีหรือมีสารพิษหรืออันตรายใด ๆ ที่จะทำให้มันเกิดความเสียหายให้กับผู้ใช้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในฉลากหรือภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวของการใช้งานเช่นเดียวกับจารีตประเพณีหรือปกติสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง; or (e) ได้จัดทำขึ้น, บรรจุหรือจัดขึ้นภายใต้สภาพสกปรกจึงแสดงว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ; or (ฉ) ภาชนะที่มีการบรรจุประกอบด้วยทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งของสารพิษหรืออันตรายที่อาจทำให้เนื้อหาอันตรายต่อสุขภาพ; or (ก.) มีมากกว่าวงเงินที่ได้รับอนุญาตของส่วนผสม; or (ชั่วโมง) Revalidates ข้อมูลใด ๆ ที่เดิมระบุไว้บนฉลากหรือภาชนะที่ใช้บรรจุโดยผู้ผลิต. “Cosmetics” means any substance or mixture of substances intended to be rubbed, เท, โรยหรือฉีดพ่น, นำเข้าสู่หรือนำไปใช้กับร่างกายมนุษย์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดดังกล่าวสำหรับการทำความสะอาดเป็นอย่างอื่น, สวย, การส่งเสริมความน่าดึงดูดใจหรือการแก้ไขผิว, ผิว, ผมหรือฟันและรวมถึงการระงับกลิ่นกายและผงผงซักฟอก. 2. Repeal (1) เครื่องสำอางสินค้า (Prohibition of Bleaching Agents, Etc.) กฎระเบียบ (2005) จะถูกยกเลิก. (2) ยกเลิกกฎระเบียบเหล่านี้ระบุไว้ในระเบียบ 5(1) จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งที่ทำหรือเจตนาที่จะทำภายใต้กฎระเบียบยกเลิก. 3. Citation This Regulation may be cited as the Cosmetics Product Prohibition of Bleaching Agents Regulations, 2018.  ตารางเวลา 1. corticosteroids 2. Mercury and Mercury compounds Signed: Inuwa Abdulkadir Esq Chairman, Governing Council National Agency for Food and Drug Administration and Control ( NAFDAC ). Cosmetics Products (Prohibition Of Bleaching Agents) Regulations of Nigeria 2018 ขั้นตอนต่อไป? ดังกล่าวข้างต้นให้เพียงภาพรวมและไม่ได้ในต่อไปถือว่าเป็นคำแนะนำทางกฎหมาย. ผู้อ่านจึงควรที่จะได้รับการแนะแนวอาชีพที่เฉพาะเจาะจง. เกี่ยวกับ LEX ARTIFEX LLP ไฟแนนเชี่ Artifex LLP เป็นหน้าต่างสำหรับผู้ผลิต, ผู้ส่งออก, และผู้จัดจำหน่ายอาหารและยาเสพติดที่มีการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่กำลังมองหาการออกใบอนุญาตในไนจีเรียและกำลังมองหาการเข้าถึงตลาดไนจีเรีย. We are the one-stop shop for legal compliance and due diligence services in Nigeria. เราให้บริการลูกค้าด้วยคำแนะนำทางกฎหมายผ่านทุกขั้นตอนของกระบวนการการค้าและอื่น ๆ.  To learn more about the Lex Artifex LLP's Food & Drug (F&D) Helpdesk และวิธีที่เราสามารถนำเสนอเป็นตัวแทนให้กับคุณในประเทศไนจีเรีย, โปรดส่งอีเมล: lexartifexllp@lexartifexllp.com; โทร +234.803.979.5959.

ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (ข้อห้ามของสารสารฟอกสี) กฎระเบียบของประเทศไนจีเรีย 2018

Lex Artifex LLP, บริษัท กฎหมายในประเทศไนจีเรีย, ได้แนะนำอาหาร & ยา (F&D) ฝ่ายช่วยเหลือด้านการให้ความช่วยเหลือบุคคลและ บริษัท ที่เกี่ยวข้องในการผลิต, การกระจาย, การส่งออกและการนำเข้าของอาหารและยาเสพติดควบคุมสินค้าในการประชุมความต้องการที่กำหนดโดยสำนักงานแห่งชาติของไนจีเรียสำหรับอาหารและยาและการควบคุม (“NAFDAC”). ด้านล่างนี้คือผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (ข้อห้ามของสารสารฟอกสี) กฎระเบียบของประเทศไนจีเรีย 2018.

 

ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (ข้อห้ามของสารสารฟอกสี) ข้อบังคับไนจีเรีย 2018

การจัดระเบียบ

เริ่ม:
1. ข้อห้ามของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัย
2. การลงโทษ
3. ค่าปรับไหม
4. การตีความ
5. ยกเลิก
6. การอ้างอิง

เริ่ม:

ในการออกกำลังกายของผู้มีอำนาจหารือกับสภาปกครองของหน่วยงานแห่งชาติเพื่อการอาหารและยาและการควบคุม (NAFDAC) โดยส่วน 5 และ 30 ของ NAFDAC พระราชบัญญัติ Cap N1 LFN 2004 และมาตรา 12 ของอาหาร, ยาเสพติดและสินค้าที่เกี่ยวข้อง (การลงทะเบียน, เป็นต้น) พระราชบัญญัติ Cap F33 LFN 2004 และอำนาจทั้งหมดทำให้มันในนามว่า, สภาปกครองของหน่วยงานแห่งชาติเพื่อการอาหารและยาและการควบคุมด้วยความเห็นชอบของผู้มีเกียรติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขขอทำให้ระเบียบดังต่อไปนี้:-

1. ข้อห้ามของการที่ไม่ปลอดภัยเครื่องสำอางสินค้า

(1) ไม่มีใครจะนำเข้า, การผลิต, กระจาย, จอแสดงผลสำหรับขาย, เสนอขายหรือใช้เครื่องสำอางใด ๆ, ซึ่งมีการปลอมปนหรือที่มีสารใด ๆ ซึ่งเมื่อใช้ตามทิศทางบนฉลากที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางมีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อสุขภาพของผู้ใช้.
(2) ไม่มีใครจะนำเข้า, การผลิต, กระจาย, ขาย, จอแสดงผลสำหรับขาย, เสนอขายหรือใช้ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่มีเครื่องสำอางใด ๆ ของตัวแทนฟอกผิวที่ระบุไว้ในตาราง A ถึงระเบียบนี้.
(3) ไม่มีใครจะนำเข้า, การผลิต, กระจาย, ขาย, display for sale or offer for sale any cosmetic product which contains more than 1% ของ Hydroquinone และอาร์บูติเป็นส่วนผสมเข้าด้วยกัน.

2. การลงโทษ

(1) ผู้ใดฝ่าฝืนใด ๆ ของบทบัญญัติของกฎระเบียบเหล่านี้จะมีความผิดของการกระทำผิดและความรับผิดต่อความเชื่อมั่น. ในกรณีที่ :
(a) บุคคล, โทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกิน 50,000 หรือทั้งจำทั้งจำคุกและปรับดังกล่าว; และ
(ข) นิติบุคคล, โทษปรับไม่เกิน N100,000.
(2) ในกรณีที่การกระทำความผิดตามระเบียบนี้มีความมุ่งมั่นโดยนิติบุคคล, บริษัท หรืออื่น ๆ ที่เชื่อมโยงของบุคคลทุก:-
(a) ผู้อำนวยการ, ผู้จัดการ, เลขานุการหรือเจ้าหน้าที่อื่นที่คล้ายคลึงกันขององค์กรร่างกาย; หรือ
(ข) พาร์ทเนอร์หรือเจ้าหน้าที่ของ บริษัท; หรือ
(ค) ผู้ดูแลผลประโยชน์ของร่างกายที่เกี่ยวข้อง; หรือ
(d) ผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารกิจการของสมาคมฯ; หรือ
(อี) คนที่ได้รับการอ้างที่จะทำหน้าที่ในฐานะที่อ้างถึงในวรรค (a) ไปยัง (d) ระเบียบนี้, จะมีความผิดเฉพาะตัวของการกระทำผิดที่และมีแนวโน้มที่จะได้รับการดำเนินการต่อต้านและถูกลงโทษสำหรับความผิดที่ในลักษณะเช่นเดียวกับถ้าตัวเขาเองกระทำความผิด, เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระทำหรือละเว้นการกระทำผิดกฎหมายประกอบที่เกิดขึ้นโดยที่เขาไม่รู้, ได้รับความยินยอมหรือทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้.

3. ริบหลังจากที่ความเชื่อมั่น

(1) คนตัดสินลงโทษในความผิดตามกฎระเบียบเหล่านี้จะสูญเสียกับรัฐบาล-
(a) สินทรัพย์หรือเป็นการทรัพย์สินใด ๆ ที่ได้มาจากเงินหรือได้รับ, โดยตรงหรือโดยอ้อม, เป็นผลมาจากการกระทำผิดกฎหมาย;
(ข) ใด ๆ ของทรัพย์สินหรือ instrumentalities ของบุคคลที่ใช้ในลักษณะใด ๆ ที่จะกระทำหรือเพื่อความสะดวกในการกระทำความผิดนั้น.
(2) ในส่วนนี้, “เงินที่ได้” หมายถึงทรัพย์สินที่ได้มาหรือได้รับ, โดยตรงหรือโดยอ้อม, ผ่านการกระทำความผิดนั้น.

4. การตีความ

(1) สำหรับวัตถุประสงค์ของระเบียบนี้, เว้นแต่บริบทจะกำหนด: –
“เครื่องสำอางปลอมปน” หมายความว่าต่อไปนี้, นั่นคือ, ถ้า –
(a) มันมีมากกว่าร่องรอยของปรอทหรือปรอทเกลือใด ๆ ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขปกติของการผลิตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้; หรือ
(ข) มีมากกว่าร่องรอยของปรอทหรือปรอทเกลือใด ๆ คำนวณเป็นโลหะหรือสารกันบูด; หรือ
(ค) มีเกิน 1% hydroquinone และใด ๆ ในสามรูปแบบของอาร์บูติ;
(d) หมีหรือมีสารพิษหรืออันตรายใด ๆ ที่จะทำให้มันเกิดความเสียหายให้กับผู้ใช้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในฉลากหรือภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวของการใช้งานเช่นเดียวกับจารีตประเพณีหรือปกติสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง; หรือ
(อี) ได้จัดทำขึ้น, บรรจุหรือจัดขึ้นภายใต้สภาพสกปรกจึงแสดงว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ; หรือ
(ฉ) ภาชนะที่มีการบรรจุประกอบด้วยทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งของสารพิษหรืออันตรายที่อาจทำให้เนื้อหาอันตรายต่อสุขภาพ; หรือ
(ก.) มีมากกว่าวงเงินที่ได้รับอนุญาตของส่วนผสม; หรือ
(ชั่วโมง) Revalidates ข้อมูลใด ๆ ที่เดิมระบุไว้บนฉลากหรือภาชนะที่ใช้บรรจุโดยผู้ผลิต.
"เครื่องสำอาง" หมายถึงสารใด ๆ หรือส่วนผสมของสารตั้งใจให้ลูบ, เท, โรยหรือฉีดพ่น, นำเข้าสู่หรือนำไปใช้กับร่างกายมนุษย์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดดังกล่าวสำหรับการทำความสะอาดเป็นอย่างอื่น, สวย, การส่งเสริมความน่าดึงดูดใจหรือการแก้ไขผิว, ผิว, ผมหรือฟันและรวมถึงการระงับกลิ่นกายและผงผงซักฟอก.

2. ยกเลิก

(1) เครื่องสำอางสินค้า (ข้อห้ามของสารสารฟอกสี, เป็นต้น) กฎระเบียบ (2005) จะถูกยกเลิก.
(2) ยกเลิกกฎระเบียบเหล่านี้ระบุไว้ในระเบียบ 5(1) จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งที่ทำหรือเจตนาที่จะทำภายใต้กฎระเบียบยกเลิก.

3. การอ้างอิง

ระเบียบนี้อาจจะอ้างว่าเป็นเครื่องสำอางที่ห้ามสินค้าของกฎระเบียบของสารสารฟอกสี, 2018.

 

ตารางเวลา

1. corticosteroids
2. ปรอทและสารปรอทสาร

ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (ข้อห้ามของสารสารฟอกสี) กฎระเบียบของประเทศไนจีเรีย 2018

ลงนาม:
abdulkadir เอสไคว
ประธาน, สภาปกครอง
สำนักงานแห่งชาติเพื่ออาหารและยาและการควบคุม ( NAFDAC ).

 

ขั้นตอนต่อไป?

ดังกล่าวข้างต้นให้เพียงภาพรวมและไม่ได้ในต่อไปถือว่าเป็นคำแนะนำทางกฎหมาย. ผู้อ่านจึงควรที่จะได้รับการแนะแนวอาชีพที่เฉพาะเจาะจง.

เกี่ยวกับ LEX ARTIFEX LLP

ไฟแนนเชี่ Artifex LLP เป็นหน้าต่างสำหรับผู้ผลิต, ผู้ส่งออก, และผู้จัดจำหน่ายอาหารและยาเสพติดที่มีการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่กำลังมองหาการออกใบอนุญาตในไนจีเรียและกำลังมองหาการเข้าถึงตลาดไนจีเรีย. เราเป็นร้านค้าแบบครบวงจรสำหรับ การปฏิบัติตามและความขยันเนื่องจากตามกฎหมายในประเทศไนจีเรีย. เราให้บริการลูกค้าด้วยคำแนะนำทางกฎหมายผ่านทุกขั้นตอนของกระบวนการการค้าและอื่น ๆ.
ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอาหารไฟแนนเชี่ Artifex LLP ของ & ยา (F&D) Helpdesk และวิธีที่เราสามารถนำเสนอเป็นตัวแทนให้กับคุณในประเทศไนจีเรีย, โปรดส่งอีเมล: lexartifexllp@lexartifexllp.com; โทร +234.803.979.5959.