Nigerian Lawyers Law firms in Nigeria. Lex Artifex, LLP. practice areas include corporate and commercial law, tuân thủ quy định, thẩm định, địa ốc, tư vấn đầu tư, thuế,  dịch vụ thư ký công ty, thu hồi nợ, nhập cư, sở hữu trí tuệ, luật Kế thừa, luật lao động và giải quyết tranh chấp. Law firms in Nigeria. find a lawyer in nigeria. Best Law firms in Nigeria
Lex Artifex, LLP, cung cấp một loạt các giải pháp pháp lý tích hợp kịp thời và tiết kiệm chi phí hiệu quả cho các khách hàng cả quốc tế và ở Nigeria. khu vực thực hành của công ty bao gồm luật doanh nghiệp và thương mại, tuân thủ quy định, thẩm định, địa ốc, hợp tác, sáp nhập & mua lại, tư vấn đầu tư, thuế, dịch vụ thư ký công ty, chủ quyền vùng biển & hàng hải, thu hồi nợ, nhập cư, sở hữu trí tuệ, luật Kế thừa, luật lao động và giải quyết tranh chấp.
Lex Artifex, danh mục đầu tư LLP của khách hàng bao gồm cá nhân, các công ty, chính quyền, cơ quan tư vấn, nhà đầu tư nước ngoài và các công ty luật nước ngoài.