Banking and finance law firms in Nigeria. Banking and Finance We provide financial institutions, công ty luật nước ngoài, và các nhà tài trợ với ngân hàng tài chính liên quan đến tư vấn và hỗ trợ trên tất cả các ngành công nghiệp, bao gồm việc và tài chính dự án. Chúng tôi cũng tư vấn cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến pháp luật ngân hàng và chứng khoán Nigeria, thị trường vốn, quản lý ngoại hối, and capital importation through authorized dealers.

 

Tài chính Ngân hàng

Chúng tôi cung cấp tổ chức tài chính, công ty luật nước ngoài, và các nhà tài trợ với ngân hàng tài chính liên quan đến tư vấn và hỗ trợ trên tất cả các ngành công nghiệp, bao gồm việc và tài chính dự án.
Chúng tôi cũng tư vấn cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến pháp luật ngân hàng và chứng khoán Nigeria, thị trường vốn, quản lý ngoại hối, and capital importation through authorized dealers.
Đối với tư vấn, vui lòng liên hệ một thành viên của Lex Artifex LLP Đội trực tiếp hoặc email lexartifexllp@lexartifexllp.com.