Nigeria luật sư di trú nhập cư ở nigeria. Có một số lựa chọn thị thực cho người tìm đến thăm Nigeria liệu để làm việc, thành lập một doanh nghiệp mới, hoặc để chạy một doanh nghiệp hiện hành. Nigeria cung cấp bốn (4) lựa chọn thị thực cho người kinh doanh như sau: Visa khi nhập cảnh (VOA)

Luật sư di trú ở Nigeria

luật sư của chúng tôi tự hào trong việc cung cấp tư vấn chuyên ngành trong mọi lĩnh vực của luật nhập cư. cách tiếp cận tư vấn của chúng tôi đảm bảo lợi ích của bạn, gia đình bạn, và doanh nghiệp của bạn đang ở vị trí hàng đầu của tâm trí chúng ta.
luật sư di trú Lex ARTIFEX LLP trong quá trình Nigeria giấy phép kinh doanh và người nước ngoài hạn ngạch đối với công ty nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài; Thẻ cư trú cho công dân ECOWAS; và Residence Permit kết hợp người nước ngoài và Thẻ Allied (CERPAC) đối với công dân phi ECOWAS’ mong muốn rằng để sống và tiếp tục kinh doanh tại Nigeria.
Chúng tôi làm việc với các doanh nghiệp và khởi sự tìm kiếm tạm thời (không định cư) và vĩnh viễn (di trú) visa cho người lao động đặc biệt, chuyển trong nội bộ công ty, và lý do công việc khác liên quan đến, bao gồm những thay đổi của nhà tuyển dụng, mở rộng lưu trú, những thay đổi về tình trạng, hộ khẩu thường trú, lãnh sự và thị thực nhập cư chế biến.
Chúng tôi cung cấp đầy đủ dịch vụ tư vấn pháp lý chuyên nghiệp và đại diện cho người nhập cư và thị thực của bạn nhu cầu. Chúng tôi xử lý một loạt các vấn đề nhập cư phức tạp đối với khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, kể cả:
  • Mua sắm Giấy phép kinh doanh và người nước ngoài hạn ngạch
  • Những người nhập cư Thị thực
  • Giấy phép làm việc tạm thời (TWP)
  • Giấy phép cư trú – Residence Permit kết hợp người nước ngoài và Thẻ Allied (CERPAC)
  • Điều chỉnh Status
  • Authorization việc làm
  • Gia hạn cho Thường Trú Thẻ
  • visa vợ chồng

TIẾP XÚC

Đối với tư vấn, vui lòng liên hệ thành viên của nhóm nghiên cứu của chúng tôi trực tiếp hoặc email lexartifexllp@lexartifexllp.com. Các luật sư thông thạo ngôn ngữ tiếng Anh và làm việc với những người không nói tiếng Anh khách hàng thông qua dịch ngôn ngữ.